GAIS står på et anerkendt og forskningsbaseret grundlag

GAIS bygger på en forskningsbaseret og valid model for, hvad der har betydning for arbejdslysten. 

Afsættet er de faktorer, spørgsmål, datagrundlag og analyser, der siden 2015 er forfinet gennem arbejdet med God Arbejdslyst Indeks, som Videncenter for God Arbejdslyst står bag.
Modellen og videncentrets arbejde er i 2022 blevet internationalt anerkendt i forskningstidsskriftet “Labour”.

God Arbejdslyst Indeks er udviklet af:
Videncenter for God Arbejdslyst logo

Arbejdslystens vigtigste faktorer

Arbejdslyst ser forskellig ud fra menneske til menneske. Alligevel viser forskning, at der især er syv faktorer, der er vigtige for arbejdslysten på tværs af brancher, køn, alder, uddannelsesniveau, geografi mm.

Mening

Det er godt for din arbejdslyst, når du oplever, at du bruger dit arbejdsliv på noget, der giver mening for dig selv og andre – og når du kan se, at netop dit bidrag har værdi.

Mestring

Når du oplever mestring, har du en følelse af, at du behersker de udfordringer, du møder i løbet af din arbejdsdag. Det er vigtigt for din arbejdslyst, at dine arbejdsopgaver passer til dine kompetencer, og at du har mulighed for at udvikle dig.

Balance

Din arbejdslyst påvirkes af din oplevelse af, om der er balance mellem antallet af opgaver og den tid, du har til at løse dem. Men du er mere end dit arbejde. Derfor skal der også være balance mellem dit arbejdsliv og dit privatliv.

Balance er vigtig for arbejdslysten

Resultater

Det har betydning for din arbejdslyst, at du véd, hvad du skal nå i løbet af din arbejdsdag og kan se konkrete resultater af dit arbejde.

Det handler om klare mål og oplevelsen af, at du udretter noget.

Ledelse

Den ledelse, du bliver udsat for, har stor betydning for din arbejdslyst. Det er vigtigt, at du oplever at have en god og tillidsfuld relation til din leder, og at din leder er kompetent  –  både fagligt og socialt.

Medbestemmelse

Når du oplever medbestemmelse på jobbet, kan det mærkes på din arbejdslyst. Medbestemmelse handler om indflydelse og muligheden for selv at tilrettelægge dine arbejdsopgaver. Det handler også om din oplevelse af balancen mellem frihed og kontrol.

Kolleger

Dine kolleger er vigtige for din livsglæde og din arbejdslyst. Et godt kollegaskab er præget af tillidsfulde relationer og et værdifuldt socialt og fagligt samspil.

Previous slide
Next slide

Bedre arbejdslyst​
kan ses på bundlinjen

Det er sund fornuft at arbejde målrettet med at forbedre trivslen. Et forskningssamarbejde mellem Kraka Advisory og Videncenter for God Arbejdslyst sætter tal på:
MERE PÅ BUNDLINJEN
0 %
10 points øgning af arbejdslysten (skala 0-100) er forbundet med 8 % større bundlinje.
KR. I SAMFUNDSGEVINSt
0 mia
Den samlede samfundsøkonomiske gevinst ved en forbedring i arbejdslyst på blot ét point (skala 0-100) er 47.6 mia.

Bedre

FASTHOLDELSE I JOB
Næsten 1 ud af 5 med dårlig arbejdslyst skifter job i løbet af et halvt år.
FÆRRE SYGEDAGE
0
De med laveste arbejdslyst har i snit 12 flere sygedage årligt end dem med bedst arbejdslyst.
Kilde: Videncenter for God Arbejdslyst og Kraka Advisory, 2020-2022.

Spørgsmål bygger på evidens
- få fælles sprog og referenceramme

GAIS trivselsmålinger har en fast defineret spørgeramme, fordi vi ved fra forskningen, at netop disse faktorer og spørgsmål er vigtige for arbejdslysten. Det betyder, at I på tværs af organisationen kan opbygge fælles referenceramme og sprog omkring den overordnede arbejdslyst og disse  syv faktorer. Samtidig giver den faste spørgeramme mulighed for at benchmarke mod jeres branche eller egne, tidligere målinger.

Som supplement til GAIS-spørgerammen kan I tilføje ekstra spørgsmål, som I selv definerer. De kan tage udgangspunkt i en specifik eller aktuel problemstilling eller i det spørgsmålskatalog, som GAIS stiller til rådighed.

Viden omsat til trivselsværktøj

Book en præsentation, hvor vi viser dig, hvordan I kan bruge GAIS og vidensgrundlaget bag til at styrke arbejdslysten og arbejdsmiljøet hos jer. 

Udfyld formularen så kontakter vi dig hurtigst muligt.