Faktormåling: Giv arbejdslivsbalancen et eftersyn

Vi løber ofte stærkt. Kompleksiteten i opgaverne er stor. Vi arbejder og organiserer os på nye måder. Vi organiserer os på nye måder, engagerer os i arbejdet og tager ansvar. Mange ting i et moderne arbejdsliv kan både være med til at stimulere og underminere en god balance i arbejdslivet. Mål og forbedr balancen i arbejdslivet med en dybdegående måling.
Balance i arbejdslivet - mål og forbedre din arbejdslivbalance med en faktormåling i GAIS

Work-life balance har længe været et tema i debatten omkring arbejdslivet. At det fortsat er dybt relevant, kan ses af statistikkerne. Stress fylder rigtig meget, og i GAIS-målinger på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser kan vi også se, at balancefaktoren ofte er der, hvor medarbejderne scorer lavest. Der er altså god grund til at rette fokus mod netop denne faktor.

Kom udbrændthed i forkøbet

Brug “Faktormåling Balance” til at komme udbrændthed og stress i forkøbet. Ved at dykke ned i forskellige dimensioner af balance kan I få et billede af, hvor udfordringerne ligger og iværksætte handlinger, inden huset står i brand og engagement tipper over i sin modsætning. 

Handler det om, at hastigheden i arbejdet er blevet så høj, at det går ud over kvaliteten?
Mangler der forståelse for det hele menneske på arbejdspladsen? Er ansvaret og forventningerne tydelige? Er der tid til pauser? Til Læring? Fungerer hjemmearbejdet efter hensigten? 

Er du interesseret i at lære mere om GAIS’ balancemåling og dykke dybere ned i balancen? Tilmeld dig vores gratis webinar her

Balance: En vigtig bidrager til arbejdslysten

Vores samlede arbejdslyst er påvirket af  en lang række forskellige faktorer. Med en klassisk GAIS-måling kan I måle og få viden om de syv vigtigste faktorer for arbejdslysten. Med Faktormåling Balance går I i dybden med netop balance. Det giver et fintmasket billede af, hvor I med fordel kan rette fokus. 

Faktormåling Balance bygger på forskningen, erfaringerne og arbejdet i Videncenter for God Arbejdslyst, der står bag rapporten: Balance – harmoni eller hamsterhjul.
Datagrundlaget bag rapporten er en undersøgelse blandt 2.000 repræsentativt udvalgte lønmodtagere i Danmark i 2021. 

Undersøg vigtige dimensioner af balance

Balance er et bredt begreb. Videncenter for God Arbejdslysts forskning har identificeret tre vigtige dimensioner af balance, som har stor betydning for danskernes arbejdslyst. Disse dimensioner indgår i GAIS´ balancemåling og består af 17 obligatoriske spørgsmål: 

 

  • Opgavestyring: Her spørges der til den oplevede balance mellem opgaver, tid, ressourcer og kvalitet. Om oplevelsen af at kunne prioritere og planlægge sine arbejdsopgaver.
  • Forståelse og fleksibilitet: Her spørges der til oplevelsen af fleksibilitet og forståelse for udfordringer, der kan opstå i spændet mellem arbejdsliv og privatliv.
  • Forventninger: Her spørges der til oplevelsen af tydelige forventninger fra leder, kolleger og sig selv. Om hvorvidt tankerne om arbejdet kan slippes, når man har fri – og tankerne om privatlivet, når man er på arbejde. 

Tilføj det, der passer til jeres organisation

Ud over de obligatoriske spørgsmål kan I tilføje spørgsmål, I selv vælger. I GAIS spørgsmålskatalog kan I vælge spørgsmål inden for nogle emner, der er meget aktuelle i disse år, der byder på nye muligheder i form af øget hjemmearbejde og digitalisering – men hvor de selv samme muligheder kan tippe over og blive en hæmsko for balancen:

  • Grænseløst arbejde:  Her spørges der til tydelighed i ansvarsfordeling. Om den reelle arbejdstid svarer til den aftalte. Om aftaler for og grænser for tilgængelighed uden for arbejdstid. 
  • Stress:  Her spørges til oplevelse af stress og symptomer på stress. Om hvem man kan tale med om stress i organisationen og om handlekompetencen ift. stress.
  • Pauser, refleksion og fordybelse:  Der spørges til oplevelse af tid til pauser, refleksion og læring. Om mulighed for pauser og kvaliteten af de pauser, man har.
  • Hjemmearbejde:  Her er der fokus på forventningsafstemning ved hjemmearbejde, fleksibilitet og om oplevelsen af, om hjemmearbejde bidrager positivt til oplevelse af balance.
Balance i livet med hjemmearbejde

Sæt ind præcist der, hvor behovet er

GAIS gør det nemt at sætte målrettet ind, hvor der er særligt behov for fokus på balancen. I kan sende Faktormåling Balance ud til hele organisationen eller enkelte afdelinger, der står i særlige situationer som fx sammenlægninger, medarbejderreduktioner, øget arbejdsbelastning over tid. På den måde kan I lave “nålestiksoperationer” og sætte rettidigt og målrettet  ind. 

Med GAIS Handlingscenter kan I desuden oprette handlinger målrettet udfordringer, I ser i balancemålingen  – og disse handlinger vil indgå i det samlede digitale handlingsoverblik på tværs af jeres forskellige målinger på GAIS-platformen. 

 
Facts om balancen i arbejdslivet

Lad os vise dig
hvordan I nemt måler på balancen

Med fokus på jeres behov tager vi en snak om, hvordan I kan bruge faktormåling Balance og resten af GAIS-platformen til at styrke trivsel, worklife-balance, fastholdelse og motivation hos jeres medarbejdere.

Udfyld formularen så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Andre artikler om samme emne

Forventninger presser balancen hos medarbejdere

Forventninger presser balancen

Hvad har særlig betydning for, at vi oplever et arbejdsliv i balance? Fleksiblitet mellem arbejdsliv og privat, eget og andres forventninger er blandt de ting, der i høj grad spiller ind.

Dyk ned i Mestring

Faktormåling: Dyk ned i Mening

Med faktormålinger i GAIS er det muligt at måle en bestemt faktor i dybden.
Den første af sin slags er faktoren Mening.