Skab lederudvikling
via ledelsesmåling

Ledelse er en afgørende, men også kompleks disciplin, der kræver selvrefleksion og træning. Med “Faktormåling Ledelse” får jeres ledere og organisation et værktøj til træningsbanen.

Ledelsesmålingen går i dybden med forskellige aspekter af ledelse. Brugt rigtig får leder og organisation værdifuld ledelsesfeedback og undgår at lede i blinde.

“Medarbejdernes forhold til deres leder har fire gange så stor betydning for arbejdslysten, som forholdet til kollegerne har.”

Videncenter for God Arbejdslyst, “Når ledelse skaber arbejdslyst”

Gå i dybden
- med fire ledelsesdimensioner

Mens en GAIS-måling kortlægger arbejdslystens syv faktorer, går denne måling i dybden med en enkelt faktor - ledelse.
Der måles på fire ledelsesdimensioner, som i særlig grad bidrager til at løfte medarbejdernes arbejdslyst. Målingen er designet på baggrund af Videncenter for God Arbejdslysts forskning i ledelsesbegrebet.

Inddragelse og frihed

Det handler om oplevelsen af frihed og tillid fra den nærmeste leder. Om at blive inddraget i beslutninger og forandringer.

Opmærksomhed og feedback

Det handler om oplevelsen af nærmeste leders anerkendelse og feedback, og om lederen har øje for medarbejdernes individuelle behov.

Opmærksomhed og feedback er en vigtig del af ledelse

Retning og mening

Det handler om oplevelsen af sammenhæng mellem arbejdspladsens formål og medarbejderens eget bidrag, og om den nærmeste leders evne til at sætte klar retning og meningsfulde mål for arbejdet.

Ledelsesmåling

Lederen som rollemodel

Det handler om oplevelsen af den nærmeste leder som retfærdig og troværdig – og om tillid til lederens måde at være leder på – altså til ledelsesfagligheden.

Previous slide
Next slide

Målret indholdet
til jeres behov

Ud over den faste spørgeramme kan I tilføje jeres egne, aktuelle spørgsmål samt spørgsmål fra GAIS´ tilvalgskatalog. Katalogspørgsmålene er valideret og afprøvet af Videncenter for God Arbejdslyst. Kataloget indeholder emner som:

  • Samarbejde i og uden for teamet
  • Udvikling og innovation
  • Psykologisk tryghed
  • Den øverste ledelse
Gå i dybden med ledelse - Skab lederudvikling og få ledelsesfeedback
Skab ledelsesudvikling via ledelsesmåling

Ledelsesfeedback i tal og ord
- få overblik og dyb indsigt

Rapporter til alle niveauer: Alle får noget at arbejde videre med. På baggrund af ledelsesmålingen får I rapporter på både organisations-, leder- og medarbejderniveau.

Dyb indsigt i data: GAIS´mange analyseværktøjer gør det nemt og visuelt at gå på opdagelse i data fra jeres ledelsesmåling.

Data i realtid: Den fulde rapport er klar i det øjeblik, målingen slutter. Ved nye målinger opdateres rapporten med det samme med de nye data.

Følg ledelse over tid: Lave flere målinger i samme serie, og følg  indsatspunkter og tendenser for den enkelte leder og den samlede ledelse.

Skab handling og udvikling
på baggrund af ledelsesmålingen

Skab handling med GAIS Handlinger - Skab forandring og forankring

Opret handlinger i digitalt handlingscenter

Analysér data og opret handlinger, der knytter sig specifikt til identificerede udfordringer i ledelsesmålingen. Del handlinger med andre i din organisation.

Skab forandring med værktøjer i ledelsesrapporten. Værktøjer og guides der passer til jeres ledelsesfeedback.

Få viden og konkrete værktøjer til handling

Alle målinger bliver fulgt op af målrettede værktøjer, guides og artikler til både den enkelte leder og medarbejder.

Skab dialog om trivsel

Gå i dialog på baggrund af ledelsesfeedback

Leder og medarbejder har mulighed for at indgå i dialog i anonymt chatroom på baggrund af medarbejderens kommentarer i målingen.

Jeg vil gerne høre mere om GAIS

Book et demomøde, hvor vi viser dig ledelsesmålingen og de øvrige muligheder på GAIS-platformen. Udfyld formularen, og vi kontakter dig snarest.

Følg udviklingen i medarbejdertrivslen i GAIS