Reel medbestemmelse – hvordan ser det ud hos jer?

Danskerne oplever generelt stor medbestemmelse. Dog halter det med indflydelsen på de større beslutninger – og det kan gå ud over arbejdslyst og jobtilfredshed.
Medbestemmelse hos jer

Fakta om rapporten

Videncenter for God Arbejdslyst har siden 2015 kortlagt danskernes arbejdslyst i God Arbejdslyst Indeks. Dette års indeks indeholder den klassiske indeksundersøgelse, hvor syv faktorer med stor betydning for arbejdslysten kortlægges. Medbestemmelse er én af disse faktorer.  

2.546 danskere har deltaget i undersøgelsen, som er gennemført af Kantar Gallup.

Kan selv, vil selv! Vi kender fra de små børn, hvor enorm en “driver”  indflydelse og medbestemmelse på egen situation er.

Det samme gælder for de fleste voksne. God Arbejdslyst Indeks viser år efter år, at vores motivation og drive har stor sammenhæng med oplevelsen af medbestemmelse og medindflydelse i jobbet. 

Medbestemmelse i flere nuancer

God Arbejdslyst Indeksudgivelse nr 9 (2021) sætter spot på netop medbestemmelse og folder begrebet ud og nuancerer billedet. For nok er medbestemmelse en tydelig motivationsfaktor i jobbet for de fleste, men det er meget forskelligt, hvordan og i hvilke rammer den skal udfolde sig for at skabe motivation.  Titlen på rapporten: “Medbestemmelse – frihed eller forbandelse” siger det meget godt. Det, der kan opleves som frihed, kan også blive til en forbandelse. 

Samlet set står det godt til

I Danmark er vi kendt for en flad ledelsesstil med stor grad af  medbestemmelse og autonomi. Men hvordan oplever danskerne selv, at det står til med medbestemmelsen? Det står faktisk ret godt til, hvis vi ser på faktoren medbestemmelse samlet set. Danskerne giver gennemsnitligt medbestemmelse en score på 72 point på en 100-points skala. 

Sammenhængen mellem medbestemmelse og arbejdslysten er tydelig – danskere, der oplever høj medbestemmelse, scorer gennemsnitligt 83 point i arbejdslysten, mens de, der har lav medbestemmelse, gennemsnitligt scorer 47 point i arbejdslysten. 

Medbestemmelse giver højere arbejdslyst

Hvad er medbestemmelse?

Medbestemmelse handler det om at have indflydelse på vigtige beslutninger, der påvirker ens job. Det handler også om at opleve en passende balance mellem frihed og kontrol i arbejdet og om selv at kunne planlægge sin tid og sine opgaver.

Intet kontrol-regime

Resultaterne viser også, at størstedelen af danskerne oplever en passende balance mellem frihed og kontrol på arbejdet. Faktisk oplever hele 92 % en passende balance mellem frihed og kontrol. 

Control leads to compliance; autonomy leads to engagement

Daniel H. Pink. 

Indflydelse på hvordan men ikke på hvad

Overordnet set står det altså godt til. Men hvis vi kigger på de enkelte spørgsmål, der udgør faktoren medbestemmelse, ser vi et mere nuanceret billede.

På spørgsmålet “Oplever du at have passende indflydelse på vigtige beslutninger, der har betydning for dit arbejde?” svarer 18 %, at det gør de slet ikke eller i mindre grad, og 40 % oplever det kun i nogen grad. I den anden ende af feltet svarer 65 % af danskerne, at de i høj eller meget høj grad har passende indflydelse på, hvordan de løser deres opgaver? 

Mange oplever altså at have indflydelse på den praktiske løsning af opgaverne, men måske ikke altid på indholdet og selve beslutningen. Det er eftertanke værd. 

Perspektiv: JAC er 90 % ledelsesløs

I Danmark ser vi lige nu en fremvækst af nye organiseringsformer, der har ’radikal medbestemmelse’ som en grundsten. 

JAC (Job- Aktivitets- og Kompetencecenter) er en offentlig organisation, hvor medarbejderne bestemmer 90 % og lederne kun 10 %.  Medarbejderne har den samme viden som lederne, men det er medarbejderne, der suverænt træffer beslutninger i forhold til alle rammer og vilkår vedrørende centerets drift og udvikling.  Lederne på JAC er ikke ledere i traditionel hierarkisk forstand. De er i højere grad sparringspartnere eller facilitatorer.

De enkelte teams arbejder under en politisk ramme, som er fastlagt i byrådet. Det betyder, at de i praksis styrer deres egen økonomi, men måden de arbejder på, skal understøtte virksomhedens overordnede retning og strategi.

Kilde: Rapporten “Medbestemmelse – frihed eller forbandelse?”

Medbestemmelse uden retning kan være en forbandelse

Mens medbestemmelse opleves som en kæmpe frihed for medarbejderne i JAC (se boks herover), kan den for andre opleves som en forbandelse.

Det kan fx være tilfældet, hvis medarbejderne har stor grad af autonomi, men ikke ved, om de er på vej i den rigtige retning. Og danskerne er generelt udfordrede på retningen. 21 % oplever ikke eller kun i mindre grad, at deres leder formår at sætte en klar retning for deres arbejde, viser undersøgelsen.  Der er en tydelig sammenhæng mellem at have retning i sit arbejde og opleve medbestemmelse. 

Skal medbestemmelsen have en positiv indvirkning på arbejdslysten, er det afgørende, at retning og rammesætning er tydelig. 

Medbestemmelse – frihed eller forbandelse

Pseudoinddragelse er gift for medbestemmelsen

Psedoinddragelse er en anden faldgrube. Lederen giver måske udtryk for, at inddragelse af medarbejderne er vigtig, men i virkeligheden sker det lidt proforma, og beslutningerne er klappet af på forhånd. Pseudoinddragelse kan måske virke som den lette løsning – men det rammer tilbage som en boomerang.

De respondenter i undersøgelsen, som ikke oplever indflydelse på vigtige beslutninger i deres arbejde, scorer kun 43 ud af 100 point på spørgsmålet, om deres job lever op til deres ønsker for arbejdslivet. 

Omvendt er scoren helt oppe på 84 point for dem, der oplever at have indflydelse i arbejdslivet. Der er altså en meget reel risiko for, at manglende indflydelse eller pseudoindflydelse får medarbejdere til at overveje et andet job. 

Tag vare på medbestemmelsen med GAIS

Undersøgelsen fra Videncenter for God Arbejdslyst viser med al tydelighed, at medbestemmelse på den gode måde er vigtig for danskernes arbejdslyst og motivation for jobbet. 

GAIS kan hjælpe jer med at holde fokus på medbestemmelsen – både når det går godt, og når det halter. Medbestemmelse er én af de syv faktorer, der måles på i GAIS. Med en fast rytme af gentagne trivselsmålinger kan I i tide opdage, hvis det går den forkerte vej – og sætte ind, hvis medarbejderne oplever manglende medbestemmelse, manglende retning  eller pseudoindflydelse.

 

Læs hele rapporten her: Medbestemmelse- frihed eller forbandelse?

Andre indlæg

Tillid og godt kollegaskab går hånd i hånd

Tillid og godt kollegaskab går hånd i hånd

Tillid er fundamentet for et godt kollegaskab og afgørende for medarbejdernes arbejdslyst.
Når der er en indbyrdes stærk tillid i samarbejdet, bliver udfordringer håndteret, før de bliver til egentlige konflikter.