Ofte stillede spørgsmål om APV

Hvad er en arbejdspladsvurdering (APV)? Hvem skal lave den og hvor ofte? Det er nogle af de spørgsmål, som ofte bliver stillet om APV. Få svar her.
Hvad er en APV?

Hvad er en APV?

APV er en forkortelse og står for ‘arbejdspladsvurdering’. Det betyder, at hele arbejdspladsen bliver gennemgået for at sikre, at arbejdsmiljøet er i orden. 
En APV er et værktøj til at arbejdspladsen nemt får et overblik over de områder, hvor arbejdsmiljøet kan forbedres. Det bliver herefter nemmere at planlægge forskellige tiltag for at forbedre indsatsområderne.

I arbejdspladsvurderingen arbejder man systematisk med både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø ved at kortlægge arbejdsmiljøet, identificere indsatsområder og lægge en plan for forbedringer af arbejdsmiljøet.

Hvilke krav og regler er der til en APV?

 • Arbejdstilsynet kræver, at alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV. APV’en er dermed et lovkrav for alle virksomheder.
 • Den udfyldte APV skal omfatte alle arbejdsmiljøforhold som er gældende i virksomheden.
 • Det er arbejdsgiverens ansvar, at virksomheden får udfyldt en APV og inddraget medarbejderne i målingen.
 • Den fulde APV skal være skriftlig og være tilgængelig for både ledelsen og medarbejderne.
 • Det er et krav fra arbejdstilsynet, at ledelsen og medarbejderne skal samarbejde gennem hele APV-processen.
 • Det skal tydeligt fremhæves i APV-rapporten, hvem der har ansvaret for at gennemføre virksomhedens handlingsplan i praksis. 
 • APV’en skal udføres mindst hvert 3. år og/eller når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet.

Du kan læse meget mere om Arbejdstilsynets krav til en APV på deres hjemmeside.

Hvor ofte skal der laves en APV?

Arbejdstilsynet kræver, at der bliver lavet en ny arbejdspladsvurdering samt handleplan hver 3. år. Dertil anbefales det, at der laves en APV, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsprocesserne eller i arbejdsmetoden, hvis det altså har betydning for arbejdsmiljøet. Det kan fx være, hvis I begynder at bruge en ny maskine eller andre stoffer og materialer i produktionen.

Det kan også være, at det bliver nødvendigt at justere APV’en, hvis I bliver bevidste om ny viden som kan forbedre jeres arbejdsmiljø. Fx. hvis der sker en arbejdsulykke, og det viser sig, at det skyldes forhold i arbejdsmiljøet.

Skal APV være anonym? 

Der er metodefrihed, når I skal lave jeres APV. Derfor er ikke regler for, om APV’en skal være anonym eller ej. 

Det kan dog være godt at gøre jer overvejelser om anonymitet, når I skal lave jeres APV for at få resultater, som afspejler virkeligheden bedst muligt og gøre deltagerne trygge i processen med at svare. 

Anonymitet kan beskytte deltageren i måling, når der skal svares på de svære emner som chikane og mobning. Derfor anbefaler vi, at man sørger for at gøre den del af APV’en, der omhandler det psykiske arbejdsmiljø, for anonym. 
Omvendt kan der være fordele i at gøre den del, der handler om det fysiske arbejdsmiljø, for ikke-anonym for bedre at kunne og rent lavpraktisk at kunne reagere på fx. hvis en medarbejder oplever støjgener i arbejdet eller skal have ny kontorstol. 

I GAIS APV kan du indstille ved spørgsmålene, om besvarelsen er anonym eller ej. Det vil være tydeligt for deltageren i målingen også. 

Få en nem og datadrevet løsning til jeres APV

Det skal ikke kræve store mængder tid, tekniske eller statistiske færdigheder at lave en arbejdspladsvurdering.
GAIS APV er designet brugervenligt, så det er nemt opsætte APV’en og følge real-time rapporten.

Hvad er fordelene ved at lave en APV?

Arbejdspladsvurderingen (APV) er virksomhedens redskab til at få styr på arbejdsmiljøet. APV-målingen er med til at afdække og sætte spot på potentielle udfordringer med arbejdsmiljøet. Fx kan den identificere de arbejdsmiljøproblemer, som øger sygefraværet blandt medarbejderne

Efter en APV-måling skal der laves en handlingsplan for hvordan arbejdspladsen har tænkt sig at forbedre arbejdsmiljøet. Ved at lave en handlingsplan for de indsatsområder der kan forbedres på arbejdspladsen, oplever mange at deres trivsel også bliver forbedret. Læs mere om APV handlingsplan her.

Ønsker I kun at lave psykisk apv? I kan nemt tilføje spørgsmål til jeres trivselsmåling, som er dækkende den for den psykiske del af APV’en. På den måde får I APV og trivselsmåling til at supplere hinanden. Se mere her. 

Skal I snart lave en APV?

I GAIS tilbyder vi en fuld APV-løsning, der lever op til Arbejdstilsynets krav. GAIS APV kræver ikke mængder tid, tekniske eller statistiske færdigheder, men er designet brugervenligt og er nem at sætte op. 

Med GAIS APV får I: 

 • Nem og digital kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
 • Beskrivelse af arbejdsmiljøudfordringer via analyse og rapporter.
 • Inddragelse af virksomhedens sygefravær og stressniveau.
 • Udarbejdelse af handlingsplaner.
 • Downlad af rapporter og udsnit i flot Power Point-præsentation.
 • Samling af trivselsmåling og APV i ét system – spar tid og energi.
På en demonstration af GAIS platformen inklusiv APV-løsning ved at booke et møde os lige her. 
Du kan også tilmelde dig vores gratis webinar om APV og trivselsmåling i samme system her. 

Andre indlæg om APV og GAIS

GAIS hjælper til vedvarende trivselsfokus

GAIS hjælper til vedvarende trivselsfokus

Der findes ikke et quick fix til bedre trivsel. Desværre. Hvis man oprigtigt ønsker at forbedre trivslen, skal man sætte ind med vedvarende fokus og kulturarbejde.

5 ting der gør GAIS særlig

5 ting, der gør GAIS særlig

GAIS er født ud af en drøm om, at alle skal have mulighed for at forbedre deres arbejdslyst. Læs her om nogle af de ting, der gør GAIS særlig.