Ofte stillede spørgsmål om APV

Hvad er en arbejdspladsvurdering (APV)? Hvem skal lave den og hvor ofte? Det er nogle af de spørgsmål, som ofte bliver stillet om APV. Få svar her.
Hvad er en APV?

Hvad er en APV?

En APV er en forkortelse for ‘arbejdspladsvurdering’, det vil sige, at hele arbejdspladsen bliver gennemgået for at sikre, at arbejdsmiljøet er i orden. 
En APV er et værktøj til, at arbejdspladsen nemt får et overblik over de områder, hvor arbejdsmiljøet kan forbedres. Det bliver herefter nemmere at planlægge forskellige tiltag for at forbedre indsatsområderne.

I arbejdspladsvurderingen arbejder man systemtisk med både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø ved at kortlægge, identificere indsatsområder og lægge en plan for forbedringer af arbejdsmiljøet.

Hvilke krav er der til en APV?

 • Arbejdstilsynet kræver, at alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV. APV’en er dermed et lovkrav for alle virksomheder at udfylde.
 • Den udfyldte APV skal omfatte alle arbejdsmiljøforhold som er gældende i virksomheden. GAIS´ APV-måling hjælper jer med at vise, hvilke spørgsmål der er relevante for jeres virksomhed.
 • Det er arbejdsgiverens ansvar, at virksomheden får udfyldt en APV og inddraget medarbejderne i målingen.
 • Den fulde APV skal være skriftlig og være tilgængelig for både ledelsen og medarbejderne.
 • Det er et krav fra arbejdstilsynet, at ledelsen og medarbejderne skal samarbejde gennem hele APV-processen.
 • Det skal tydeligt fremhæves i APV-rapporten, hvem der har ansvaret for at gennemføre virksomhedens handlingsplan i praksis. 
 • APV’en skal udføres mindst hvert 3. år og/eller når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet.

Du kan læse meget mere om Arbejdstilsynets krav til en APV på deres hjemmeside.

Hvornår skal man lave en APV?

Arbejdstilsynet kræver, at der bliver lavet en ny arbejdspladsvurdering samt handleplan hver 3. år. Dertil anbefales det, at der laves en APV, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsprocesserne eller i arbejdsmetoden, hvis det altså har betydning for arbejdsmiljøet. Det kan fx være, hvis I begynder at bruge en ny maskine eller andre stoffer og materialer i produktionen.

Det kan også være, at det bliver nødvendigt at justere APV’en, hvis I bliver bevidste om ny viden som kan forbedre jeres arbejdsmiljø. Fx. ved en arbejdsulykke som vises at være grundet nogle forhold i arbejdsmiljøet.

Få en nem og datadrevet løsning til jeres APV

Det skal ikke kræve store mængder tid, tekniske eller statistiske færdigheder at lave en arbejdspladsvurdering.
GAIS APV er designet brugervenligt, så det er nemt opsætte APV’en og følge real-time rapporten.

Hvad er fordelene ved at lave en APV?

En APV-måling kan være med til at skabe lys over de potentielle udfordringer en arbejdsplads måtte have. Fx. er det med til at identificere de arbejdsmiljøproblemer, som øger sygefraværet blandt medarbejdere.

Efter en APV-måling skal der laves en handlingsplan for hvordan arbejdspladsen har tænkt sig at forbedre arbejdsmiljøet. Ved at lave en handlingsplan for de indsatsområder der kan forbedres på arbejdspladsen, oplever mange at deres trivsel også bliver forbedret. Læs mere om APV handlingsplan her.

Skal I snart køre en APV?

I GAIS har vi bygget fuld APV-løsning, der lever op til Arbejdstilsynets krav. GAIS APV kræver ikke mængder tid, tekniske eller statistiske færdigheder, men er lavet brugervenligt og nemt at sætte op. 

Med GAIS APV får I: 

 • Nem og digital kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
 • Beskrivelse af arbejdsmiljøudfordringer via analyse og rapporter.
 • Inddragelse af virksomhedens sygefravær og stressniveau.
 • Udarbejdelse af handlingsplaner.
 • Downlad af rapporter og udsnit i flot Power Point-præsentation.
 • Samling af trivselsmåling og APV i ét system – spar tid og energi.
På en demonstration af GAIS platformen inklusiv APV-løsning ved at booke et møde os lige her. 

Andre indlæg om APV og GAIS

Lav jeres arbejdspladsvurdering nemt og digitalt

GAIS indeholder nu også fuld APV-måling

Nu kan virksomheder og organisationer lave en fuld arbejdspladsvurdering (APV) i GAIS-platformen. Trivselsmålinger og APV samlet i ét system sparer tid og skaber synergi.

GAIS hjælper til vedvarende trivselsfokus

GAIS hjælper til vedvarende trivselsfokus

Der findes ikke et quick fix til bedre trivsel. Desværre. Hvis man oprigtigt ønsker at forbedre trivslen, skal man sætte ind med vedvarende fokus og kulturarbejde.

5 ting der gør GAIS særlig

5 ting, der gør GAIS særlig

GAIS er født ud af en drøm om, at alle skal have mulighed for at forbedre deres arbejdslyst. Læs her om nogle af de ting, der gør GAIS særlig.