GAIS hjælper til vedvarende trivselsfokus

Der findes ikke et quick fix til bedre trivsel. Desværre. Hvis man oprigtigt ønsker at forbedre trivslen – og høste frugterne i form større engagement, fastholdelse af medarbejdere og mindre sygefravær – så skal man sætte ind med vedvarende fokus og kulturarbejde.
GAIS hjælper til vedvarende trivselsfokus

“Culture eats strategy for breakfast”, er et mantra, som den østrigsk/amerikanske ledelseskonsulent, Peter Drucker står bag. Den sandhed gælder også for trivselsarbejde.
At udarbejde en trivselsstrategi ændrer ikke i sig selv noget, hvis virksomhedens kultur arbejder i en anden retning. Det handler derfor om aktivt at arbejde med trivsel som en fuldstændig integreret del af organisationens kulturarbejde. 

Rytme i trivselsarbejdet skaber kultur

Kultur skabes ikke af sig selv – kultur skabes bevidst og metodisk. En måde at arbejde metodisk med trivsel er at etablere og fastholde en fast frekvens eller rytme i trivselsarbejdet. Det kan ske via tilbagevendende trivselsmålinger, hvor man med passende intervaller tager temperaturen på arbejdslysten i organisationen  –  og bruger det som afsæt for en vedvarende dialog.
Når man på den måde i fællesskab bliver ved at vende tilbage til trivslen og måden, vi arbejder sammen på, skaber det kultur.

GAIS hjælper til vedvarende trivselsfokus
Kilde: Kraka Advisory og Videncenter for God Arbejdslyst, Arbejdslyst gør samfundet rigere, p.9

Mulighed for personlig læring

Ud over at skabe fælles kultur, danner rytmer i trivselsarbejdet også grundlag for personlig læring for den enkelte medarbejder og leder. Man ved fra pædagogikken, at “dynamiske gentagelser” kan skabe et personligt læringsrum. At  gentagelsen er “dynamisk” betyder,  at der ikke er tale om bevidstløs gentagelse. Det, man gentager, forandres nemlig undervejs, så læring og progression bliver integreret i gentagelsen. 

Gentagne trivselsmålinger kan blive et læringsrum for den enkelte. Ved aktivt at arbejde med sin egen arbejdslyst, fx gennem de målrettede anbefalinger og værktøjer, der følger i halen på en GAIS-måling, bliver man klogere på sig selv. Den læring danner grundlag for besvarelsen af den næste GAIS-måling, der måske sættes spot på et nyt potentiale for læring. På den måde træder den enkelte ind i et dynamisk læringsrum og bliver holdt til ilden af de gentagne trivselsmålinger. 

Udgangspunktet er forskelligt

Organisationers udgangspunkt for at skabe en trivselskultur er meget forskelligt. Nogle har aldrig arbejdet struktureret med trivsel før, andre har lavet en årlig trivselsmåling  og atter andre har allerede trivsel som strategisk fokus. På samme måde kan medarbejdernes og ledernes udgangspunkt for at arbejde med trivsel i deres eget personlige læringsrum være meget forskelligt. Derfor er det afgørende at finde en rytme og form i trivselsarbejdet, der passer godt til netop jeres organisation, ledere og medarbejdere. 

GAIS tilbyder et meget fleksibelt setup

Med GAIS ønsker vi at gøre det nemt for jer at etablere og fastholde en rytme i trivselsarbejdet.

Derfor tilbyder GAIS meget stor fleksibilitet i forhold til opsætning af jeres trivselsmåling.  I kan:

 • Vælge målingstype efter behov: Vælg mellem 1) en fuld måling, der kommer godt rundt om de faktorer, der har betydning for arbejdslysten og 2) en GAIS Quick-måling, der er en kort og kondenseret form.
 • Skifte målingstype, når I ønsker: Skift til enhver tid frit mellem de forskellige målingstyper.
 • Vælge målingsfrekvens efter behov: Vælg mellem adskillige målingsfrekvenser lige fra årlige målinger til pulsmålinger, hvor spørgsmålene distribueres hyppigt til deltagerne i små portioner.
 • Skifte målingsfrekvens, når I ønsker: Mål fx kontinuerligt i en periode, hold pause og start igen med anden frekvens.
 • Få hjælp til at holde rytmen: Benyt jer af den grad af automatisering fra GAIS-platformen, I ønsker.
 • Få overskuelig rapportering: Modtag visuelt lækre og let tilgængelige rapporter både på virksomheds- , afdelings- og medarbejderniveau – uanset målingstype og frekvens.
 • Få hjælp til hele processen: Benyt jer af de muligheder, GAIS stiller til rådighed for en succesfuld trivselsproces.

Læs mere om målingstyper og -frekvenser på GAIS-platformen.

Læs om, hvad GAIS stiller til rådighed for jeres proces.

Best practice – hvad anbefaler vi?

Uanset jeres udgangspunkt opfordrer vi i GAIS til, at I etablerer og fastholder en fast frekvens i trivselsarbejdet. Vi anbefaler ikke en bestemt frekvens for trivselsmålinger – for den gode rytme er forskellig fra organisation til organisation. Men vi anbefaler kraftigt at etablere en jævnlig rytme og over tid tilpasse den til organisationens liv. 

Fordele ved at etablere faste rytmer

Der er klare gevinster at hente ved at arbejde med faste frekvenser i trivselsarbejdet:

 • Skaber kontinuitet/kultur – trivsel kommer tæt på dagligdagen
 • Automatiseret løsning frisætter HR til at fokusere på selve faciliteringen af processer omkring målingen
 • Signalerer indadtil og udadtil, at trivsel tages alvorligt
 • Aktualitet – kortere vej fra måling til handling
 • Jævnlige data og feedback på bordet som ledelsesredskab
 • Lederne får et ledelsesværktøj i hverdagen, der understøtter dem i at lytte, handle og udvikle deres lederskab
 • Medarbejderne kan komme af med feedback, når det er aktuelt og får medansvar for hverdagens trivselsarbejde.

Andre indlæg

Dyk ned i Mestring

Faktormåling: Dyk ned i Mening

Med faktormålinger i GAIS er det muligt at måle en bestemt faktor i dybden.
Den første af sin slags er faktoren Mening.

Fokus på kerneopgaven giver god arbejdslyst

Fokus på kerneopgaven giver god arbejdslyst

Teorien om organisatorisk medlemskab gør oprør mod, at arbejdslyst og socialt fællesskab anses som mål i sig selv. Den fælles kerneopgave skal og bør stå i centrum for det kollegiale fællesskab.