GAIS OpenScore – åbenhed om trivslen

Virksomheder kan nu helt enkelt fremvise de overordnede GAIS-scorer på deres website med GAIS OpenScore.
GAIS OpenScore

Er det farligt for en virksomhed at være åben om trivslen? Eller er det en mulighed for at skabe tillid ved at vise, at man arbejder seriøst med at udvikle arbejdspladsen?

Jeg tror, der er meget at hente for virksomheder ved at fortælle om deres fokus og indsatser for at udvikle arbejdslysten – og det er grunden til, at vi netop har lanceret GAIS OpenScore.

Med OpenScore får virksomheder mulighed for at vise de overordnede resultater af en GAIS-måling på deres website eller intranet. Virksomheden kan dermed tydeligt og meget konkret fortælle, både internt overfor medarbejdere og eksternt overfor omverdenen, at de arbejder seriøst på denne dagsorden.

Se et eksempel på brug af OpenScore hos virksomheden Become lige her. Ligeledes, se eksempel på Birch Ejendommes brug af OpenScore lige her.

Open Score
OpenScore hentes direkte fra en GAIS-måling og kan indsættes på ethvert website.

Åbenhed skaber muligheder

Så hvad er motivationen for at fremvise sin GAIS-score, og hvilket signal sender man som virksomhed? Her er tre perspektiver:

  • TRIVSEL PÅ AGENDAEN: Når man viser sin arbejdslyst-score, er det et klart signal om, at man ønsker at arbejde med trivslen. OpenScore er ét element, der viser, hvordan trivslen har det, men det kan samtidigt være anledningen til ikke bare fortælle, hvordan det står til, men hvorfor man har fokus på det, hvilken arbejdsplads, man ønsker at skabe, og hvad man konkret gør for at udvikle trivslen. Det er et signal om, at denne dagsorden er vigtig og faktisk så vigtig, at organisationen ønsker at kommunikere den aktivt.
  • TILTRÆKNING AF NYE MEDARBEJDERE: Alle virksomheder ønsker at kunne tiltrække de bedste kandidater og de rigtige medarbejdere. Mange kandidater kan i dag vælge og vrage mellem deres næste arbejdsgiver. Dermed skal arbejdspladsen kunne demonstrere og sandsynliggøre, at kandidaten skal vælge netop dem og ikke nabovirksomheden. Ved at kommunikere et seriøst og forankret fokus på medarbejdernes trivsel, viser det kandidaterne, at virksomheden ønsker at skabe en god arbejdsplads, som de skal være en del af.
  • TILLID OG TRANSPARENS: Arbejdslyst skabes sammen, hvilket selvfølgelig betyder, at alle skal inddrages, og alle skal arbejde med, hvis kultur og rammer skal kunne udvikle sig. Derfor er det kun naturligt, at organisationen er åben om trivslen, og at medarbejdere kan følge med, så man kan holde dialog og fokus levende. Åbenhed og involvering er et fundament for at skabe udvikling. At have modet til at sige: ”Sådan ser det ud nu. Det er vigtigt for os, og vi vil udvikle os”.

Helt enkelt at komme i gang

GAIS OpenScore hentes direkte fra GAIS-platformen og kan vises alle de steder, man ønsker. Helt konkret fungerer det ved, at virksomheden på sin profil vælger den måling, som man ønsker vist. Man aktiverer OpenScore og kopiere så det lille stykke kode, som man herefter kan indsætte på sit website. Eller sagt på techsk: man kan vise sin score widget ved at embedde et script i HTML.

Vores ønske er, at flere og flere virksomheder får et strategisk, vedholdende fokus på trivsel, og at de arbejder målrettet og transparent med at udvikle den –  medarbejdere og ledere i fællesskab. Med OpenScore bliver det nu langt lettere at kommunikere trivselsindsatsen som noget meget konkret.

Andre indlæg

GAIS skaber resultater

GAIS skaber resultater hos NGO’er

Et projekt blandt 11 NGO-er viser en tydelig sammenhæng mellem fokuseret ledelsesudvikling og medarbejdernes arbejdslyst. Det indikerer, at der er et stort menneskeligt og økonomisk potentiale i at udvikle en ledelsespraksis med fokus på trivsel.

Arbejdslyst til alle

Arbejdslyst til alle: Drømmen om GAIS

“Vi har også fokus på arbejdslyst hos os – vi får kage hver torsdag.”

Ordene kom fra en tilhører, en dag jeg holdt oplæg om arbejdslystens faktorer for et par år siden. Og jeg er bange for, at det ikke var sagt i sjov…

5 ting der gør GAIS særlig

5 ting, der gør GAIS særlig

GAIS er født ud af en drøm om, at alle skal have mulighed for at forbedre deres arbejdslyst. Læs her om nogle af de ting, der gør GAIS særlig.