Brug GAIS til jeres psykiske APV

Nu kan I slippe for det dobbeltarbejde, der ligger i både at lave psykisk APV og trivselsmåling. Med et nyt spørgsmålskatalog som valgfrit tillæg til GAIS-målingen, er det muligt at integrere den psykiske APV i GAIS-målingen. På den måde kan I med GAIS slå to fluer med ét smæk.
Brug GAIS til jeres psykiske APV

Det er også muligt at lave den fulde APV – både psykisk og fysisk APV – som en separat måling i GAIS trivselsplatform.

For alle virksomheder er det lovpligtigt at lave en APV (Arbejdspladsvurdering) mindst hvert tredje år. AVP´en er indført for at sikre, at der bliver arbejdet systematisk med arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser. Det er godt og vigtigt.

To forskellige målinger er noget bøvl

Men hvis man som virksomhed også laver jævnlige trivselsmålinger, kan håndteringen af den treårige APV-måling virke besværlig. Dels kan det være forvirrende for medarbejderne at skulle besvare spørgsmål om psykisk arbejdsmiljø i et andet format og en anden kontekst end den kendte trivselsmåling. Og ikke mindst er det besværligt for HR-ansvarlige at håndtere to forskellige målinger. Både i forhold til opsætning af målingerne og efterfølgende håndtering af data og kommunikation. 

Suppler trivselsmåling med den psykiske del af APV

Vi har hørt om denne problematik fra en del af vores brugere. Derfor er vi super glade for at kunne fortælle, at vi med GAIS har en løsning, der fuldt ud dækker den psykiske del af APV. I kan vælge at supplere GAIS-spørgerammen med APV-spørgsmål inden for psykisk arbejdsmiljø. Dermed rummer GAIS også den psykiske del af den lovpligtige APV. 

Fordelen er klar: I samler trivselsmåling og psykisk APV ét sted. Det er langt enklere at forstå for medarbejdere og at håndtere for de HR-ansvarlige. Data er samlet ét sted, og man kan følge udviklingen i de lovpligtige spørgsmål med udviklingen i de GAIS-specifikke spørgsmål om arbejdslyst.

Lav den fulde APV i egen måling

Den fysiske del af APV kan I også lave i GAIS. Det gør I ved at  lave arbejdspladsvurderingen (APV) som en separat måling i GAIS, hvor stress og sygefravær også inddrages.
Denne måling ligner en GAIS trivselsmåling i opsætning og afrapportering, og det vil derfor være genkendeligt og nemt at bruge. Se her, hvordan I laver den fulde APV i GAIS. 

Den fulde APV måling lever op til Arbejdstilsynets anbefalinger og krav, og I kan nemt igangsætte handlinger i Handlingscenteret på baggrund af APV’ens resultater. 

 

Fuld fleksibilitet

Fleksibiliteten i GAIS-løsningen betyder, at I let og enkelt kan koble APV-spørgsmålene omkring chikane, trusler og krænkelser på GAIS-spørgebatteriet, når I ønsker det. Det er oplagt at fastholde en frekvens for APV-spørgsmålene på hvert andet eller tredje år. Derimellem kan I lave klassiske GAIS-målinger så ofte, som det er jeres behov. Her kan I vælge at supplere med andre spørgsmål fra GAIS´ spørgekatalog eller egne spørgsmål, hvis det er aktuelt for jer. 

Psykisk arbejdsmiljø

Opfylder det lovkravet?

Måske overvejer I, om GAIS lever op til reglerne for APV. Det har vi flere eksperters ord for, at GAIS-målingen til fulde gør. Ifølge lovgivningen er der metodefrihed ift. APV, men der er visse ting, metoden skal opfylde. Det handler blandt andet om, at alle skal høres, at det foregår skriftligt, at man kommer rundt om problemstillinger, at der på forhånd er en plan for, hvordan resultaterne skal viderebearbejdes. Alle disse regler lever GAIS til fulde op til. 

Er du i tvivl om krav og regler for APV? Så tag et kig i vores guide om ofte stillede spørgsmål om APV her

En måling er kun starten

Vejledningerne til APV lægger vægt på, at målingen skal følges op med en plan for, hvordan man vil følge op på målingen og løse eventuelle problemer. Denne tilgang til måling deler vi fuldstændig i GAIS. En måling har kun værdi, hvis den følges af en proces for, hvor man man vil arbejde videre med trivslen og tage hånd om problemer med arbejdsmiljøet. GAIS stiller målrettede anbefalinger og e-learningsprogrammer til rådighed, som ledere og medarbejdere kan bruge til at følge op sætte handlinger i gang. Desuden kan man lave opfølgende målinger, så ofte man ønsker, og dette er i sig selv også medvirkende til at fastholde fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Andre indlæg

Forventninger presser balancen hos medarbejdere

Forventninger presser balancen

Hvad har særlig betydning for, at vi oplever et arbejdsliv i balance? Fleksiblitet mellem arbejdsliv og privat, eget og andres forventninger er blandt de ting, der i høj grad spiller ind.

Dyk ned i Mestring

Faktormåling: Dyk ned i Mening

Med faktormålinger i GAIS er det muligt at måle en bestemt faktor i dybden.
Den første af sin slags er faktoren Mening.

5 ting der gør GAIS særlig

5 ting, der gør GAIS særlig

GAIS er født ud af en drøm om, at alle skal have mulighed for at forbedre deres arbejdslyst. Læs her om nogle af de ting, der gør GAIS særlig.