Faktormåling: Dyk ned i Mening

Med faktormålinger i GAIS er det muligt at måle en bestemt faktor i dybden.
Dyk ned i Mestring

I GAIS introducerer vi nu en ny type af målinger, nemlig faktormålinger, hvor både virksomheder og enkeltpersoner kan undersøge en specifik faktor i dybden. Vores samlede arbejdslyst er påvirket af  en lang række forskellige faktorer. Med en klassisk GAIS-måling kan I måle og få viden om, de syv vigtigste faktorer for arbejdslysten, hvilket giver et bredt overblik over trivslen på de faktorer.

På samme måde som en GAIS-måling kortlægger arbejdslystens faktorer, kan I med en faktormåling undersøge og kortlægge en faktor i dybden og se, hvilke dimensioner, som faktoren udgøres af. Det giver et mere fintmasket billede af, hvor inden for faktoren, der skal sættes fokus.

Første faktormåling undersøger mening

Den første faktormåling, vi lancerer er om mening, og indeholder 15 spørgsmål. Meningsfaktoren undersøger fire dimensioner, som spørgsmålene fordeler sig over. De fire dimensioner, der folder forskellige perspektiver af meningsbegrebet ud er:

  • Indre mening: Den indre mening handler om oplevelsen af, at arbejdet giver mig noget på det personlige plan. Arbejdet giver mening for mig i forhold til, hvem jeg er, hvad jeg kan, og hvad jeg ønsker for mit arbejdsliv.
  • Større mening: Den større mening handler om oplevelsen af, at jeg gennem mit arbejde bidrager til noget større. At mit arbejde tjener et større formål – enten for mennesker eller samfundet som sådan. 
  • Kollegial mening: Den kollegiale mening handler om oplevelsen af, at vi på arbejdet spiller hinanden bedre.  Det vil sige, at vi i kraft af det kollegiale fællesskab både socialt og fagligt bliver bedre, end vi ville være hver for sig. 
  • Organisatorisk mening: Den organisatoriske mening handler om oplevelsen af, at de beslutninger og forandringer, der sker på min arbejdsplads, giver mening for mig. 

Værktøjer til at udvikle meningen

Faktormålingen Mening fungerer ligesom en almindelig GAIS-måling. Målingen kan gennemføres for både den enkelte og for virksomheden, hvor hver eneste medarbejdere også får sin egen meningsrapport. Ligesom i den store GAIS-måling ledsages alle resultater af udvalgte værktøjer, artikler og guides, som udvælges baseret på dine resultater.

Bygget på forskning

Den nye faktormåling bygger på forskningen, erfaringerne og arbejdet i Videncenter for God Arbejdslyst, der af flere omgange har kortlagt meningsbegrebet i befolkningen. Du kan læse mere om meningsundersøgelsen her. 

I samarbejde med videncentret har vi planer om at flere faktormålinger vil komme til i fremtiden. Senere på året lancerer vi en faktormåling om faktoren Ledelse, der kortlægger de fire underdimensioner af ledelsesbegrebet.

Andre indlæg

Seniorer

Seniorer har lyst til at blive på arbejdsmarkedet

Mange seniorer har faktisk lyst til at blive på arbejdsmarkedet efter pensionsalder. Fleksibilitet, anerkendelse, øget ansvar, tro på egne evner og afliving af fordomme er blandt de ting, der driver lysten til at blive.

Få alle involveret i trivselsarbejdet - også de medarbejdere der ikke til dagligt arbejder ved et skrivebord

Få alle typer af medarbejdere med i trivselsarbejdet

Arbejdet med trivsel og engagement på arbejdspladsen bliver bedst, når alle er med og inkluderet. Men hvordan får man inkluderet de medarbejdere, der ikke arbejder digitalt til hverdag, i en trivselsmåling eller APV? Få konkrete ideer til løsninger her.