Det stiller GAIS til rådighed for jeres proces

GAIS er ikke kun et målingsværktøj. Vi ønsker at bidrage til, at I lykkes med at gøre trivselsfokus til en fast del af organisationens fokus og hverdag. Se, hvad GAIS stiller til rådighed for jer gennem hele processen.
Vedvarende trivselsproces

Udbyttet af jeres trivselsindsats er helt afhængig af, hvilket setup I vælger for jeres GAIS-målinger, hvordan I følger op på målingerne, og hvordan I integrerer trivselsfokus i det daglige arbejde. GAIS stiller tre forskellige typer af understøttelse til rådighed for jer i den proces:

  1. Proces- og systemguides

  2. Råd og værktøjer til den enkelte medarbejder og leder

  3. Få hjælp fra en certificeret GAIS-konsulent

1. Bliv hjulpet af succes- og supportguides

GAIS stiller en række succes- og supportguides til rådighed.

GAIS supportguides: 
Step-by-step vejledninger til brug af GAIS platformen. Der er supportguides til hele den tekniske del fra opsætning af målinger og til forståelse og analyse af resultaterne fra virksomheds- og teamrapporten. Her finder I GAIS´ supportguides.

GAIS succesguides: 
Inspiration og redskaber til jeres proces før, under og efter en måling. Procesguides er hjælp til den succesfulde udrulning af GAIS-målinger i organisationen – og til opfølgning og fastholdelse af fokus hos både medarbejdere, ledere og ledelse.

2. Bliv inspireret af platformens anbefalinger og værktøjer

Alle medarbejdere og ledere modtager målrettede anbefalinger og værktøjer i forlængelse af en GAIS-måling.

For medarbejdere 
Efter en  GAIS-måling modtager enhver medarbejder en personlig rapport med råd og værktøjer til selv at arbejde videre med egen arbejdslyst. Det sker uanset, om man er en del af en ugentlig eller årlig måling. Og det gælder også uanset målingstype – altså om I har valgt Fuld GAIS, Quick GAIS eller en faktormåling.

Råd og værktøjer findes i tre niveauer:

Mikro: Medarbejderen får hurtige, lettilgængelige tips og råd. De er knyttet til indsigter, som GAIS udleder af medarbejderens aktuelle besvarelser. Der kan være tale om refleksionsspørgsmål, 3 gode råd, forslag til handlinger, challenges mm. Mikro-anbefalinger tager 1-3 minutter at kigge på.

Medium: Medarbejderen kan vælge at gå lidt mere i dybden ved at gøre brug af råd og værktøjer på mellemniveau. Der er tale om fx artikler, guides og værktøjer, som kan downloades. Disse præsenteres også for medarbejderen på baggrund at de konkrete besvarelser. Medium-anbefalinger tager 5-15 minutter at gennemgå.

Makro: Hvis medarbejderen ønsker at gå endnu mere i dybden, kan han/hun gennemgå et eller flere e-learningsprogrammer. Et program består af 4-6 elementer Programmerne knytter sig til de faktorer, vi måler på i GAIS og udvælges også på baggrund af medarbejderens besvarelser. Makro-anbefalinger tager mellem 20 minutter og én time at gennemgå.

For ledere 

Efter en GAIS-måling  modtager ledere råd og anbefalinger knyttet til teamrapporten. Det gælder både, hvis en leder har lavet en selvstændig GAIS-måling i sit team, og hvis teamrapporten er et udsnit af en større virksomhedsrapport.  Råd og værktøjer findes i to niveauer:

Medium: Her er der tale om artikler, guides og værktøjer, som lederen kan bruge i teamprocesser, i dialog med medarbejderne enkeltvis eller i sit eget lederskab. Anbefalingerne præsenteres på baggrund af teamets besvarelser

Makro: Hvis lederen ønsker at gå mere i dybden, kan han/hun gennemgå et eller flere e-learningsprogrammer. Programmerne relaterer sig enten til lederens egen ledelsesopgave eller til arbejdet med trivsel i teamet.  Programmerne anbefales til lederen på baggrund af teamets besvarelser.

Når I har gennemført en APV-måling vil der i afrapporteringen også være artikler og gode råd til forbedring.

3. Få hjælp fra en certificeret GAIS-konsulent

Vi samarbejder med en række konsulenter, der tager ud og faciliterer trivselsprocesser og rådgiver virksomheder, ledere og medarbejdere. Det kan for eksempel være inden for ledelsesrådgivning, talentudvikling, stresshåndtering, mistrivsel, teambuilding, coaching.
Alle konsulenterne er certificerede i at bruge og forstå GAIS. Hvis du ønsker at blive matchet op med en konsulent, så kontakt os på

Andre guides og værktøjer