Arbejdslyst til alle: Drømmen om GAIS

“Vi har også fokus på arbejdslyst hos os – vi får kage hver torsdag.” Ordene kom fra en tilhører, en dag jeg holdt oplæg om arbejdslystens faktorer tilbage i 2015. Og det var ikke sagt i sjov.
Arbejdslyst til alle

Ovenstående kommentar kan nok betegnes som en lidt smal definition af arbejdslyst. Men snakken åbnede sig op, og flere kommentarer faldt herefter. Mange forsøgte at arbejde målrettet med at skabe trivsel og arbejdslyst, men det var svært. Nogen gjorde lidt, andre mere, men der var ikke altid den store forståelse, fokus, commitment eller tid i organisationerne til at arbejde seriøst med at skabe trivsel. Og hvor skulle man også lige starte?

Jeg grublede noget over denne – og lignende episoder – og tænkte, at der er et uendeligt stort potentiale for at hjælpe organisationer med at tage rigtigt fat i arbejdet med at forstå og forbedre arbejdslysten. Så hvordan kunne man skabe en platform, der forenede og hjalp både ledere, medarbejdere og eksterne parter i at udvikle arbejdslysten sammen?

Der er store menneskelige gevinster i at øge bevidsthed og viden om, hvordan vi alle sammen trives i vores job. Der er store gevinster for arbejdspladser i at have motiverede og engagerede medarbejdere, der trives og derfor bidrager til virksomhedens mål. Og der er store samfundsmæssige gevinster i at hele samfundets konkurrencekraft øges, når kreativitet og produktivitet, går hånd i hånd med trivsel og arbejdslyst.

 

Guldmine af viden

Efter at have været med til at starte Krifas Videncenter for God Arbejdslyst og siddet med udviklingen af God Arbejdslyst Indeks fra begyndelsen, blev det kun mere og mere tydeligt for mig, at vi sad med noget meget værdifuldt i vores hænder.

Med God Arbejdslyst Indeks, som Videncenter for God Arbejdslyst har udviklet i tæt samarbejde med Institut for Lykkeforskning og Kantar Gallup, havde vi skabt en af de mest omfattende kortlægninger af danskernes arbejdslyst. I vores omfattende datamateriale og analyser, kunne vi se, ikke bare hvordan det står til, men også, hvad der skaber mest arbejdslyst og sammenhænge mellem trivsel og en række faktorer.

Vi kunne f.eks. se hvilke dele af arbejdslivet, der hang sammen med tillid til ledelsen. Vi kunne se, hvad der pressede medarbejdere i mellemstore virksomheder i forhold til små. Vi havde identificeret hvordan forskellige typer af mening skulle være til stede, for at der var tale om et meningsfyldt arbejde. Og meget, meget mere.
Og dermed spirede en tanke frem: Når vi nu efterhånden ved så meget om, hvad der skaber arbejdslyst bredt set blandt danske medarbejdere, hvorfor så ikke tage den viden og data og bringe i spil for enhver virksomhed og medarbejder? Og dermed var idéen om GAIS født.

 

En online platform der skaber arbejdslyst

Jeg konkretiserede og udviklede konceptet for GAIS over de næste måneder og fik sat et møde op med Krifas ledelse, hvor jeg kunne pitche GAIS. I korte træk lød fortællingen:

“Med God Arbejdslyst Indeks har vi en masse viden og data om arbejdslyst. Med Indekset har vi ikke bare kortlagt arbejdslysten, men skabt en helt konkret model og et sprog for at kunne arbejde med arbejdslyst. Vi kan tage al den viden, metoden, data og erfaring og skabe en online platform, hvor virksomheder og individer kan måle deres arbejdslyst og få skræddersyet, konkret inspiration og værktøjer til at forbedre den. Og så skal det være tilgængeligt for alle.”

Opbakningen kom prompte, og dermed blev GAIS søsat – for at løfte og udbrede arbejdslyst i samfund og på arbejdspladser i samspil med andre.

 

Demokratisering af trivselsudvikling

Med et stærkt team omkring GAIS og involvering af en række håndplukkede kompetente folk med nøgleekspertiser, begyndte vi i 2016 for alvor udviklingen af GAIS. Den første version så dagens lys i 2017 og udviklingen fortsætter for fuld kraft.

Vi har masser af konkrete planer og ideer til at gøre GAIS endnu bedre. GAIS skal være et værdifuldt værktøj for virksomheder, der går skridtet videre end klassiske medarbejdertilfredshedsundersøgelser og trivselsmålinger. Derfor har vi i hele processen kontinuerligt involveret virksomheder og teams i at prøve og præge GAIS, så det netop rammer deres hverdag og bliver en brugbar og værdifuld platform for at udvikle arbejdslysten. Og derfor er det essentielt for os hele tiden at involvere partnere, forskere, eksperter og konsulenter i både udviklingen og udbredelsen af GAIS.

Med GAIS demokratiserer vi trivselsarbejde. Vi vil stille en platform til rådighed, som hjælper helt almindelige mennesker og arbejdspladser med at forstå og forandre arbejdslyst. Vi vil skabe en bevægelse ved at facilitere, at organisationer, ledere og medarbejdere kan skabe mere arbejdslyst.

Fakta om GAIS

Andre indlæg

GAIS står på et solidt grundlag

GAIS står på et solidt grundlag

GAIS bygger på en dansk, forskningsbaseret og valid model for, hvad der har betydning for arbejdslysten. Det betyder, at GAIS står på et solidt grundlag. Kom en tur med bagom GAIS´ vidensgrundlag.

Værdien af arbejdslyst i kroner og øre

Værdien af arbejdslyst i kroner og øre

Det er nu dokumenteret, at der kan være betydelige gevinster for virksomheder ved at investere i trivsel. Ny undersøgelse sætter nemlig konkrete tal på arbejdslysten.

5 ting der gør GAIS særlig

5 ting, der gør GAIS særlig

GAIS er født ud af en drøm om, at alle skal have mulighed for at forbedre deres arbejdslyst. Læs her om nogle af de ting, der gør GAIS særlig.