Dilemmaer skal håndteres – ellers bliver de til gift

Dilemmaer i arbejdslivet kan ikke undgås – det afgørende er, hvordan vi håndterer dem. Bloggen her præsenterer et redskab – baseret på etiske perspektiver – til at arbejde med de svære dilemmaer.
Dilemmaer i arbejdslivet

Måske viser jeres GAIS-måling, at der er noget i kollega-faktoren, der skurrer lidt. Det kan handle om uforløste dilemmaer, der ligger og ulmer. Konsekvensen af dårlig eller måske manglende håndtering kan være fatal – fx i form af brudte relationer, sygemeldinger eller opsigelser. Kort sagt kan det gå alvorligt ud over arbejdslysten. Omvendt vil god håndtering af dilemmasituationer være at styrke både arbejdslysten, samarbejdet og bundlinjen.

Rapport sætter dilemmaer under lup

Videncenter for God Arbejdslyst har i samarbejde med Etikos udgivet en rapport, der går i dybden med etiske dilemmaer i arbejdslivet. Dette blogindlæg koger pointer fra rapporten ind til en lille maggieterning.

Hvad er et dilemma?

Et dilemma kan beskrives som en situation, hvor valget mellem to eller flere handle- muligheder er vanskeligt. Lad os se på en case:

Fakta om rapporten

 • Rapporten “Dit dilemmafyldte arbejdsliv” er udgivet i april 2021 af Videncenter for God Arbejdslyst og Etikos. 

 • Rapporten bygger på to undersøgelser, hvor et repræsentativt udsnit af danske medarbejdere og mellemledere har tilkendegivet deres holdning til fire forskellige dilemma-cases. 

 • “Det etiske landskab” er udviklet af Etikos og fungerer som det teoretiske grundlag for rapporten samt som ramme for design af svarmuligheder i spørgerammen.

Case: Hannes bramfrie tone

Forestil dig, at du er nærmeste leder for Hanne. Hun er dygtig og stabil men også rapkæftet og grov i tonen. Hun griner ofte højt, larmende, men også smittende. Hun bruger masser af ironi og sort humor og siger ofte tingene meget direkte. Det har du selv slået dig på et par gange. For et par måneder siden blev Jesper ansat i afdelingen, og du har nu fået at vide, at han ofte føler sig ramt af Hannes bramfrie tone. Du har også selv bemærket, at Jesper ofte trækker sig og undlader at deltage, når Hanne er til stede. Nu er du i tvivl om, hvad du skal gøre?

Fakta om rapporten

Dilemmaet ligger i, at det ikke er entydigt, hvad det er rigtigt at gøre. Man er som leder nødt til at vælge, hvilke principper og værdier, man vil tillægge størst betydning:

 • Er det hensynet til den enkelte? Er den enkelte først og fremmest Hanne elller Jesper?
 • Er det hensynet til fagligheden og det, arbejdsfællesskab er sat sammen for at løse?
 • Eller er det hensynet til fællesskabets interesser, der skal veje tungest?

For at kunne håndtere dilemmaer som dette, kan vi bringe “etik” i spil som et vigtigt redskab.

Etikken på banen

Etik handler om, hvorfor vi gør, som vi gør. Etikken former, hvordan vi både oplever og agerer i samarbejdet. Og det kan særligt mærkes, når vi ikke deler holdninger og derfor heller ikke er enige. Dilemmaer opstår netop, fordi vi har forskellige holdninger til tingene. Og alt afhængig af, hvilke etiske perspektiver vi primært er drevet af, vil vi have forskellige svar på, hvordan dilemmaer bedst håndteres i praksis.

Tre etiske perspektiver

”Det etiske landskab” er en metode til etisk refleksion, som er udviklet af Etikos og gennemprøvet i en lang årrække. Redskabet rummer tre forskellige etiske perspektiver, der kan lægges ned over ethvert dilemma:

Kilde: Etikos

Dilemmaet med Hanne set fra et etisk perspektiv

Hvis vi kobler disse tre etiske perspektiver på casen med Hanne, kan man forestille sig disse forskellige måder at håndtere dilemmaet:

I undersøgelserne bag rapporten har Videncenter for God Arbejdslyst og Etikos bedt et repræsentativt udsnit af danske medarbejdere og ledere om at forholde sig til ovenstående fiktive case. Sådan svarede de:

Alle disse måder at håndtere dilemmaet på kan være gode og rigtige. Men hvordan finder man ud af, hvad man skal vælge?

3 trin til at håndtere dilemmaer

Den metode, Etikos har udviklet til dilemmahåndtering, består af tre enkle trin. Metoden sikrer, at dilemmaer bliver belyst fra forskellige perspektiver uden at det bliver en kamp mellem personlige holdninger. Den sikrer også, at det ikke bliver ved snakken, men at der bliver handlet.

 1. Beskrivelse
  Her sikrer I et fælles blik på jeres aktuelle problem. At der ikke er tale om en situation med en fælles løsning men netop et dilemma, hvor ingen vej er den eneste rigtige.
 2. Refleksion
  Her belyses dilemmaet ud fra de tre etiske perspektiver ovenfor. I kan tage perspektiverne efter tur og i fællesskab sætte ord på, hvad det enkelte perspektiv vil lægge vægt på i forhold til det konkrete dilemma.
 3. Håndtering
  Her drøftes det handlingsrettede: Hvad stiller vi op med dette dilemma? Hvad kan vi gøre for at håndtere det professionelt? Fokus skal være på konkrete handlinger, ting vi skal afprøve, noget vi skal undersøge

Hvis I har lyst til at øve jer, er der bagerst i rapporten “Dit dilemmafyldte arbejdsliv” indsat et lille dilemmaspil, som er lige til at hive ud og bringe i spil i frokostpausen eller til personalemødet.

Andre indlæg

Fokus på kerneopgaven giver god arbejdslyst

Fokus på kerneopgaven giver god arbejdslyst

Teorien om organisatorisk medlemskab gør oprør mod, at arbejdslyst og socialt fællesskab anses som mål i sig selv. Den fælles kerneopgave skal og bør stå i centrum for det kollegiale fællesskab.

Tillid og godt kollegaskab går hånd i hånd

Tillid og godt kollegaskab går hånd i hånd

Tillid er fundamentet for et godt kollegaskab og afgørende for medarbejdernes arbejdslyst.
Når der er en indbyrdes stærk tillid i samarbejdet, bliver udfordringer håndteret, før de bliver til egentlige konflikter.