Jobsøgende: Brug GAIS til at finde din motivation

Det kan overraske nogen. Men en trivselsmåling er oplagt at bruge, når man er ledig eller af andre grunde skal finde ud af, hvilket job man ønsker at søge.
Jobsøgende: Brug GAIS til at finde din motivation

Det er måske oplagt at tænke, at trivselsmålinger som GAIS kun giver værdi for mennesker, der er i job. Men det er ikke min erfaring. I mit arbejde som job-, karriere- og arbejdslystkonsulent bruger jeg GAIS som en vigtig brik i mine samtaler med mennesker – uanset om de er ledige eller i job.

Forstå din situation

Når man er jobsøgende (som ledig eller i arbejde), er man nødt til at forstå sin situation for at kunne beskrive den og handle ud fra den. Hvad er motivationen? Og hvad kan man gøre for at forbedre sit arbejdsliv?

For at finde frem til svarene på disse spørgsmål, kan det være godt at tage udgangspunkt i ens seneste job for at forstå, hvad der fungerede eller ikke fungerede. På den måde tager man sine erfaringer med fremadrettet.

Helt konkret betyder det, at når man tager en personlig GAIS-måling som jobsøgende, skal man svare med et tidligere job i tankerne. Derefter kan besvarelserne bruges til refleksion og til skabe flere nuancer i ønskerne for det næste kapitel i arbejdslivet:

  • Hvad ønsker du mere eller mindre af?
  • Hvilke ting lykkedes du i før, som du gerne vil tage med dig til næste job?
  • Skal du fremover være specialist, generelt, leder eller ikke-leder

Samtalen omkring målingens resultater hjælper den jobsøgende til at handle proaktivt ind i eget arbejdsliv og sætte de rette initiativer i gang i arbejdet mod at finde næste job.

Hvad er vigtigt for dig?

I en GAIS-måling bliver man også bedt om at prioritere de syv faktorer ud fra, hvad der er vigtigst for netop den enkelte og det sted, man står i livet.
F.eks. kan det være, at den jobsøgende prioriterer faktoren balance højst, fordi det er vigtigt at have balance mellem arbejdstid og den tid, mens man har små børn. Dette kan åbne en snak om ønsker om arbejdstid – fuldtid eller deltid, og forståelse af, at worklife-balancen kan være forskellige alt afhængig af, hvor man er i sit arbejdsliv. Og ikke mindst, at det faktisk er ok.

Eksempler på spørgsmål, man kan skabe refleksion over ud fra de 7 faktorer, der beskriver arbejdslysten:

  • Medbestemmelse: Har du brug for at være i et job med mere eller mindre ansvar og medbestemmelse?
  • Mening: Hvilke ting driver og motiverer dig i arbejdet?
  • Balance: Hvilke rammer har du brug for for at være i balance?
  • Ledelse: Hvilken type ledelse trives du under?
  • Kolleger: Hvilket kollegialt fællesskab drømmer du om at være en del af?
  • Resultater: Hvad betyder resultater for dig?
  • Mestring: Har du brug for at øge dine kompetencer for at kunne gå efter det job, du ønsker?

Prioriteringen af faktorerne bliver på den måde et dialogværktøj til at sætte spot på, hvad der fremover skal til for, at man befinder sig godt på et nyt job, søger nye veje af de rette årsager og kan beskrive ens motivation bedst i forhold til den næste arbejdsplads. Så bliver det også nemmere at beskrive ens motivation i en ansøgning eller på sin LinkedIn-profil.

Eksempel

Jeg havde en mand til samtale, der var i gang med at lede efter nyt job. Han tog en GAIS-måling, som viste, at han i høj grad var drevet af den større mening, da det, han arbejdede med som produktionsmedarbejder, kunne redde menneskeliv. Hans arbejdslyst var høj. Men GAIS-målingen kunne imidlertid også pege på andre vinkler, som han i første omgang ikke havde tænkt så meget over. Han havde nemlig også prioriteret faktoren mestring højt, men oplevede ikke, han kunne videreudvikle sine faglige kompetencer i det tidligere job.

Ud fra disse refleksioner fik vi en god snak om, at han skulle finde et job, hvor der var mulighed for at udvikle sig, og hvordan han kunne efteruddanne sig. Derudover når han skulle skrive sin ansøgning, så skulle han gøre det tydeligt, hvorfor han var drevet af at finde mening i arbejdet, og hvordan det ville give værdi for hans næste arbejdsgiver.

Måling giver servicetjek

På den måde oplever jeg, at mennesker kan tage GAIS-målingen med i hele deres arbejdsliv. Man kan tage målinger, hvis man vil tage et serviceeftersyn på, hvordan det er lige her og nu, bruge den til MUS-samtale eller til at sætte ord på ønsker og motivation inden jobsamtalen.

Andre indlæg

Forventninger presser balancen hos medarbejdere

Forventninger presser balancen

Hvad har særlig betydning for, at vi oplever et arbejdsliv i balance? Fleksiblitet mellem arbejdsliv og privat, eget og andres forventninger er blandt de ting, der i høj grad spiller ind.

Dyk ned i Mestring

Faktormåling: Dyk ned i Mening

Med faktormålinger i GAIS er det muligt at måle en bestemt faktor i dybden.
Den første af sin slags er faktoren Mening.

Fokus på kerneopgaven giver god arbejdslyst

Fokus på kerneopgaven giver god arbejdslyst

Teorien om organisatorisk medlemskab gør oprør mod, at arbejdslyst og socialt fællesskab anses som mål i sig selv. Den fælles kerneopgave skal og bør stå i centrum for det kollegiale fællesskab.