Bag om de syv faktorer

De syv faktorer, GAIS måler på, er ikke grebet ud af den blå luft. På baggrund af grundig desk research af danske og internationale studier identificerede Videncenter for God Arbejdslyst og Institut for Lykkeforskning faktorerne i forbindelse med udvikling af God Arbejdslyst Indeks.
De syv faktorer for god arbejdslyst

Hvilke faktorer har betydning for arbejdslysten – altså at vi trives og er motiveret for at gå på arbejde? Det har Videncenter for God Arbejdslyst undersøgt, og det er deres resultater, GAIS er bygget på.

I samarbejde med Kantar Gallup blev faktorernes vigtighed for arbejdslysten for første gang i 2015 testet på 2500 repræsentativt udvalgte danskere. Komplicerede beregninger af data viste, at de syv faktorer dengang tilsammen forklarede 71 procent af danskernes arbejdslyst – på  tværs af brancher, køn, alder, uddannelsesniveau, geografi mm. De gentagne målinger i God Arbejdslyst Indeks har vist den samme høje forklaringsgrad.

De syv faktorer er: Resultater, ledelse, balance, mening, medbestemmelse, kolleger og mestring.

Selvom de syv faktorer ikke forklarer hele arbejdslysten, forklarer de rigtig meget, og de er derfor et rigtig godt sted at starte, hvis man ønsker at øge trivslen på arbejdspladsen. Arbejdslysten og de syv faktorer afdækkes ved at stille en række spørgsmål, der kommer rundt om hvert enkelt element. En faktors score er et udtryk for, hvor tilfreds respondenten er med faktoren samlet set. Faktorens score er et gennemsnit af scoren på de enkelte spørgsmål, der udgør faktoren.

Metoden bag GAIS


Beregningsmodellen 
bag God Arbejdslyst Indeks er af typen Structural Equation Modelling, der rent metodisk er en blanding af regressionsanalyse og faktoranalyse. 

Kantar Gallup bruger modellen til at beregne sammenhænge mellem en afhængig variabel (arbejdslysten) og en række uafhængige variabler (de syv faktorer). Man beregner altså, hvor stor en effekt hver af de syv faktorer har på arbejdslysten.  Effektberegninger er gennemsnitstal beregnet på grupper af mindst 150 respondenter. GAIS bruger algoritmer bygget på effektberegninger i God Arbejdslyst Indeks.

Undersøgelsesmodellen, hvor syv faktorers betydning for arbejdslysten undersøges via en hel række spørgsmål, bliver hele tiden udviklet og forfinet. Modellens kvalitet kontrolleres løbende af Kantar Gallup ved eksplorative og konfirmative undersøgelser af data fra God Arbejdslyst Indeks.

Læs mere om videngrundlaget for GAIS lige her.

Andre indlæg

GAIS står på et solidt grundlag

GAIS står på et solidt grundlag

GAIS bygger på en dansk, forskningsbaseret og valid model for, hvad der har betydning for arbejdslysten. Det betyder, at GAIS står på et solidt grundlag. Kom en tur med bagom GAIS´ vidensgrundlag.

Arbejdslyst til alle

Arbejdslyst til alle: Drømmen om GAIS

“Vi har også fokus på arbejdslyst hos os – vi får kage hver torsdag.”

Ordene kom fra en tilhører, en dag jeg holdt oplæg om arbejdslystens faktorer for et par år siden. Og jeg er bange for, at det ikke var sagt i sjov…

5 ting der gør GAIS særlig

5 ting, der gør GAIS særlig

GAIS er født ud af en drøm om, at alle skal have mulighed for at forbedre deres arbejdslyst. Læs her om nogle af de ting, der gør GAIS særlig.