Få styr på medarbejdernes trivsel efter corona

Hvordan bliver det, når vi skal tilbage på arbejdspladsen? Tiden med hjemsendelse og distancearbejde er blevet oplevet meget forskelligt på godt og ondt. Derfor er det vigtigt for trivslen at tage tid til at overveje: Hvad tager vi med os – og hvad vi vinker farvel til?
Vend godt tilbage til arbejdspladsen efter corona

Fakta om eksperten

Mads Lindholm er erhvervspsykolog, ph.d. og partner i konsulentvirksomheden WICE. Han rådgiver til daglig mennesker og organisationer om ledelse og trivsel.

Han har netop udgivet bogen “Bedre – Om verden efter pandemien”. 

“Jeg kan næsten ikke huske, hvordan det er at møde ind på arbejdet hver dag og være tæt på kollegerne”.  Sådan hørte jeg for nyligt én sige, efter hun havde siddet det meget af det seneste år på sit midlertidige hjemmekontor. Hjemmekontoret er for mange kommet til at virke næsten permanent, og det samme med videomøder og den mindre sociale kontakt til kollegaerne. 

I takt med at flere og flere vender tilbage til de fælles arbejdsarealer, åbner der sig en række spørgsmål om, hvordan overgangen og tiden efter bliver. Bliver arbejdsdagen, som den var før vores møde med coronapandemien? Er det status quo, eller har vi gjort nye erfaringer, vi skal tage med? Hvilken rolle spiller den enkeltes trivsel i det hele?

Vi skal ikke tilbage – men frem

 “Det har været kendetegnende for pandemiens påvirkning af vores arbejdsliv, at vi været fælles om at opleve det forskelligt,” sådan konkluderer erhvervspsykolog Mads Lindholm, der i det seneste år har rådgivet ledere og virksomheden i håndteringen af coronasituationen.

Derfor er det relevant at stoppe op og ikke bare fortsætte, som vi har gjort før – for situationen er en ny:
“Vi skal ikke tale at komme tilbage til verden efter pandemien. Vi kommer ikke tilbage til sådan, arbejdslivet var før – men vi kan tænke, at vi skal komme frem. Tilbage er velkendt, men der er sket så mange forandringer, at noget vil ikke være som før,” siger han. 

Håndtering af forskellighed

 For nogle har det øgede hjemmearbejde betydet mere frihed, ansvar og fleksibilitet, mens det for andre det andre har været præget af afsavn i arbejdsrelationer og manglende motivation.  Ligesom coronapandemien også har budt på nye arbejdsopgaver og processer for mange, hvilket kan give usikkerhed og følelsen af manglende mestring. Mens det for andre har været en kærkommen mulighed for faglig og personlig udvikling. 
 

Erhvervspsykolog Mads Lindholm opfordrer til, at man går i dialog med medarbejderne om deres oplevelse af at arbejde i en coronatid og om at vende tilbage til arbejdspladsen.

“I tiden med og efter en pandemi er menneskesynet vigtigt. Det kan godt lyde fluffy, men det væsentlige er, at vi har lært og har fokus på, at trivsel og den enkeltes velbefindende ikke bare er noget, man kan sætte på som ekstra. Trivselsarbejdet kan ikke bare ligge perifert, men skal være en kerneopgave i HR-afdelingen helt op til den øverste ledelse,” mener Mads Lindholm. 

Spørgsmål til refleksion

Disse spørgsmål kan bruges i dialogen om overgangen og tiden efter corona

  • Hvilke nye erfaringer og arbejdsformer har været gode for dig under coronapandemien? 
  • Hvilke vil du gerne vinke farvel til? 
  • Hvad har du savnet i dit daglige arbejdsliv under corona? 
  • Hvad glæder du dig mest til ved at skulle vende tilbage til arbejdspladsen? 

Hvad skal vi have med videre?

Hjemmearbejde, nye vaner i arbejdsrelationer og nye arbejdsprocesser er nogle af de ting, der kan stå på listen over ting, der skal tages stilling til i takt med, at vi kommer tilbage til arbejdspladserne.
Her kan hybridløsninger, hvor man ser mere på den enkeltes præferencer, være vejen frem.
“Det kan være afgørende for at fastholde sine medarbejdere, at man kigger på de nye erfaringer med hjemmearbejde og tilgængelighed, i stedet for bare at kalde folk tilbage til status quo. Det er godt at have en dynamisk tilgang til det, hvor vi er fælles om at gøre det forskelligt,” vurderer Mads Lindholm.

Han anbefaler også, at man som ledelse og HR vurderer nye tiltag og arbejdsformer ud fra arbejdspladsens DNA og behov.

“Hvem er vi som virksomhed, og hvad passer til os? Det handler om at kende virksomhedens purpose og mening, så det er tydelig om en bestemt arbejdsform giver mening for den samlede arbejdsplads.” 

Sæt ind på trivslen

Når vi begynder at vende tilbage til arbejdspladsen, er der brug for at sætte fokus på trivslen, og hvordan I igen finder ind i arbejdsfællesskabs rytmer og relationer.
En trivselsmåling kan hjælpe jer med at sætte ord på, hvordan den enkelte og teamet har det og give det sprog, der er brug for, når I skal gå i dialog.

Tilføj jeres spørgsmål til trivselsmålingen

Forslag til ekstra spørgsmål i jeres GAIS-måling om at vende tilbage: 

  • På hvilke måder har hjemmearbejdet under corona styrket opgaveløsningen?
  • Hvordan har hjemmearbejdet under corona påvirket din arbejdslyst positivt? (Tænk gerne de 7 faktorer igennem som inspiration i dit svar)
  • Hvordan har hjemmearbejdet under corona påvirket din arbejdslyst i negativ retning?
  • Hvordan tror du opgaveløsningen vil påvirkes positivt, når vi igen kan mødes på arbejdspladsen?

Med en GAIS-måling kommer i dybden med de faktorer, der er vigtige for, at vi trives og har lyst til at gå på arbejdet. Faktorerne ledelse, kolleger, mening, balance, medbestemmelse, resultater og mestring er alle vigtige at have øje for i perioden, hvor vi skal finde os til rette igen, efter vi har arbejdet på afstand af hinanden.
I en GAIS-måling kan I også tilføje egne ekstra spørgsmål, hvor I undersøge nærmere, hvad der er på spil, når I vender tilbage.

Skal vi hjælpe jer godt i gang med trivselsmålingen?

Book et uforpligtende møde med en GAIS-specialist, hvor vi sammen finder ud af, hvordan I kommer bedst i gang med en trivselsmåling, så det passer til jeres arbejdsplads og den situation, I står i.

Andre indlæg

Seniorer

Seniorer har lyst til at blive på arbejdsmarkedet

Mange seniorer har faktisk lyst til at blive på arbejdsmarkedet efter pensionsalder. Fleksibilitet, anerkendelse, øget ansvar, tro på egne evner og afliving af fordomme er blandt de ting, der driver lysten til at blive.

Få alle involveret i trivselsarbejdet - også de medarbejdere der ikke til dagligt arbejder ved et skrivebord

Få alle typer af medarbejdere med i trivselsarbejdet

Arbejdet med trivsel og engagement på arbejdspladsen bliver bedst, når alle er med og inkluderet. Men hvordan får man inkluderet de medarbejdere, der ikke arbejder digitalt til hverdag, i en trivselsmåling eller APV? Få konkrete ideer til løsninger her.