Sammen om
at skabe god arbejdslyst

Med GAIS drømmer vi om at skabe en bevægelse, hvor langt flere arbejdspladser har fokus på og arbejder vedvarende med at udvikle trivslen.

Med en række kompetente og forskelligartede samarbejdspartnere arbejder vi sammen om god arbejdslyst. Sammen udgør vi en form for økosystem af viden og kompetencer.

Samarbejdspartnere - Sammen om god arbejdslyst
Sammen om at skabe arbejdslyst

GAIS Udviklingspartner

For jer der vil udvikle sammen

Vi tror på samskabelse og synergi. Derfor indgår vi udviklingssamarbejder med forskellige typer af større aktører.

Udviklingssamarbejdet kan fx bestå i fælles generering af ny viden og best practice, udvikling af GAIS-platformen eller fælles udbredelse af trivsels-dagsordenen og GAIS. Sammen med disse samarbejdspartnere har vi en fælles trivselsdagsorden for øje og skaber gensidig værdi. 

Skriv til os på partner@gais.dk, hvis I er interesserede i at vide mere om et GAIS Udviklingspartnerskab. Så kontakter vi jer til en uddybende snak om samarbejdet.

Mød vores GAIS Udviklingspartnere

Videncenter for God Arbejdslyst logo

Videncenter for God Arbejdslyst


Videncenter for God Arbejdslyst analyserer og fortolker danskernes arbejdslyst ud fra grundige undersøgelser baseret på videnskabelig metode. God Arbejdslyst Indeks er grundlaget for GAIS' spørgeramme.

Jobindex

Jobindex


Jobindex er Danmarks største jobportal. GAIS og Jobindex samarbejder om at sætte medarbejdstrivsel på dagsordenen gennem forskellige initiativer.

SDU Syddansk Universitet logo

Syddansk Universitet


SDU arbejder målrettet for at skabe dialog mellem universitetets forskere og det omgivende samfund.

GAIS Ambassadør

For jer der deler drømmen

GAIS’ ambassadører deler drømmen om at udbrede viden og erfaring om trivsel. Det gør de ved at koble deres egen viden og ekspertise sammen med andres, bringe GAIS i spil og sætte arbejdslyst på dagsordenen i samfundet, på arbejdspladser og hos den enkelte.
Sammen skaber vi god arbejdslyst.

Som en del af samarbejdet bliver ambassadøren tilbudt onboarding i GAIS og den tænkning og grundlag, der lægger bag.
Ambassadøren modtager også nyhedsmails med ny viden om trivsel.

Sammen om at skabe arbejdslyst

Mød vores GAIS Ambassadører