GAIS tilbyder integration til whistleblower-systemer

En god whistleblowerordning er vigtig – og nu også lovpligtig. Uanset om jeres virksomhed allerede har en ordning eller mangler én, kan GAIS hjælpe på vej med anbefaling og integration.
Integration til whistleblowersystem

Det har længe været lovpligtigt for større virksomheder at have en whistleblowerordning, men fra den 17. december 2023 skal de mellemstore virksomheder med over 50 ansatte også følge med.
GAIS har valgt at samarbejde med en af de helt stærke spillere på området for whistleblowerordningen, der tilbyder et fuldt compliant system til let at indberette og håndtere whistleblower-sager. Løsningen er nem og hurtig at implementere og gør det meget let at indberette og håndtere whistleblower-sager. Og den overholder selvfølgelig EU’s whistleblower-lovning. 

Vi har gjort det muligt at lave integration med denne løsning – ligesom vi også vil kunne integrere med andre whistleblowerordninger, som virksomheden måtte have i forvejen.

Lovpligtig whistleblowerordning fra ultimo 2023

En whistleblowerordning skal sikre, at jeres medarbejdere anonymt og sikkert kan indberette, hvis de oplever ulovlige eller kritisable forhold på arbejdspladsen, som fx korruption, svindel eller krænkende adfærd.
Whistleblowerloven stiller krav om, at der skal etableres whistleblowerordninger på alle private og offentlige arbejdspladser med 50 eller flere ansatte. Loven trådte i kraft den 17. december 2021. For arbejdspladser i den private sektor med mellem 50 og 249 ansatte trådte loven dog først i kraft den 17. december 2023. Vil du læse mere om whistleblowing generelt? Klik her.

Sådan fungerer integrationen

Integrationen betyder, at det fra GAIS-platformen vil være let for medarbejdere og ledere at tilgå whistleblowerordningen. Helt konkret foregår det via en genvej/et link fra GAIS-platformen til whistleblower-systemet. Der er altså tale om to uafhængige systemer med hver deres styrker, der taler nemt og gnidningsfrit sammen. 

Fordele ved to adskilte systemer, der nemt taler sammen
Fordelene ved denne løsning er flere. Der udveksles ikke medarbejderdata mellem de to systemer. Der er vandtætte skotter mellem på den ene side trivselsmålinger, herunder indsamlet data og kommentarer, og på den anden side indberetninger igennem whistleblowerordningen. Det er adskilt både rent teknisk og rettighedsmæssigt, så de personer og ledere, der kan have adgang til trivsels- og APV-målinger, ikke har adgang til whistleblower-indberetninger.

En anden fordel er, at whistleblowere ikke opretter en bruger eller angiver navn, email eller andet identificerbart i whistleblower-systemet. Det betyder, at medarbejdere ikke skal være bekymrede for, hvordan de forskellige oplysninger behandles, og af hvem de kan tilgås.

Mangler I en whistleblowerløsning?

Mangler I at få etableret en whistleblowerordning, eller har I allerede en whistleblowerløsning og gerne nemt vil kunne tilgå systemet fra GAIS ?
I begge tilfælde vil vi gerne hjælpe jer videre. Skriv til os på info@gais.dk.

Andre artikler om samme emne

Gå i dybden med ledelse

Faktormåling: Gå i dybden med ledelse

Ledelse kan nære liv og virkelyst – og desværre også det modsatte. Ledelse er en utrolig vigtig disciplin – men også kompleks disciplin, der kræver selvrefleksion og træning.

Arbejdslyst gør samfundet rigere

Arbejdslyst gør samfundet bedre og rigere

God arbejdslyst er godt samfundssind! Ny rapport viser, at løfter vi arbejdslysten i Danmark med 1 point, er gevinsten for samfundsøkonomien 47,6 mia. kr. om året.

Social kapital styrker arbejdslysten

Social kapital styrker arbejdslysten

Vores forhold til kollegerne tages under kærlig behandling i Videncenter for God Arbejdslysts nye indeks-udgivelse. Vi ser nærmere på, hvordan det står til med den sociale kapital på danske arbejdspladser.