Design målinger,
der passer til jer

GAIS er fleksibelt. I kan designe det setup for trivselsmålinger, der passer til netop jeres organisation. Når jeres behov ændrer sig, kan GAIS løbende tilpasses jeres situation og virkelighed.

  • Omfang: Vælg, hvor omfattende målingen skal være.
  • Fokus: Vælg og skift mellem målingstyper med forskelligt fokus.
  • Frekvens: Vælg, hvor ofte I vil udsende målinger og til hvem.

Med GAIS får I fleksibilitet uden at miste kontinuitet. I kan sammenligne data på tværs af målinger med forskellig frekvens og omfang.

Nem opsætning af GAIS måling - Integration, Organisation

Nemt og intuitivt
at håndtere

Trods stor fleksibilitet er det nemt at håndtere GAIS-målinger.

  • Nemt at sætte op: Opsætning af målinger sker i et intuitivt flow.
  • Nemt at ændre: Ændringer i målingssetup implementeres let.
  • Nemt at sammenligne: Målinger i samme serie giver mulighed for at følge udvikling.

Organisation: Håndter alle jeres målinger og aktiviteter fra ét sted ved oprettelse af jeres organisation. Det gør det enkelt at håndtere differentierede målinger – fx at sende en bestemt målingstype til udvalgte afdelinger og oprette handlinger i Handlingscenteret.
I kan også nemt vælge den enkeltes deltagersprog, så jeres medarbejdere kan besvare målingen på det sprog, de forstår bedst. 

API integration: Med GAIS er der mulighed for at lave en integration til fx jeres HR-system, så al data altid er opdateret.

Vælg mellem flere
typer målinger

GAIS tilbyder forskellige målingstyper. Skift frit og nemt mellem dem. Lav også differentierede målinger, så nogle afdelinger får én målingstype, men andre får en anden.
GAIS Fuld trivselsmåling

Fuld GAIS

Gå i dybden med jeres trivsel. 
Målingen kommer hele vejen rundt om den overordnede arbejdslyst og 7 vigtige faktorer.

Læs mere om spørgerammen for
Fuld GAIS trivselsmåling.

Quick GAIS

Få en indikation på jeres trivsel.
Målingen stiller  et enkelt spørgsmål til den overordnede arbejdslyst og hver af de 7 faktorer.

Læs mere om spørgerammen for
Quick GAIS trivselsmåling.

Ledelsesmåling

Faktormålinger

Gå i dybden med en enkelt faktor. 
Faktormålinger giver mulighed for at undersøge flere dimensioner af den enkelte faktor.

Læs om faktormålingerne Mening, Balance og Ledelse.

APV

Lav den lovpligtige arbejdsvurdering (APV).
Målingen kortlægger fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt stress og sygefravær. 

Læs mere GAIS’ fulde, allround
APV-løsning.

Vælg frekvens
efter behov

Lav målinger med den frekvens, der passer til jer. Nogle gange er der brug for at måle ofte – andre gange mere sjældent. I kan lave hyppige real time-målinger, kvartalsvise, årlige eller enkeltstående målinger.

Frekvensen kan skiftes dynamisk, så målingen passer til situationen. Hvis I skifter frekvens undervejs, kan I fortsat se hele tidsudviklingen i jeres måling.

Mange muligheder for frekvenser i jeres muligheder

Tilpas målingen
til jeres kultur og proces

Organisationer er forskellige i måden at arbejde med trivsel. Brug forskellige funktioner, så det passer til jeres kultur og proces.

Kom hele vejen rundt med jeres ekstra spørgsmål

Tilføj de ekstra spørgsmål til målingen, som er relevante i jeres organisation og situation. I kan både vælge fra GAIS´spørgsmålskatalog og selv formulere egne spørgsmål.

Kommenter og gå i dialog om svarene i trivselsmåling

Kommenter og gå i dialog om svarene

Vælg, om I vil indsamle anonyme fritekstkommentarer. Vælg også, om lederne skal kunne se kommentarerne og indgå i dialog med medarbejderne i anonymt chat.

Kom hele vejen rundt med ekstra spørgsmål

Sortér data med filtre

Definér selv de datafiltre, I gerne vil benytte efterfølgende. Datafiltre bruges til at sortere data, så I kan se resultater fordelt på fx. afdelinger, anciennitet, ledelsesansvar mm.

Sortér data med filtre

Involvér flere via udsnitrapporter

Vælg selv, hvilke udsnitsrapporter I vil trække ud af den samlede data. Vælg også, hvem der skal have adgang til disse udsnit – og om det skal være i digital eller downloadet form.

Involvér flere via udsnitrapporter
Previous slide
Next slide
Skab ledelsesudvikling via ledelsesmåling

Bliv klogere på trivslen
i realtid

Arbejdslyst kommer ikke af sig selv. Heller ikke med en trivselsmåling i ny og næ. Det kræver ofte en fast struktur og rytme at skabe og fastholde trivsel. Med puls-målinger skabes rytme og vedvarende fokus.

  • Hav fingeren på pulsen med hyppige målinger, der løbende måler trivslen.
  • Intelligent fordeling: GAIS holder styr på alle deltagerne og sikrer, at alle bliver spurgt om det rigtige.
  • GAIS balancere selv mængden af spørgsmål med hyppigheden af målinger, så deltagerne ikke blive overbelastede.
  • Med GAIS-rapporten får I en dyb viden om målingernes resultater og gør jer i stand til at igangsætte dialog og handling. 

Jeg vil gerne høre mere om GAIS

Book et demomøde, hvor vi viser dig den personlige GAIS-rapport, virksomhedsrapporten og fortæller, GAIS kan være med til at lette jeres trivselsarbejde.

Udfyld formularen, og vi kontakter dig snarest.

Ofte stillede spørgsmål om GAIS-målinger Så svarene her

Med en GAIS trivselsmåling kan I måle medarbejdernes arbejdslyst. En GAIS trivselsmåling sætter tal på jeres trivsel. Disse tal vises i en rapport, så I kan identificere de områder, hvor der kan forbedres med henblik på at højne jeres trivsel. Resultaterne af målingen giver inspiration, viden og værktøjer, der er specielt udvalgt til den enkelte medarbejder, så de kan tage konkrete skridt for at forbedre deres trivsel og arbejdslyst.

En GAIS-måling er baseret på en forskningsbaseret og valid model for arbejdslyst. Modellen er udviklet og efterprøvet på det danske arbejdsmarked af Videncenter for God Arbejdslyst. Modellen tager afsæt i de syv faktorer, som udgør 78% af danskernes arbejdslyst. De 7 faktorer er mening, mestring, balance, resultater, ledelse, medbestemmelse og kolleger. Læs mere om de 7 faktorer her.

En GAIS-måling kan udføres på flere forskellige sprog, og den enkelte bruger har mulighed for at skifte sprog undervejs i målingen. GAIS-målingen kan foretages på dansk, engelsk, tysk, svensk, norsk, fransk, færøsk, ungarsk, rumænsk, polsk, lettisk, finsk, tyrkisk, spansk og italiensk.

GAIS tilbyder et bredt udvalg af målingstyper, der giver jer mulighed for at vurdere og forbedre trivslen og arbejdsmiljøet på forskellige niveauer, afhængigt af jeres behov og mål. Målingerne består af Fuld GAIS-måling, Quick GAIS-måling, faktormålinger og APV.

Ja, GAIS-målinger er anonyme. Lederen eller administratorerne af en GAIS-måling kan ikke se, hvem der har svaret hvad eller se den enkelte medarbejders rapport. Det er dog muligt for medarbejderen at dele rapporten. Kommentarer, som medarbejderne skriver i målingen, bliver også behandlet anonymt, så lederen kun vil se kommentarerne uden at kende afsenderen.

Ja, GAIS tilbyder integration til whistleblower-system. 

Det er lovpligtigt for virksomheder med over 50 medarbejdere at have en whistleblowerordning. 

Integrationen betyder, at det fra GAIS-platformen vil være let for medarbejdere og ledere at tilgå whistleblowerordningen. Helt konkret foregår det via en genvej/et link fra GAIS-platformen til whistleblower-systemet. Der er altså tale om to uafhængige systemer med hver deres styrker, der taler nemt og gnidningsfrit sammen. 

Læs meget mere om integration med whistleblower lige her.

 Ja, med GAIS er der mulighed for at lave en integration til fx jeres HR-system, så al data altid er opdateret.

Læs mere om, hvordan det fungerer lige her.