Betingelser og vilkår | Gais

Betingelser og vilkår

Copyright 30. Juni 2017 – Senest opdateret 01. September 2019
Legal Notice – Terms and conditions for Responding Companies
Kristelig Fagforening, All rights reserved.

Læs venligst de følgende vilkår og betingelser, før du opretter en profil på GAIS og bruger GAIS-platformen (herefter kaldet platformen). Enhver brug af platformen og platformens indhold, ligger under for de følgende vilkår og betingelser. Din og/eller din virksomheds brug af platformen indikerer accept af disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer vilkårene og betingelserne, kan du ikke bruge platformen og dens indhold.

Accept af vilkår
GAIS er udviklet og ejet af Kristelig Fagforening og Kristelig A-kasse, herefter kaldet Ejerne. Ejerne må til enhver tid vælge at ændre vilkår, betingelser og drift af platformen, uden forudgående varsling. Ved at bruge denne service, fraskriver brugeren sig alle muligheder for at gøre indsigelser mod Ejerne. Som følge heraf, giver brugeren sin accept af vilkårene og betingelserne, når brugeren tilgår, besøger og/eller bruger platformen. Ved at bruge platformen, har brugeren accepteret vilkår og betingelser. Brugeren må ikke ændre, modificere eller tilpasse platformen på nogen måde.

Varemærke
Ejernes varemærker og logoer, som bliver vist og brugt på platformen, er enten varemærker eller beskyttede varemærker ejet af GAIS, Kristelig Fagforening og Kristelig A-kasse. Produkter og virksomheder og organisationers navne som bliver nævnt på platformen, er muligvis varemærker eller beskyttede varemærker hos de respektive ejere.

Afgrænsninger for ansvar
Hverken Ejerne eller deres ledelse, ansatte eller andre repræsentanter, kan gøres ansvarlige for skader opstået i forbindelse med brug af platformen. Dette er en omfattende afgrænsning af ansvar, der omfatter alle skader af enhver art, eksempelvis, men ikke begrænset til, kompensatoriske, direkte, indirekte eller konsekventielle skader, tab af data, indkomst eller profit, tab af eller skade på ejendom og påstande om eller relateret til tredjepart. Information på denne platform indeholder muligvis unøjagtigheder eller grammatiske fejl, som Ejerne ikke tager ansvar for. Ejerne tager ikke ansvar for andre hjemmesider som du kan tilgå gennem platformen. Da Ejerne ikke har nogen kontrol over tredjeparts hjemmesider og disses indhold, fraskriver Ejerne sig ethvert ansvar for tilgængelighed, indhold og brug af såvel produkter, services mm. som gøres tilgængeligt via sådanne tredjeparts hjemmesider.

Under ingen omstændigheder kan Ejerne gøres ansvarlige for enhver direkte, indirekte, speciel eller på anden vis konsekventiel skade opstået ved brug af hjemmesiden, eller andre hyperlinkede hjemmesider, eksempelvis, men ikke begrænset til, enhver tabt profit, forretningsforstyrrelse, tab af programmer, data eller lignende, selvom Ejerne eksplicit er blevet gjort opmærksom på muligheden for sådanne skader. Information på hjemmesiden er stillet til rådighed ”som det er”, uden garanti af nogen art, enten eksplicit eller implicit, eksempelvis, men ikke begrænset til implicitte garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-overtrædelse. Visse jurisdiktioner tillader ikke eksklusionen af implicitte garantier, så den ovennævnte eksklusion gælder muligvis ikke for dig.

Datasikkerhed

Indsamling og lagring af data

Platformen består af flere forskellige underliggende systemer, der er integreret gennem moderne og testede standarder, for bedst at sikre brugernes datasikkerhed. Al data som en virksomhed eller et individ har indsendt, vil blive gemt sikkert som beskrevet i nedenstående:

Hosting

Alle systemer og databaser bliver hostet i state-of-the-art hosting-centre som beskrevet i det følgende. Alle systemer, undtagen spørgeskema-motoren, bliver hostet af Microsoft på http://www.azure.com/ i Europa. Platformen bruger den anerkendte og førende spørgeskema-leverandør www.surveygizmo.com som den underliggende spørgeskema-motor. Alle spørgeskema-svar ligger herfra i www.surveygizmo.com’s sikre systemer, hostet i et state-of-the-art hosting-miljø leveret af Amazon Web Services (http://aws.amazon.com) i Europa.

Kryptering

Alle udvekslinger af fortrolig information mellem browseren og platformen, håndteres via SSL.

Databehandling

GAIS og Krifa vil behandle dine data med henblik på at gøre vores kommunikation med dig så relevant som muligt og så du får mest muligt ud af din brug af platformen.

Markedsføring

Der opsamles data på websitet omkring brugernes adfærd. Den opsamlede data anvendes til at gøre vores kommunikation så relevant som muligt og til at hjælpe brugeren videre. Data gemmes, indtil brugeren aktivt melder fra, ved at slette sin profil.

Dataudveksling

Alle data som en respondent indsender, er i udgangspunktet ikke delt med eller tilgængelig for andre, udover brugeren og Ejerne. Undtagelser er defineret herunder

 • Alle svar og udregnede indekstal er inkluderet i anonymiseret form i benchmark-data, der er tilgængelig for alle brugere via GAIS Dashboardet
 • Alle svar og udregnede indekstal er inkluderet i anonymiseret form i dataeksport fra benchmark-datagrundlaget og kan bruges af Ejerne og udvalgte partnere

Kun respondenten har adgang til sine egne ikke-anonymiserede data og indekstal. Respondenten kan dog eksplicit vælge at give adgang til deres dashboard og data til udvalgte partnere. Den udvalgte partner, organisation eller virksomhed får adgang til GAIS platformen gennem en tredjeparts partner-side på GAIS-platformen. Partneren vil altid få adgang til de følgende informationer om brugeren:

 • Navnet på virksomheden
  Branche
  Alder
  Køn
  Hvilke spørgeskemaer som respondenten har udfyldt og hvornår

Sletning af data
Brugeren kan vælge at slette sin individuelle GAIS-profil og teamledere kan vælge at slette virksomhedens GAIS-profil på ethvert tidspunkt, ved at kontakte GAIS på info@gais.dk. Når man beder om at få slettet en profil, vil følgende data blive slettet fra platformens systemer og databaser:
– Virksomhedens/individets login- og kontaktinformationer, herunder alle navne, emails og andre data, der eksplicit identificerer virksomheden eller individet

Følgende data bliver ikke slettet, men bliver bibeholdt 100% anonymt i det samlede datasæt for GAIS, og vil indgå i statistisk analyse:

 • Al anonymiseret data indsamlet gennem et eller flere spørgeskemaer på platformen
 • Datarettigheder

Behandlingen, lagringen og ejerskabet af data ejes af GAIS, Kristelig Fagforening og Kristelig A-kasse. Al data ejes af GAIS, Kristelig Fagforening og Kristelig A-kasse. Anonymiseret data der bliver delt, deles i henhold til Creative Commons og med respekt til deres vilkår og betingelser, samt respondenternes aktive valg af, at dele data.

Brug af data
GAIS-platformen er bygget med fokus på, at sikre brugernes personhenførbare data bedst muligt. Ejerne kan bruge respondenternes anonymiserede data til alle formål som Ejerne ønsker det, mens Ejerne altid vil henholder sig til datasikkerhedspolitikken og beskyttelsen af respondenterne, som defineret i disse vilkår og betingelser. Eksempler på brug kunne være, men er ikke begrænset til:

 • Akademisk forskning
  Analyse af anonymiseret data
  Udgivelse af artikler og rapporter baseret på data

Denne brug af anonymiseret data er ikke personhenførbar, men baseret på brugerens anonymiserede testresultater.

Når man opretter en bruger, både som individ og virksomhed, accepterer man at modtage information fra GAIS og Krifa. Information inkluderer, men er ikke begrænset til systemopdateringer, transaktionelle emails, permissionforespørsler og generelle opdateringer fra GAIS. At deltage i dette informationsflow er en integreret del af, at oprette en profil og kan kun afmeldes ved at slette sin profil. Vi vil behandle dine data for at sende dig så relevant information som muligt. Det er altid muligt at afmelde sig informationen, ved at slette sin profil. Dette gøres ved at sende en mail til info@gais.dk.

Cookies

Gais opsamler data omkring brugernes adfærd på vores digitale platforme. Den opsamlede data anvendes til at gøre brugeroplevelsen og kommunikationen så relevant som mulig for vores brugere. Dataen indsamles gennem blandt andet gennem cookies, som til enhver tid kan slettes eller blokeres i brugernes internetindstillinger. 

Hvad er cookies?

En cookie er en tekstfil der lagres på brugerens computer, smartphone eller tablet. Gais bruger disse cookies til at indsamle statistik om blandt andet brugernes demografi og adfærd på hjemmesiden. Herunder antal besøg, hvilke sider der besøges, alder, køn, geografi og andre typer af interaktioner med siden. En cookie er på ingen måde farlig for din computer og kan ikke identificere dig som person.

Hvor længe opbevares cookies?

Cookies lagres i et varierende antal måneder fra første besøg på hjemmesiden. Besøges hjemmesiden igen, forlænges perioden, men cookies slettes automatisk efter deres udløb. Læs mere om at slette eller blokere cookies nedenfor. 

Sådan deaktiveres eller slettes cookies

Hvis du ikke ønsker cookies lagret i din webbrowser kan du blokere eller slette alle cookies. Find din browser på listen herunder og læs mere om sletning eller blokering af cookies. 

Cookies fra Google Analytics

Gais benytter tredjeparts-cookies fra Google Analytics til at evaluere brugen af webstedet, udarbejde rapporter brugernes adfærd på hjemmesiden. Data fra Google analytics gør det muligt for Gais at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden. 

Cookies fra Facebook

Gennem “Facebook Pixel” benytter Gais tredjepart-cookies fra Facebook til at evaluere adfærden på webstedet, samt drive adfærdsbaseret og individuelt målrettet annoncering på andre websites. 

Cookies fra LinkedIn

Gennem “LinkedIn Insight Tag” benytter Gais tredjepart-cookies fra LinkedIn til at evaluere adfærden på webstedet, samt drive adfærdsbaseret og individuelt målrettet annoncering på andre websites. 

 

 

Hvis du har spørgsmål til dette juridiske dokument, bedes du kontakte info@gais.dk