Live Benchmarks – inspiration til udvikling

Med GAIS Live Benchmarks giver vi virksomheder mulighed for at følge udviklingen i trivslen direkte sammenlignet med udviklingen i deres branche.
Live Benchmark - følg trivslen og sammenlign direkte med virksomheder i jeres branche

Hundredtusindvis af danskere skifter hvert år job – og givetvis er nogle af dine kolleger og medarbejdere netop nu på udkig efter et nyt arbejde. Det kan der være mange grunde til, og derfor er det vigtig at vide, hvordan jeres arbejdsplads evner at fastholde og tiltrække medarbejdere sammenlignet med de virksomheder, hvor dine kolleger også kunne søge hen.

En central indikation på det er, hvordan medarbejdernes trivsel og motivation har det, hvilket en GAIS-måling giver svar på. Og derfor har GAIS udviklet et helt nyt Live Benchmark.

GAIS Live Benchmark

Med GAIS Live Benchmarks giver vi virksomheder mulighed for at følge udviklingen i trivslen direkte sammenlignet med udviklingen i deres branche. Live Benchmarks er, som navnet antyder, altid opdaterede med dagsaktuelle data, så I får et realtidsbillede af sammenligningen. 
Samtidigt er Live Benchmarks meget mere fintmasket i forhold, hvilke brancher og virksomheder, I kan sammenligne jer med.

Foruden GAIS Live Benchmarks er det selvfølgelig også muligt at benchmarke mod jeres tidligere GAIS-rapporter og ikke mindst det forskningsbaserede benchmark fra God Arbejdslyst Indeks.
Med GAIS Live Benchmarks kan vi også skabe helt tilpassede benchmarks til kunder, der ønsker helt specifikke benchmarks.

Reflekteret og balanceret tilgang til benchmarks

Benchmarking giver et objektivt grundlag for at vurdere, hvor godt organisationen klarer sig i forhold til andre i samme branche. Det hjælper med at sætte de interne trivselsdata i en større sammenhæng og giver et godt billede af, hvor virksomheden står i forhold til konkurrenterne.

Med benchmarking sammenligner man sig med andre for at identificere områder, man bør kigge nysgerrigt på. Hvorfor ligger I lavere på en given faktor end konkurrenterne?Hvorfor ligger I højere på andre? Ved at kigge på, hvordan andre håndterer medarbejdertrivsel, kan I lære og adoptere strategier, der har vist sig effektive andre steder og bruge det som inspiration til udvikling.

OBS-punkter når I arbejder med benchmarks

Pas på overfladisk sammenligning:
Vær forsigtig med at drage forhastede konklusioner baseret på overfladiske sammenligninger. Forskellige virksomheder har unikke strategier, kulturer og udfordringer, og en direkte sammenligning kan nogle gange skabe et misvisende billede.

Ikke en statisk sandhed: 
Det er vigtigt at tage højde for kontekstuelle faktorer, når I kigger på benchmarket. Dette omfatter at overveje industri-specifikke forhold, markedstendenser og interne forandringer. Arbejdsmarkedet er konstant i forandring, og det er både jeres branche og jeres virksomhed også. Det hele kan se anderledes ud om få måneder.

Fokus på kvantitative resultater:
Selvom kvantificerbare data kan være nyttige, er de ikke altid i stand til at fange de mere nuancerede aspekter af trivsel. Det er vigtigt at kombinere indsigter fra benchmarking med kvalitative viden som fx kommentarer og dialoger fra GAIS for at få en fuldstændig forståelse af trivslen.

Risiko for negativ kulturpåvirkning:
Tænk på, hvilken kultur I ønsker at skabe. Et overdrevent fokus på sammenligning kan potentielt skabe et miljø, der forholder sig mere til, hvad andre gør og ikke gør i stedet for at fokusere på egne indsatser. Nogle gange er det sekundært, hvad andre gør, og den virkelige opgave ligger i selv at blive afklaret i, hvor I vil sætte ind, og hvad I vil opnå. Det er afgørende at anvende benchmarking på en måde, der understøtter firmaets generelle værdier og kultur.

Strategisk prioritering

Benchmarking hjælper med at identificere områder, der kræver opmærksomhed eller forbedring. Det kan guide ressourceallokering og strategiplanlægning, så indsatsen koncentreres der, hvor der er mest brug for det, eller hvor der er størst potentiale for positiv udvikling af trivslen.

Men ét er at identificere de største gaps mellem jeres egne resultater og benchmarket. Faldgruppen her er at konkludere, at det største gap bør være lig med den højeste prioritet. Det kan det være, men det kan lige så vel være, at jeres vigtigste indsatsområde fx er det tredjestørste gap.

Måske har I strategiske prioriteter, der vil noget andet end konkurrenterne. Måske viser Fokuskortet i virksomhedsrapporten, at medarbejderne vægter andre ting højere. I analysen bør benchmarket derfor altid kombineres med andre analytiske greb og ikke bruges blindt som kilde til strategisk prioritering.

Ekstern benchmarking vs. intern udvikling

Ekstern benchmarking giver vigtig indsigt i, hvor jeres virksomhed ligger i forhold til lignende arbejdspladser. Men endnu vigtigere er det at fokusere på den interne udvikling. Sammenligning med jeres egne tidligere resultater, er det vigtigste benchmark for, hvor jeres udvikling over tid skal flytte sig hen. Det er ting, I har selv kontrol over i modsætning til, hvad der sker hos de andre virksomheder.
Ved at analysere, hvordan I har klaret jer siden sidste måling, kan I identificere, hvad der virkede, hvad der kunne forbedres, og hvordan forskellige initiativer har påvirket trivslen på arbejdspladsen. Dette fokus hjælper med at skabe en kultur, hvor udvikling og progression er centralt. Det er dybest set en benchmarking mod jeres egen fortid.

Målet med GAIS Live Benchmarks er at inspirere til en afklaring af hvilke mål og metoder, I vil sætte for jeres udvikling snarere end at tilskynde til en konkurrence om at være bedst i trivsel. Men ved at løfte blikket og kigge uden for egen organisation får man et bredere perspektiv, der beriger dialogen om prioritering, mål og indsatser.

Har I spørgsmål til, hvordan I kan komme i gang med GAIS Live Benchmarks, så skriv til support@gais.dk

Kom i gang med at styrke medarbejdertrivslen

Lad os tage en uforpligtende snak, hvor vi med udgangspunkt i jeres behov og ønsker viser GAIS-platformens muligheder. 
Med GAIS kan I nemt komme i gang med kontinuerlig at samle feedback fra jeres medarbejdere, så I kan sætte ind de rette steder, styrke medarbejderengagement og employee retention.  

Andre artikler om samme emne