Tillid og godt kollegaskab går hånd i hånd

Tillid er fundamentet for et godt kollegaskab og afgørende for medarbejdernes arbejdslyst. Når der er en indbyrdes stærk tillid i samarbejdet, bliver udfordringer håndteret, før de bliver til egentlige konflikter.
Tillid og godt kollegaskab går hånd i hånd

Hvad er opskriften på et godt arbejdsfælleskab og godt kollegaskab?
Opskriften indeholder en række faste ingredienser og har samtidig en del variable faktorer, der er nødvendigt at dosere med omtanke.
På listen over ingredienser er blandt andet tillid, konflikthåndtering, kommunikation, forventningsafstemning og fælles resultatfokus.

Det vigtigste for kollegaskabet

Den absolut vigtigste faktor er den indbyrdes tillid mellem de mennesker, der skal samarbejde og løse kerneopgaven. Vi ved, at tillid er fundamentet for et velfungerende team, og at tillid er afgørende for medarbejdernes trivsel.

Mit arbejde med teamudvikling og teamoptimering sker ofte på baggrund af at kollegaskabet lider, fordi ingredienserne i opskriften ikke er doseret rigtigt eller i tide.
Tilliden bliver typisk svækket, når kommunikation er mangelfuld og utydelig, eller hvis taletiden for en medarbejder er ulig i forhold til taletid og lydhørheden overfor de øvrige kollegaer.
Forventningsafstemning, der bygger på antagelser og overbevisninger er ligeledes med til at udfordre det gode kollegaskab.

Mit arbejde består derfor ofte i at opbygge en kultur, hvor netop tillid og godt kollegaskab er i fokus. Arbejdet består blandt andet i at få den indbyrdes kommunikation til at glide, så medarbejderne oplever, at det er ufarligt at sætte ord på samarbejdet, og at det har en positiv effekt at kunne tale om trivsel på arbejdspladsen såvel som udfordringer i den fælles opgaveløsning.

Jeg oplever, at det kan være svært at få taget hul på en snak om uenigheder i fælles forum. Jeg oplever også, at når det lykkes, er værdien stor, fordi arbejdspladsen dermed er på forkant med en egentlig konflikt. I de teams og afdelinger, hvor tilliden er stærk, taler man mere åbent om samarbejdet, og man løser som oftest selv de problemer og uenigheder, der opstår hen ad vejen.

Fakta, følelser og behov

Jeg arbejder altid ud fra fakta-følelse-behov modellen og træner åbenhed omkring den faktuelle situation, hvordan situationen påvirker, og hvad det er hensigtsmæssigt at gøre ved situationen.

Det faktuelle fokus sikrer, at medarbejderne ikke løber forbi hinanden på grund af forskellige overbevisninger. De taler ud fra noget de ved – og ikke kun noget de tror. De ved, hvad kollegaen mener, hvorfor kollegaen har den holdning, og hvordan han eller hun påvirkes af det, der sker. På den måde har kollagegruppen et fælles udgangspunkt og kan træffes beslutninger, der både er afstemte og hensigtsmæssige.

Et godt kollegaskab bæres af en indbyrdes tillid, et fælles ejerskab for kerneopgaven og ikke mindst en oprigtig og nysgerrig interesse for hinanden.

Tillid og godt kollegaskab går hånd i hånd

Få et fælles sprog

GAIS er en oplagt platform, der hjælpe med at sætte ord på trivsel og med at skabe en kultur, hvor medarbejderne løbende taler om tingene. En GAIS-måling giver ledere og medarbejdere et fælles sprog for trivsel og arbejdslyst.

”Medarbejdere og ledere får med GAIS et fælles referencepunkt at tale ud fra, og det er pludselig blevet legitimt at holde snakken om trivsel i gang. GAIS lægger op til, at det bliver helt naturligt at tale sammen om trivsel og arbejdslyst, da alle har hørt det samme. Dermed bliver det også lettere at indgå nogle fælles aftaler om det fremadrettede trivselsarbejde”.

Trivsel og godt kollegaskab kommer ikke af sig selv. Det kræver, at der reserveres tid til at mødes for at drøfte kollegaskab og samarbejde. Og det kræver, at det anerkendes, når en kollega finder modet frem og kommenterer på udviklingsområdet. Kun på den måde bliver det naturligt og en del af kulturen at drøfte arbejdsfællesskab og relationer.

Når de forhold bliver stillet til rådighed, vil det gode kollegaskab have gode betingelser og medvirke til en øget arbejdslyst, fastholdelse af medarbejderne og ikke mindst resultater, der er opnået i fællesskab.
Et stærkt, tillidsfuldt og resultatgivende arbejdsfællesskab er den bedste branding en arbejdsplads kan ønske sig.

Andre indlæg

Empower medarbejderne på hjemmekontoret

Empower medarbejderne på hjemmekontoret

Empowerment er følelsen af at være ovenpå! Oplevelsen af at have magten til at gøre noget fremfor ingenting. Du kan empower medarbejderne og dig selv med enkelte tiltag, og det begynder med denne tænkepause.