Skab i fællesskab den enkeltes gode arbejdsdag

Kan I tilgodese både fællesskabets og individuelle behov på din arbejdsplads? Måske er det et paradoks. Men at skabe den gode arbejdsdag for både dig og dine kollegaer er det en opgave for fællesskabet. Flere sider skal balanceres for at tilgodese flere behov. Hvordan du, dit team og arbejdspladsen kan finde frem til en god arbejdsform, kan du lære mere om her.
Skab i fælleskab den enkeltes gode arbejdsdag

Konteksten for vores arbejdsdag er i de seneste par år blevet ramt af en række forandringer. Nogle er kommet udefra, som fx Covid 19 og en turbulent økonomi. En anden udvikling på arbejdsmarkedet er de mange åbne stillinger og tilsyneladende mange mennesker, som gerne vil skifte job. Hvoraf den sidste kan være drevet indefra.

Boston Consulting Group udgav i oktober 2020 en undersøgelse om arbejdsmarkedet før Corona, hvor vi i Danmark havde 40 % af arbejdsstyrken, som af og til arbejdede hjemmefra. I hele Europa var det tal i gennemsnit på 16 %. I samme rapport fremgår det, at:

“Management expects 65% of the workforce to follow a partially hybrid remote model after COVID-19, of which 18% are expected to be fully remote”

Individ vs. fællesskab?

Der er ikke noget, der tyder på, at vi vil opleve færre forandringer i den kommende tid. Behovene på arbejdsmarkedet vil divergere mere. Det gælder både for organisationerne og medarbejderne, som har forskellige ønsker til de opgaver, der skal udføres, og måder det gøres på.

Er det en klassisk kamp med arbejdstager mod arbejdsgiver? Nej. Men udgangspunktet for at finde balancen, finde det sted, hvor vi kan styrke hinanden, er dialogen.

Rammerne for dialogen er vores indbyrdes relationer, tillid til hinanden og til løsningen af opgaven. Kan vi finde hen til den dialog, kan vi skabe den gode arbejdsdag for den enkelte og imødekomme fællesskabets og organisationens behov.

Hvad du får med jobbet

Tidligere skulle du forbi chefen for få en hjemmearbejdsdag. Nu skal du måske huske at melde ind, hvis du kommer fysisk til et møde. En normal arbejdsdag har for mange ændret sig markant. Det, der før var en given sag, er det ikke nødvendigvis længere.

Derfor kan du med fordel spørge dig selv, hvad giver mig god energi på jobbet? Hvad får jeg fra jobbet, som jeg primært henter der?

Er det et fagligt godt miljø, anerkendelse, oplevelsen af at være en teamplayer, mulighed for fordybelse sammen med andre eller alene? Se på dine opgave og arbejdsdage og noter, hvad der giver dig arbejdslyst.

Gå sammen i laboratoriet

Når du ved, hvor du henter og evt. taber energi i relation til dit arbejde. Så kan du sammen med dit team og det fællesskab, du indgår i, gå i laboratoriet.

I et laboratorie tester vi af. Her er vi nysgerrige på hinanden og vores ønsker, behov og deraf fælles muligheder. Vi kan undersøge, hvordan vi får mere af det, der giver både god energi og resultater, og mindre af det, som tager energi.

Når vi fx i et team aftaler, at vi er i laboratoriet, så går vi i dialog, om det vi gerne vil afprøve i forhold til vores arbejde, for at se, hvordan det påvirker. Vi tester af i en given periode og taler om effekten. Derefter kan vi beslutte, om det er en god vej at gå – med eller uden justeringer – eller vi skal noget helt andet. Aktiv lytning er en vigtig komponent i et laboratorie for at sikre, balancen er der mellem fællesskabets og individuelle ønsker.

Hvis du og dine kollegaer skulle i laboratoriet, hvad ville du gerne teste af i fx de næste 3 uger? Hvor tror du, I kunne hente god energi og resultater?

Skab den gode arbejdsdag i jeres fællesskab

Når I arbejder med at finde det, der giver god energi for jer, så er det relevant også at få sat ord på jeres måde at arbejde.

Hvis det ikke falder let, kan denne øvelse være en hjælp til at beskrive det, I gør, når I arbejder. Her ser I på arbejdet som en ting, der kan beskrives. Efterfølgende kan I overføre jeres svar til selve arbejdet.

Hvis jeres teamsamarbejde var fx et rum, hvordan ville I så besvare følgende spørgsmål:

  • Hvilket udseende, form har det?
  • Har rummet en fast form, eller hvor bevægelig er den?
  • Hvad påvirker rummet?
  • Hvad er rummets styrker?
  • Hvordan ser rummet ud, når I har en fest på jobbet?
  • Hvordan kommer man ind i rummet? Er det let eller svært at finde for fx nye medarbejdere?
  • Er der rum ved siden af/omkring jeres? Hvordan ser de ud? Kan man let gå ind og ud af de forskellige rum?
  • Hvad er jeres rums i relation til de andre rum?
  • Fortsæt evt. selv med flere spørgsmål til rummet.

Øvelsen kan gøres hvor en person svarer på spørgsmålene, hvorefter de andre bidrager efterfølgende. Det kan også gøre to og to, hvor I spørger hinanden. Herefter kan I sammenholde jeres svar, og få indsigt i, hvor I fx supplerer hinanden eller med fordel kan gå i laboratoriet og teste andre måder at arbejde på.

Tillid, dialog og test af, hvad der fungerer for jer som team og de enkelte medlemmer, er vigtige elementer i arbejdet med at balancere det paradoks mange oplever, når ønsket er at skabe en god arbejdsdag for den enkelte og fællesskabet.

*https://www.bcg.com/publications/2020/the-path-to-remote-working-maturity

Andre indlæg

Skab i fælleskab den enkeltes gode arbejdsdag

Skab i fællesskab den enkeltes gode arbejdsdag

Kan I tilgodese både fællesskabets og individuelle behov på din arbejdsplads? Måske er det et paradoks. Men at skabe den gode arbejdsdag for både dig og dine kollegaer er en opgave for fællesskabet.