Hjemmearbejde – hvad skete der med trivslen?

I ugevis har rigtig mange danskere arbejdet hjemmefra på grund af Corona-krisen. Ny undersøgelse sætter tal på, hvordan det har påvirket vores arbejdslyst. Hvad har fungeret godt, og hvad har vi savnet – og hvilke perspektiver giver det for øget hjemmearbejde i fremtiden?
Hjemmearbejde - hvad skete der med trivslen

Fakta om undersøgelsen

  • Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov
    for Videncenter for God Arbejdslyst i perioden 17. – 23. april 2020.
  • Der er i alt gennemført 1023 CAWI-interview med danske lønmodtagere i alderen 18-65 år, som pga. Corona-situationen primært arbejder hjemmefra.
  • Data er vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik således, at bruttoresultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe.

Kontorpladsen blev skiftet ud med spisebordet. Snakke ved kaffeautomaten blev erstattet af smalltalk over Teams eller Zoom. Med ét slag blev rigtig manges arbejdsliv ændret den dag i marts, da Statsministeren opfordrede flest muligt til at arbejde hjemmefra.

Danskerne har oplevet det meget forskelligt – afhængigt af jobsituation, boligforhold, familieliv, temperament og præferencer. Men kan man alligevel sige noget mere overordnet og generelt om erfaringerne med at arbejde hjemmefra?

Undersøgelse af hjemmearbejdslysten

I starten af april lynudviklede vi i GAIS-teamet “Arbejdslyst Hjemmefra” – en platform til at måle arbejdslysten, når alle arbejder på distancen. Spørgerammen blev udviklet i tæt samarbejde med Videncenter for God Arbejdslyst. Efterfølgende lavede videncentret en uddybende, repræsentativ undersøgelse af hjemmearbejdslysten blandt danskerne, og det er resultaterne fra den undersøgelse, dette blogindlæg refererer til.

Ret høj arbejdslyst på trods

Der tegner sig et billede af, at danskerne ikke lige blev slået ud af at blive sendt hjem. Hjemmearbejdslysten har en ret høj score på gennemsnitligt 71 point på en skala fra 0 til 100. Da arbejdslysten senest blev målt i God Arbejdslyst Indeks (det var i 2019), lå gennemsnittet på 74 point. Scoren på hjemmearbejdslysten er altså kun marginalt lavere end scoren på arbejdslysten, som den er målt inden Corona-krisen.
I grafen herunder ses scorerne på hjemmearbejdslysten og seks faktorer, der har stor betydning for, hvordan vi trives med at arbejde hjemmefra.

Gode til at håndtere forandringer

Af figuren kan vi se, at danskernes vurdering af deres egen mestring og selvledelse ligger  i den høje ende med scorer på henholdsvis 73 og 76 point ud af 100. Når vi kigger dybere ned i de to faktorer, ser vi, at danskerne lykkes relativt godt med at arbejde effektivt og selvledende hjemmefra – når de altså selv skal vurdere det:

  • 60% af de adspurgte oplever i høj eller meget høj grad, at de kan håndtere de forandringer, der er i deres arbejdssituation.
  • 59% mener, at de når de arbejdsopgaver, de sætter sig for.
  • 48% oplever trods omstændighederne at have en god struktur for deres arbejdsdag. 

Men man savner noget….

Men hvad savner danskerne, når de sidder derhjemme og arbejder? Svaret er tydelig – kollegerne! Undersøgelsen peger på, at manglen på socialt samvær med kollegerne er den største udfordring for hjemmearbejdet overhovedet.  

46% svarer, at de er “helt enige” i, at de savner kollegerne, og næsten hver fjerde oplever mindre sammenhold og fællesskab med kollegerne, når de arbejder hjemmefra. 

…og det er ikke chefen

Er chefen så også savnet? Nej, ikke just. Kun 8% af de adspurgte svarer “helt enig” i, at de savner deres chef. 

Det står dog ikke lige så skidt til med tilliden til lederen. 59% har i høj eller meget høj grad tillid til deres nærmeste leders håndtering af den nuværende situation, og 41%  oplever, at deres leder i høj eller meget høj grad er nærværende fra distancen.

Mere hjemmearbejde på den længere bane?

Undersøgelsen, der giver et øjebliksbillede fra et arbejdsmarked på hjemmearbejde, bidrager til de drøftelser, der foregår mange steder lige nu om hjemmearbejde i en postcorona-tid.

Selvom konteksten og oplevelsen har været meget forskellig fra medarbejder til medarbejder, tegner der sig nogle tendenser. For en pæn del af danskerne har det fungeret relativt godt at arbejde hjemmefra – de har opretholdt effektivitet, en nogenlunde struktur, høj faglighed og en ret høj trivsel. 

Men de savner at være sammen med deres kolleger. Mest det sociale aspekt men også det faglige samspil. Lederen savner man ikke ligefrem – men de fleste har alligevel tillid til deres leders håndtering af situationen.  

Med mere øvelse i distanceledelse og fokus på den sociale og faglige sammenhængskraft må man mene, at der er udviklingspotentiale i at eksperimentere mere med forskellige former for hjemmearbejde – også når vi er på den anden side af Corona-krisen. 

Læs mere om undersøgelsen på Videncenter for God Arbejdslysts hjemmeside

Flere artikler om hjemmearbejde

Skab i fælleskab den enkeltes gode arbejdsdag

Skab i fællesskab den enkeltes gode arbejdsdag

Kan I tilgodese både fællesskabets og individuelle behov på din arbejdsplads? Måske er det et paradoks. Men at skabe den gode arbejdsdag for både dig og dine kollegaer er en opgave for fællesskabet.

Empower medarbejderne på hjemmekontoret

Empower medarbejderne på hjemmekontoret

Empowerment er følelsen af at være ovenpå! Oplevelsen af at have magten til at gøre noget fremfor ingenting. Du kan empower medarbejderne og dig selv med enkelte tiltag, og det begynder med denne tænkepause.