Brug GAIS til jeres psykiske APV | GAIS

Brug GAIS til jeres psykiske APV 

Af Gitte Krogh Nørgaard,
Senior Consultant, GAIS

Nu kan I slippe for det dobbeltarbejde, der ligger i både at lave psykisk APV og trivselsmåling. Med et nyt spørgsmålskatalog som valgfrit tillæg til GAIS-målingen, er det muligt at integrere den psykiske APV i GAIS-målingen. På den måde kan I med GAIS slå to fluer med ét smæk.

Hvis en virksomhed har mere end 10 medarbejdere, er det lovpligtigt at lave en APV (Arbejdspladsvurdering) mindst hvert tredje år. AVP´en er indført for at sikre, at der bliver arbejdet systematisk med arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser. Det er godt og vigtigt.

To forskellige målinger er noget bøvl
Men hvis man som virksomhed også laver jævnlige trivselsmålinger, kan håndteringen af den treårige APV-måling virke besværlig. Dels kan det være forvirrende for medarbejderne at skulle besvare spørgsmål om psykisk arbejdsmiljø i et andet format og en anden kontekst end den kendte trivselsmåling. Og ikke mindst er det besværligt for HR-ansvarlige at håndtere to forskellige målinger – både i forhold til opsætning af målingerne og efterfølgende håndtering af data og kommunikation. 

Ny GAIS-løsning dækker psykisk del af APV
Vi har hørt om denne problematik fra en del af vores brugere. Derfor er vi super glade for at kunne fortælle, at vi nu med GAIS har en løsning, der fuldt ud dækker den psykiske del af APV. I kan vælge at supplere GAIS-spørgerammen med APV-spørgsmål inden for psykisk arbejdsmiljø, og dermed rummer GAIS også den psykiske del af den lovpligtige APV. 

Fordelen er klar: I samler trivselsmåling og psykisk APV ét sted, og det er langt enklere både at forstå for medarbejdere og at håndtere for de HR-ansvarlige. Data er samlet ét sted, og man kan følge udviklingen i de lovpligtige spørgsmål med udviklingen i de GAIS-specifikke spørgsmål om arbejdslyst.

Fuld fleksibilitet
Fleksibiliteten i GAIS-løsningen betyder, at I let og enkelt kan koble APV-spørgsmålene omkring chikane, trusler og krænkelser på GAIS-spørgebatteriet, når I ønsker det. Det er oplagt at fastholde en frekvens for APV-spørgsmålene på hvert andet eller tredje år. Derimellem kan I lave klassiske GAIS-målinger så ofte, som det er jeres behov. Her kan I vælge at supplere med andre spørgsmål fra GAIS´ spørgekatalog eller egne spørgsmål, hvis det er aktuelt for jer. 

Opfylder det lovkravet?

Måske overvejer I, om GAIS lever op til reglerne for APV. Det har vi flere eksperters ord for, at GAIS-målingen til fulde gør. Ifølge lovgivningen er der metodefrihed ift. APV, men der er visse ting, metoden skal opfylde. Det handler blandt andet om, at alle skal høres, at det foregår skriftligt, at man kommer rundt om problemstillinger, at der på forhånd er en plan for, hvordan resultaterne skal viderebearbejdes. Alle disse regler lever GAIS til fulde op til.

Vær opmærksom på, at GAIS-målingen kun dækker for den psykiske del af APV. Det er den del, vi har valgt at integrere, da GAIS har et prioriteret fokus på trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Den fysiske del af APV skal I fortsat lave på anden vis.

En måling er kun starten
Vejledningerne til APV lægger vægt på, at målingen skal følges op med en plan for, hvordan man vil følge op på målingen og løse eventuelle problemer. Denne tilgang til måling deler vi fuldstændig i GAIS. En måling har kun værdi, hvis den følges af en proces for, hvor man man vil arbejde videre med trivslen og tage hånd om problemer med arbejdsmiljøet. GAIS stiller målrettede anbefalinger og e-learningsprogrammer til rådighed, som ledere og medarbejdere kan bruge til at følge op sætte handlinger i gang. Desuden kan man lave opfølgende målinger, så ofte man ønsker, og dette er i sig selv også medvirkende til at fastholde fokus på det psykiske arbejdsmiljø.