Whistleblower: Alt du behøver at vide

Hvad er en whistleblower, hvad siger whistleblowerlovgivningen, og hvordan fungerer en whistleblowerordning? Få svar på oftest stillede spørgsmål i forbindelse med whistleblower-ordninger.
GAIS-whistleblower

Hvad er en whistleblower?

En whistleblower er en person, der informerer myndigheder, arbejdspladsen eller offentligheden om uregelmæssigheder eller ulovlige aktiviteter. Dette kan inkludere tilfælde af korruption, snyd eller andre forhold, der er til skade for virksomhedens integritet eller samfundet som helhed.
Det centrale ved whistleblowing er selve handlingen – at informere om lovovertrædelser eller andre bekymrende forhold. Det er denne handling, der betegnes som whistleblowing.

Hvad er whistleblower lovgivningen?

Whistleblower-lovgivningen refererer til en række love og regler, der har til formål at beskytte personer, der indberetter uregelmæssigheder eller overtrædelser inden for en organisation. Derudover er lovgivningen designet til at følge op på disse indberetninger og beskytte whistleblower mod mulige repressalier.

Læs mere om lovgivningen her.

Hvad betyder whistleblowerlovgivningen for private og offentlige virksomheder? 

Whistleblowerordningen har en vigtig betydning for både private og offentlige virksomheder. Lovgivningen introducerer mekanismer til at fremme åbenhed, ansvarlighed og bekæmpelse af potentielle uregelmæssigheder på arbejdspladsen. 

For virksomheder med over 50 ansatte er det en juridisk forpligtelse at etablere en whistleblowerordning. Store arbejdspladser skal have etableret en whistleblowerordning senest den 17. december 2021. Mellemstore arbejdspladser skal have etableret en whistleblowerordning senest den 17. december 2023.

For private virksomheder betyder implementeringen af en whistleblowerordning, at de skal tage skridt til at beskytte og opfordre ansatte til at rapportere eventuelle ulovlige aktiviteter eller etisk tvivlsom adfærd internt. Dette skaber ikke kun et mere gennemsigtigt arbejdsmiljø, men det bidrager også til at forebygge og håndtere potentielle problemer, før de eskalerer.  Desuden er det i virksomhedernes interesse at sikre, at deres whistleblowerordning overholder lovgivningen og beskytter whistleblowere mod eventuel gengældelse.

For offentlige virksomheder indebærer indførelsen af en whistleblowerordning en styrkelse af transparensen og ansvarligheden i den offentlige sektor. Det gør det lettere for offentligt ansatte at rapportere eventuelle misforhold eller ulovlige aktiviteter uden frygt for negative konsekvenser. Dette bidrager til at opretholde en høj standard for integritet og etik inden for den offentlige sektor. Derudover understøtter det samtidig samfundets tillid til de offentlige institutioner.

Samlet set spiller whistleblowerordningen en essentiel rolle i at skabe en kultur, hvor ansatte føler sig trygge ved at rapportere uregelmæssigheder. Dette vil i sidste ende styrke virksomhedernes integritet, omdømme og efterlevelse af reglerne

Hvad er whistleblowerordning?

En whistleblowerordning udgør et system, hvor medarbejdere fortroligt eller anonymt har mulighed for at rapportere om problematiske forhold. Dette indebærer ofte brugen af whistleblowing software. 

En whistleblowerordning skal indeholde som følgende:

  1. En indberetningskanal (intern eller ekstern)
  2. En procedure for behandling af indberetninger
  3. En whistleblower-politik

Læs Justitsministeriets vejledning til virksomheder her.


Virksomheden har også en interesse i at få bragt de kritiske forhold frem i lyset. En whistleblowerordning er et positivt tiltag for alle involverede parter. 

En pålidelig, seriøs og velfungerende whistleblowerordning kan medvirke til at øge medarbejdernes følelse af sikkerhed og tryghed.
At implementere en whistleblowerordning signalerer ikke bare åbenhed og ansvarlighed, men fremmer også en kultur, hvor medarbejdernes bekymringer håndteres seriøst til fordel for virksomhedens overordnede bedste.

 

Hvordan fungerer en whistleblowing software?

Whistleblowing software er et digitalt værktøj designet til at lette rapporteringsprocessen om potentielle eller faktiske overtrædelser på arbejdspladsen. 

Virksomheder implementerer ofte denne software for at etablere og administrere interne whistleblowing-systemer. For at gøre denne proces praktisk og nem for virksomheder er det vigtigt, at softwaren sikrer anonymitet og håndtering af personfølsomme oplysninger. Dette skaber et trygt miljø for whistleblowere at rapportere i, samtidig med at det overholder persondatasikkerhedsstandarder.

3 vigtige spørgsmål til jeres trivselsarbejde

GAIS kan hjælpe med integration til whistleblower-systemer

Står I overfor at etablere en whistleblowerordning, eller har I allerede en løsning og ønsker en mere bekvem måde at tilgå systemet? GAIS er klar til at hjælpe.

Andre indlæg

5 ting der gør GAIS særlig

5 ting, der gør GAIS særlig

GAIS er født ud af en drøm om, at alle skal have mulighed for at forbedre deres arbejdslyst. Læs her om nogle af de ting, der gør GAIS særlig.