Ny måling: Arbejdslysten hjemmefra kan måles og forbedres

Tusindvis af danskere arbejder nu hjemmefra. Her er der særligt brug for at holde fokus på trivslen. Derfor har vi udviklet en ny type GAIS-måling, der specifikt måler hjemmearbejdslysten.
Arbejdslysten hjemmefra kan måles og forbedres

Med ét har store dele af det danske arbejdsmarked for alvor prøvet kræfter med hjemmearbejde som konsekvens af corona-krisen. For mange har omvæltningen været brat, og de færreste har været rustet til hjemmearbejde i det omfang eller den udstrækning, som er tilfældet.

Midt i al omstillingen har fokus for hjemmearbejdet mange steder været på praktik, logistik og koordinering. Processer, arbejdsform og teknik har naturligt nok været det vigtigste samtidigt med, at børnefamilierne har skullet finde helt nye rytmer for hjemmeundervisning og pasning.

Mister vi følingen, kommer trivslen under pres

I store omvæltninger er trivslen sat under pres. Når alle faste strukturer er kastet op i luften, er det primære fokus at finde sine ben, og ofte bliver det derfor sekundært, hvordan vi har det. I krisetid er det naturligt. Det handler om overlevelse. Men når alle arbejder på distancen, kan vi let miste følingen. Lederens føling med medarbejderen. Med teamet som helhed. Kollegernes føling med hinanden. Og alles føling med opgaver og mål.

I sådan en tid er det afgørende at skabe nye strukturer for dialog, feedback og samarbejde for at genvinde følingen med hinanden, arbejdet – og med trivslen. Med GAIS’ Arbejdslyst Hjemmefra-måling håber vi at kunne hjælpe ledere, medarbejder, teams og virksomheder med at få fornemmelse af trivslen.

Hjemmearbejdslyst – ny type måling fra GAIS 

Arbejdslyst Hjemmefra er et initiativ, vi i GAIS har skabt som et bidrag til det samfund, vi er en del af. Vores overordnede mål har altid været at understøtte arbejdspladser i at udvikle trivslen. Midt i den nye virkelighed, fik vi så idéen til at udvikle en variant af vores klassiske GAIS-måling og trivselsplatform, der ikke bare fokuserede på arbejdslyst, men helt specifikt og målrettet på hjemmearbejdslysten.

Arbejdslyst Hjemmefra-målingen har vi lynudviklet, for så hurtigt som muligt at kunne give platformen fri nu, hvor behovene og udfordringerne er der. Målingen og brugen af GAIS Arbejdslyst Hjemmefra er fuldstændigt frit tilgængelig for enhver virksomhed, team eller enkeltperson.

Arbejdslysten hjemmefra kan måles

Konkrete faktorer og anbefalinger

Vi måler hjemmearbejdslysten på 6 faktorer: Selvledelse, balance, rammer, distanceledelse, mestring og kolleger. Til hver af disse faktorer har vi udviklet spørgsmål og dertil en lang række konkrete anbefalinger. Når den enkelte medarbejder har gennemført målingen udvælger og anbefaler GAIS guides, værktøjer og artikler, baseret på den enkeltes scorer. 

Med denne nye måling og viden og værktøjer håber vi at kunne bidrage til at teams, ledere og medarbejdere på det danske arbejdsmarked nemt, overskueligt og helt konkret kan få syn for deres trivsel i en markant anderledes hverdag. Vores ønske er, at målingen kan hjælpe med at skabe dialog og feedback om, hvordan vi alle samarbejder og får arbejdslivet, relationerne og opgaverne til at hænge sammen i en tid, hvor trivslen er sat under pres.

Læs mere om Arbejdslyst Hjemmefra og prøv målingen for dig selv eller i dit team på arbejdslysthjemmefra.dk

På gais.dk finder du stadig den klassiske GAIS-platform, hvor I kan måle arbejdslysten på syv faktorer.

Andre indlæg

Dyk ned i Mestring

Faktormåling: Dyk ned i Mening

Med faktormålinger i GAIS er det muligt at måle en bestemt faktor i dybden.
Den første af sin slags er faktoren Mening.

Arbejdslyst til alle

Arbejdslyst til alle: Drømmen om GAIS

“Vi har også fokus på arbejdslyst hos os – vi får kage hver torsdag.”

Ordene kom fra en tilhører, en dag jeg holdt oplæg om arbejdslystens faktorer for et par år siden. Og jeg er bange for, at det ikke var sagt i sjov…