Sammen om
at skabe god arbejdslyst

Med GAIS drømmer vi om at skabe en bevægelse, hvor langt flere arbejdspladser har fokus på og arbejder vedvarende med at udvikle trivslen.

Med en række kompetente og forskelligartede samarbejdspartnere arbejder vi sammen om god arbejdslyst. Sammen udgør vi en form for økosystem af viden og kompetencer.

Samarbejdspartnere - Sammen om god arbejdslyst
Sammen om at skabe arbejdslyst

GAIS Samarbejdspartnere

For jer der vil udvikle sammen

Vi tror på samskabelse og synergi. Derfor indgår vi samarbejder med forskellige typer af større aktører.

Samarbejdet kan fx bestå i fælles generering af ny viden og best practice, udvikling af GAIS-platformen eller fælles udbredelse af trivsels-dagsordenen og GAIS. Sammen med disse samarbejdspartnere har vi en fælles trivselsdagsorden for øje og skaber gensidig værdi. 

Skriv til os på partner@gais.dk, hvis I er interesserede i at vide mere. Så kontakter vi jer til en uddybende snak om samarbejdet.

Vi samarbejder med

Videncenter for God Arbejdslyst logo

Videncenter for God Arbejdslyst


Videncenter for God Arbejdslyst analyserer og fortolker danskernes arbejdslyst ud fra grundige undersøgelser baseret på videnskabelig metode. God Arbejdslyst Indeks er grundlaget for GAIS' spørgeramme.

Jobindex

Jobindex


Jobindex er Danmarks største jobportal. GAIS og Jobindex samarbejder om at sætte medarbejderstrivsel på dagsordenen gennem forskellige initiativer. Virksomheder kan bruge deres GAIS' måling i Jobindex' job og virksomhedsportal som employer branding.

Play Your Talent


Play Your Talent er en online platform til nemt at afdække og udvikle arbejdspladsens talenter. GAIS bruges som effektmåling i Play Your Talents talentsudvikling med virksomheder såvel som enkeltpersoner.

GAIS certificerede konsulenter

GAIS er med i den professionelle værktøjskasse

Virksomheder kan få hjælp fra en ekstern sparringspartner, der er certificeret i GAIS.

Over 60 konsulenter har gennemført en GAIS certificering, og dermed fået et indgående kendskab til GAIS-platformen og viden bag. 
Disse konsulenter bruger certificeringen, som en del af deres professionelle værktøjskasse i deres arbejde med virksomheder og enkeltpersoner. 

De har bl.a. ekspertise og erfaring inden for: 

  • Facilitering af trivselsforløb og workshops
  • Ledelsesrådgivning og – udvikling 
  • Medarbejderudvikling
  • Kulturanalyse
  • Talentudvikling
  • Strategisk virksomhedsrådgivning.

Kontakt os, hvis du ønsker at blive matchet op med en konsulent.

Sammen om at skabe arbejdslyst