Balance i livet - hvordan pandemien blev et forstørrelsesglas - GAIS

Balance i livet – hvordan pandemien blev et forstørrelsesglas

Grænserne mellem arbejdstid og øvrig tid er med coronapandemien blevet mere udvisket. Mange af os har en indre dialog og forhandling med os selv om, hvor grænsen mellem arbejdstid og øvrig tid skal gå.

Af Gitte Krogh Nørgaard, Senior Consultant, GAIS 

 

Coronapandemien har givet helt nye muligheder for at skabe balance – men også utilsigtede udfordringer.  Det er en af konklusionerne i  rapporten “Balance – harmoni eller hamsterhjul?”, hvor Videncenter for God Arbejdslyst har taget temperaturen på danskernes oplevelse af balance i arbejdslivet.

 

Stine Lomborg, der er ph.d. og lektor ved Københavns Universitet og leder af forskningsprojekter om digitale mediers rolle i samspillet mellem arbejdsliv og privatliv, beskriver coronapandemien som et forstørrelsesglas for nogle af de grundlæggende brydninger mellem vores professionelle og personlige liv. Det er brydninger, som har været undervejs længe, men som er blevet forstørret med de digitale muligheder for samarbejde på distancen.

 

Det professionelle og personlige smelter mere sammen 

Det er ikke nyt, at man fx har kunnet arbejde hjemmefra. Men coronapandemien har med ét slag tvunget mange af os til at overveje grænserne mellem arbejde og privatliv på ny. Både virksomheder og medarbejdere eksperimenterer med at omsætte de nye erfaringer  til “new normal” med nye muligheder for hjemmearbejde og organisering af arbejdet. Digitale teknologier spiller en vigtig  rolle her – men ikke på en entydig måde. 

 

Digitale teknologiers tvetydige rolle

Det digitale arbejde på distancen opleves meget forskelligt. På den ene side oplever mange en forbedret balance mellem arbejds- og privatliv, fordi hjemmearbejde giver en stor fleksibilitet og mulighed for mere nærvær i fx familielivet. På den anden side bliver overgange mellem forskellige arbejdsopgaver og mellem arbejde og fritid mere diffuse, og det kan presse balancen. 

 

Mere nærvær men færre pauser

Man har ikke det mentale pusterum, som snakken ved kaffemaskinen eller turen hjem i bilen, giver.
Pausen forsvinder, fordi det digitale format gør det logistisk muligt at gå direkte fra det ene til det andet. Manglen på overgange i løbet af dagen betyder, at arbejdsdagen bliver mere “pakket”, og at det er vanskeligere at koble af fra arbejde. 

 

Forståelse og fleksibilitet

De foreløbige, kvalitative forskningsresultater peger på, at fordele og udfordringer ved henholdsvis digitalt arbejde på afstand og fremmøde på arbejdspladsen balanceres bedst ved at tilrettelægge arbejdet i en fleksibel forståelse for den enkelte medarbejders situation koblet med arbejdspladsens behov.  

 

Presset kommer ofte indefra

Undersøgelsen fra Videncenter for God Arbejdslyst viser, at hver fjerde i højere grad føler sig presset af egne forventninger end af forventninger fra leder og kolleger. De seneste års øgede brug af hjemmearbejde kan have bidraget til denne oplevelse af indre forventningspres. Når grænserne mellem privatliv og arbejdsliv ikke længere er givet qua en fysisk opdeling mellem hjem og arbejdsplads, må medarbejderne selv i højere grad trække grænsen for, hvad der er arbejde, og hvad der ikke er. Det betyder også, at man oftere kommer i forhandling med sig selv om, hvornår arbejdet mon er udført godt nok.

Læs mere om rapporten og danskernes balance i arbejdslivet i indlægget “Forventninger presser balancen” herunder.