Betingelser og vilkår

Læs venligst de følgende vilkår og betingelser, før du opretter en profil på GAIS og bruger GAIS-platformen (herefter kaldet platformen). Enhver brug af platformen og platformens indhold, er omfattet af følgende vilkår og betingelser. Din brug af platformen anses som en accept af disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer vilkårene og betingelserne, kan du ikke bruge platformen og dens indhold.

GAIS kan til enhver tid ændre vilkår, betingelser og drift af platformen, uden forudgående varsel, medmindre andet er aftalt. Ved at bruge denne service, fraskriver brugeren sig alle muligheder for at gøre indsigelser mod GAIS.

Brug af platformen

Brugere må ikke ændre, modificere eller tilpasse platformen, ej heller dele heraf, på nogen måde, medmindre andet klart er aftalt med GAIS.

Enhver misbrug af platformen vil medføre umiddelbar lukning af adgang til platformen. Som misbrug af platformen anses blandt andet:

  • Brug af platformen, der har til formål at tilegne sig andres personlige oplysninger,
  • Forsøg på at tilgå personers (herunder medarbejderes) enkeltbesvarelser, scorer eller kommentarer,
  • Ethvert forsøg på at bryde GAIS-platformens fortrolighed,
  • Enhver ændring eller forsøg på ændring af kildekoden,
  • At oprette profiler eller virksomheder på vegne af andre, uden deres samtykke,
  • At sælge adgange til GAIS uden forudgående aftale med GAIS

GAIS forbeholder sig retten til at søge erstatning for skade forvoldt på platformen og/eller GAIS’s omdømme som følge af misbrug af platformen.

Varemærke

GAIS’ varemærker og logoer, som vist og brugt på platformen, er enten varemærker eller beskyttede varemærker ejet af GAIS. Produkter og virksomheder og organisationers navne som bliver nævnt på platformen, er muligvis varemærker eller beskyttede varemærker hos de respektive ejere, men vises med ejernes godkendelse.

Brug af grafik, kode, indhold, design, funktionalitet eller lignende fra gais.dk eller GAIS-platformen, kan ikke ske uden GAIS’s godkendelse, medmindre der er tale om indhold der tydeligt er stillet til rådighed herfor.

Afgrænsning af ansvar

Hverken GAIS eller dennes ledelse, ansatte eller andre repræsentanter, kan gøres ansvarlige for skader eller tab opstået i forbindelse med brug af platformen, hjemmesiden eller hyperlinkede hjemmesider, ej heller selvom GAIS eksplicit er blevet gjort opmærksom på risikoen for sådanne skader. Ansvarsbegrænsningen omfatter alle skader af enhver art, eksempelvis, men ikke begrænset til, direkte eller indirekte økonomiske tab, tab af data, tab af goodwill eller omdømme.

Information på denne platform indeholder muligvis unøjagtigheder eller grammatiske fejl, som GAIS ikke tager ansvar for. GAIS er ikke ansvarlig for andre hjemmesider som du kan tilgå gennem platformen. Da GAIS ikke har nogen kontrol over tredjeparts hjemmesider og disses indhold, fraskriver GAIS sig ethvert ansvar for tilgængelighed, indhold og brug af såvel produkter, services mm. som gøres tilgængeligt via sådanne tredjeparts hjemmesider.

Information på hjemmesiden er stillet til rådighed ”som det er”, uden garanti af nogen art, hverken eksplicit eller implicit.

Databehandling

På vores privacy-side kan du til enhver tid se, hvordan vi behandler persondata og dine rettigheder.

Anvender du GAIS på vegne af en virksomhed, hvortil du indsamler personoplysninger vil du være dataansvarlig for dette. GAIS vil da være din databehandler under databehandleraftalen vedlagt herunder, som du med din brug af platformen og accept af vilkår indgår med GAIS.

Download GAIS Standard Databehandleraftale