Arbejdslyst til alle – drømmen om GAIS

Det skal være nemt at sætte fokus på trivsel og forbedre den. Udviklingen af gode arbejdspladser skal ikke være forbeholdt de få. Med GAIS ønsker vi at demokratisere arbejdslysten. Alle skal have lige mulighed for at måle, forstå og forbedre trivslen – både de små virksomheder, de store og enkeltpersoner.

Det er drømmen om GAIS. Derfor har vi udviklet den digitale trivselsplatform GAIS  – og gjort den nemt tilgængeligt for alle.

Det skal være nemt
at komme i gang

Mange virksomheder har ikke tiden, økonomien eller erfaringen til at sætte trivsel på agendaen. Vi startede GAIS for at gøre det nemt for enhver at igangsætte og fastholde fokus på arbejdslysten i hverdagen. Derfor er det let at komme i gang med GAIS og nemt at bruge i hverdagen.

GAIS er fleksibelt og kan bruges  strategisk eller ad hoc, bottom-up eller top-down. GAIS kan bruges så meget man vil, når man vil, og hvor man vil.

GAIS hjælper til vedvarende trivselsfokus

Arbejdslyst skabes sammen

Arbejdslyst skabes sammen. Det er et grundelement i GAIS. Derfor inddrager GAIS alle i arbejdet, så enhver får indsigt i egen arbejdslyst og hjælp til at forbedre den. Hver enkelt mellemleder og medarbejder inddrages, og topledelse og HR får alle muligheder for at få overblik, indsigt og hjælp til at agere. GAIS er ikke bare en måling, men et konkret overblik, der følges op med skræddersyet viden, værktøjer og inspiration til handling i de konkrete situationer.

Økosystem af viden og kompetencer

Vi ved, at software ikke forbedrer arbejdslysten i sig selv. Derfor har vi en lang række certificerede GAIS-konsulenter, der er eksperter i trivsel og udvikling. Vores partnere hjælper virksomheder med at udvikle mennesker og organisationer med  udgangspunkt i GAIS-målinger.

Arbejdslyst er målet. GAIS er et not-for-profit initiativ. Der er ingen aktionærer, der skal have et stort afkast. Vi er drevet af sagen; at skabe arbejdslyst for individer og på arbejdspladser. Derfor samarbejder og udvikler vi sammen med alle aktører, der deler samme sag. GAIS er en del af et økosystem af viden og eksperter, der arbejder for at skabe trivsel.

GAIS står på et solidt grundlag

Står på et solidt fundament

GAIS bygger på forskningen i God Arbejdslyst Indeks, som Krifas Videncenter for God Arbejdslyst har udviklet i tæt samarbejde med Kantar Gallup. Vi bygger på en valid defineret ramme med de vigtigste faktorer, der skaber arbejdslyst. Det er en fast, kendt ramme, der gør sproget og arbejdet med trivsel helt konkret og genkendeligt.

Da modellen, som GAIS bygger på, er udviklet og efterprøvet på et dansk arbejdsmarked og i en dansk kultur, ved vi, at de faktorer, vi måler på, har rigtig stor betydning netop i en dansk og nordisk arbejdssammenhæng. Læs mere om GAIS-modellens validitet. 

Med God Arbejdslyst Indeks har vi en masse viden og data om arbejdslyst. Vi har ikke bare kortlagt arbejdslysten, men skabt en helt konkret model og et sprog for at kunne arbejde med arbejdslyst. Lad os tage al den viden, metoden, data og erfaring og skabe en online platform, hvor virksomheder og individer kan måle deres arbejdslyst og få skræddersyet, konkret inspiration og værktøjer til at forbedre den. Og så skal det være nemt tilgængeligt for alle.

GAIS Logo

Mikkel Hundborg

Head of Strategy and Innovation

GAIS´ historie

Netop arbejdet med God Arbejdslyst Indeks, som flere i GAIS-teamet har været med til at udvikle, gav ideen til GAIS. Mikkel Hundborg, head of Strategy and Innovation, pitchede ideen for Krifas ledelse i 2015.

Opbakningen kom prompte, og dermed blev GAIS som initiativ søsat af Krifa  – for at løfte og udbrede arbejdslyst i samfund og på arbejdspladser i samspil med andre.

Med et stærkt team omkring GAIS og involvering af en række håndplukkede kompetente folk med nøgleekspertiser, begyndte vi i 2016 for alvor udviklingen af GAIS. Den første version så dagens lys i 2017, drømmen med GAIS var en realitet, og udviklingen er siden fortsat for fuld kraft. Læs mere om grundlæggelsen af GAIS

GAIS trivselsmåling gør trivselsarbejdet nemt