Behov for en
ekstern sparringspartner til trivselsarbejdet

Med en trivselsmåling har I taget første skridt til for alvor at sætte trivsel på dagsordenen. Vi ved, at en trivselsmåling kan være en øjenåbner, der giver blik for komplekse problemstillinger.
Har I efter trivselsmålingen behov for en ekstern sparringspartner og rådgiver til at facilitere jeres processer, anbefaler vi, at jeres organisation får tilknyttet én af vores certificerede konsulenter. 

Er du selv konsulent, og vil du gerne vide mere om vores certificering, kan du læse mere her.

Open Score

Konsulenter med
særlig ekspertise i GAIS

GAIS har over 60 konsulenter tilknyttet, der alle er certificeret i brugen af trivselsplatformen. 

Vores netværk af certificerede konsulenter spænder vidt. Udover at de alle har særlige kompetencer i brugen af GAIS som trivselsværktøj, har de også konkret erfaring og ekspertise inden for bl.a.:

  • Ledelsessparring
  • Strategisk rådgivning
  • Medarbejderudvikling
  • Kulturanalyse
  • Talentudvikling
  • Facilitering af trivselsforløb og workshops.

GAIS-certificerede konsulenter

GAIS-certificeret i 2021:

GAIS-certificeret i 2022: 

GAIS-certificeret i 2023:

Er du selv konsulent og vil du gerne vide mere om vores certificering, kan du læse mere her.

Hvordan vælger jeg den rette GAIS-konsulent?

Alt afhængigt af jeres ønsker og behov i det videre trivselsarbejde, kan GAIS sætte jer i forbindelse med én eller flere konsulenter. 

Vi henviser med udgangspunkt i jeres ønsker og behov for sparring, rådgivning, facilitering m.v. En konsulent kan tilknyttes i en kort eller længerevarende periode alt efter jeres behov. I aftaler selv forløb, ydelse og pris med jeres konsulent.

Hvorfor skal jeg vælge en konsulent,
der er certificeret i GAIS?

Med en GAIS-certificeret konsulent får I en erfaren sparringspartner, der med indgående kendskab til GAIS og trivselsplatformen kan hjælpe jer til at forstå, analysere og følge op med konkret handling, der passer til organisationens behov. 

Vores netværk af certificerede konsulenter har alle modtaget grundig undervisning i bl.a.; Vidensgrundlaget bag GAIS, de 7 faktorer – beregninger og effekter og GAIS som analyseværktøj. 

Med et solidt kendskab til GAIS-platformen kan en certificeret konsulent forstå og analysere resultaterne af jeres trivselsmåling, hurtigt danne sig et overblik over styrker og svagheder i de forskellige afdelinger og teams og følge op med målrettet sparring og konkrete initiativer, der passer til jeres organisation.