Faktormåling: Gå i dybden med ledelse

Med “Faktormåling Ledelse” er det muligt at lave en grundig ledelsesmåling på GAIS-platformen. Brug målingen som værktøj til ledelsesudvikling.
Gå i dybden med ledelse

Ledelse kan nære liv og virkelyst – og desværre også det modsatte. Ledelse er en utrolig vigtig disciplin – men også kompleks disciplin, der kræver selvrefleksion og træning.

Med “Faktormåling Ledelse” får ledere og organisation et værktøj til træningsbanen. Ledelsesmålingen i GAIS går i dybden med forskellige aspekter af ledelse, og brugt rigtig får lederen værdifuld feedback på sin ledelse og undgår at lede i blinde. 

Samtidig får medarbejderne en legitim kanal for at give feedback, så det ikke foregår i smug ved kaffemaskinen uden om lederen. 

Følg udviklingen over tid

Med målinger som værktøj til ledelsesudvikling kan I følge udviklingen over tid.  I GAIS-platformen kan I lave flere målinger i en serie, og på den måde følge indsatspunkter og tendenser for både den enkelte leder og den samlede ledelse i organisationen.

GAIS-målinger og Faktormålinger

Vores samlede arbejdslyst er påvirket af  en lang række forskellige faktorer. Med en klassisk GAIS-måling kan I måle og få viden om  de syv vigtigste faktorer for arbejdslysten, hvilket giver et bredt overblik over trivslen på de faktorer.

På samme måde som en GAIS-måling kortlægger arbejdslystens faktorer, kan I med en faktormåling undersøge og kortlægge en faktor i dybden og se, hvilke dimensioner, som faktoren udgøres af. Det giver et mere fintmasket billede af, hvor inden for faktoren, der skal sættes fokus.

4 dimensioner af ledelse og et ekstra katalog

Spørgerammen til ledelsesmålingen indeholder 20 obligatoriske spørgsmål fordelt på fire ledelsesdimensioner. Disse dimensioner er karakteriseret ved, at det er aspekter af ledelse, som i særlig grad bidrager til at løfte medarbejdernes arbejdslyst. 

De fire dimensioner  er:

  • Inddragelse og frihed: Det handler om oplevelsen af frihed og tillid fra den nærmeste leder og om at blive inddraget i beslutninger og forandringer.
  • Opmærksomhed og feedback: Det handler om oplevelsen af nærmeste leders anerkendelse og feedback, og om lederen har øje for medarbejdernes individuelle behov.
  • Retning og mening: Det handler om oplevelsen af sammenhæng mellem arbejdspladsens formål og medarbejderens eget bidrag, og om den nærmeste leders evne til at sætte klar retning og meningsfulde mål for arbejdet.
  • Lederen som rollemodel: Det handler om oplevelsen af den nærmeste leder som retfærdig og troværdig – og om tillid til lederens måde at være leder på – altså til ledelsesfagligheden.

Ud over de 20 obligatoriske spørgsmål, kan I tilvælge spørgsmål fra et katalog på yderligere 20 spørgsmål inden for kategorierne: 1) Samarbejde i og uden for teamet, 2) Udvikling og innovation, 3) Psykologisk tryghed og 4) Den øverste leder. 

Se spørgesrammen og kataloget her. 

Bygget på forskning

Faktormåling Ledelse bygger på forskningen, erfaringerne og arbejdet i Videncenter for God Arbejdslyst, der af flere omgange har kortlagt ledelsesbegrebet i repræsentative undersøgelser. Videncentret har udgivet rapporten “Når ledelse skaber arbejdslyst”, der bygger på disse undersøgelser.

Andre indlæg

Dyk ned i Mestring

Faktormåling: Dyk ned i Mening

Med faktormålinger i GAIS er det muligt at måle en bestemt faktor i dybden.
Den første af sin slags er faktoren Mening.

GAIS hjælper til vedvarende trivselsfokus

GAIS hjælper til vedvarende trivselsfokus

Der findes ikke et quick fix til bedre trivsel. Desværre. Hvis man oprigtigt ønsker at forbedre trivslen, skal man sætte ind med vedvarende fokus og kulturarbejde.