Empower medarbejderne på hjemmekontoret

Empowerment er følelsen af at være ovenpå! Oplevelsen af at have magten til at gøre noget fremfor ingenting. Du kan empower medarbejderne og dig selv med enkelte tiltag, og det begynder med denne tænkepause.
Empower medarbejderne på hjemmekontoret

Empowerment

At empower andre er et bevidst valg af tilgang til dem, du arbejder sammen med. Når du anvender empowerment, så er det den enkelte medarbejder, som er med til at bestemme, hvad der er udfordringen, midlet og målet. Din opgave er at spejle, dele viden og facilitere empowerment.

Midt i en Corona-tid er det måske ikke forandring og udvikling, som står først på agendaen, men modsætningen til at have magt til at gøre noget er afmagt og oplevelsen af manglende kontrol og muligheder. Tingene har det med at slippe gennem fingrene på os, når vi ikke har oplevelsen af at have magten eller power.

Tre kerneelementer du kan arbejde med, når du vil empower dine medarbejdere på hjemmekontoret er tid, tillid og tro. Det er samtidig en empowerment af dig!

Empowerment betyder, at man har styrken til at handle selv. Formålet med empowerment er at give dine medarbejdere mulighed for at skabe magt til at handle på deres felt og med deres egen autoritet.

Det er ikke magt over men netop magt til, som også kan ses som at udvikle kapacitet til at skabe små og store forandringer.

Empowerment kan på den måde ses som liggende tæt op ad selvledelse.

Tid

For at skabe meningsfyldt empowerment på distancen med fokus på at styrke og støtte din medarbejdere er det vigtigt, at du har tid til at gøre dig dine egne refleksioner. Som leder har vi ofte blikket rettet mod vores medarbejdere, hvor vi oplever, at vi straks må kunne svare på, forklare og løse en række spørgsmål eller udfordringer. Vi modtager mange input.

Det kan være svært at tage tid til dig og give tid til dine medarbejdere til at tænke efter. Når I har indledt fx en proces eller projekt, så aftal en tænkepause og vend tilbage. Alt efter situationen kan pausen være alt fra 5 min, til dagen efter eller næste uge. Men aftal hvad formålet med reflektionen er, hvad præcist skal have en ekstra tanke. Ellers kan I miste kontrollen i stedet for at finde frem til, hvad I gør bedst nu for at være empowered i eget projekt.

Tid til refleksion er tid givet godt ud til dine medarbejdere, så de blandt andet ved inden for hvilke rammerne, de kan arbejde, samtidig vil den ledelse, de får af dig, opleves mere klar og tydelig.

Brug lidt tid på at spørge dig selv, hvordan kan dine medarbejdere se/mærke, at du er empowered? Hvordan oplever andre, at du føler, at du har magten til at gøre en forskel?

Tillid til hinanden

Når du i din adfærd fremstår balanceret, velovervejet og tydelig, så har du langt større chance for at få dine medarbejderes tillid.

Kommunikation følger naturligt sammen med tillid også i en tid, hvor vi kommunikerer online og dermed også naturligt er mindre nærværende. Det kunne være let her at skrive, at du bare skal kommunikere mere tydeligt. Dog vil jeg prøve at inspirere dig med nogle konkrete ideer fra andre lederes praksis:

  • Sig det, skriv det, del det! Der skal tales mere sammen for at forsikre medarbejderne om deres mandat, når vi er på afstand. Samtidig skriver lederen de vigtigste punkter til vedkommende og andre involverede. At dele det giver anerkendelse og stolthed, idet resultater, gode processer mv deles både bredt internt i en organisation og på fx LinkedIn.
  • Spørg direkte til humøret! Det kan godt være at det hele er møgtræls (så det sagt). Men som leder skal du vise, at du godt kan være med din medarbejder eller en problemfyldt opgave. Vores humør kan svinge som stemningen til en håndboldkamp, og vi skal nogle gange have hjælp til at tage en kamp ad gangen. Udover at spørge til det svære, så gør det til en vane også at spørge til, hvad der er lettere end før, erfaringer, som kan deles, og hvad der er fedt! Find sprækker til de steder, hvor personen har eller kan genfinde magten til at gøre en forskel.
  • Det er aldrig for sent! Har du ikke gjort det endnu, det med løbende at tage en én-til-én snak med dine medarbejdere om, hvad der driver dem, så kan du sagtens nå det endnu. Det er aldrig for sent at finde frem til det sted, hvor du kan empower dem.

Tillid kræver læring. Tillid kan opstå i et splitsekund, og den kan også forsvinde lige så hurtigt. For at opbygge og opretholde tilliden kan I tale om effekten af tillid eller mangle på tillid i samarbejdet samt hvilke justeringer, der evt. er brug for.

Brug lidt tid på at spørge dig selv, hvordan opleves det selv at møde tillid?

Tro på fremtiden

Som leder skal du indgyde tro. På samme tid skal du balancere optimismen i troen, så den ikke bliver en skuffelse. I denne tid hvor fremtiden er usikker kan det være svært at sætte de klare rammer og mål op. Men at tro på, at I kommer stærkere videre på den anden side, det kræver ingen absolut dato for Coronas ophør. Det giver i stedet håb for fremtiden og tro på at det, I gør i jeres team og organisation, gør en forskel.

Oplev en følelse af magt til at gøre mere af det gode og energifyldte via tro og håb. Du kan dele det, som giver dig den følelse og være med til at inspirere dine medarbejdere.

Brug lidt tid på at spørge dig selv, hvor finder du glæde? Og kan du bruge den følelse til at empower dine medarbejdere (endnu mere)?

Vi ved fra første runde Corona, at det påvirker medarbejderne at sidde hjemme, hvor fx 48 % oplever at have en god struktur på deres arbejdsdag og 59 % når det, de har sat sig for. Men der er også dem, som ikke har samme oplevelse. Læs mere her og klik på 2020: Trivsel og arbejdslyst i en Corona-tid

Andre indlæg

Skab i fælleskab den enkeltes gode arbejdsdag

Skab i fællesskab den enkeltes gode arbejdsdag

Kan I tilgodese både fællesskabets og individuelle behov på din arbejdsplads? Måske er det et paradoks. Men at skabe den gode arbejdsdag for både dig og dine kollegaer er en opgave for fællesskabet.

GAIS hjælper til vedvarende trivselsfokus

GAIS hjælper til vedvarende trivselsfokus

Der findes ikke et quick fix til bedre trivsel. Desværre. Hvis man oprigtigt ønsker at forbedre trivslen, skal man sætte ind med vedvarende fokus og kulturarbejde.

Hjemmearbejde - hvad skete der med trivslen

Hjemmearbejde – hvad skete der med trivslen?

Corona-krisen har sendt mange danskere til hjemmekontoret. Ny undersøgelse sætter tal på, hvordan det har påvirket vores arbejdslyst. Hvad har fungeret godt, og hvad har vi savnet – og hvilke perspektiver giver det for øget hjemmearbejdet fremover?