Sådan laver I en APV handlingsplan

Efter en afsluttet APV-måling kræver Arbejdstilsynet en handlingsplan. Men hvad er en APV handlingsplan, og hvad skal den indeholde? Vi giver dig et overblik her.
Sådan laver i en APV handlingsplan

Hvad er en APV handlingsplan skema?

Når en APV-måling er gennemført, bliver I klogere på, hvilke områder der klarer sig godt, og hvilke områder i arbejdsmiljøet, der kunne optimeres. Arbejdstilsynet forventer, at hver virksomhed optimerer og forbedrer arbejdsmiljøet løbende for bedre at passe på de ansatte. En APV handlingsplan eller et apv handleplan skema vil derfor være et bevis på, at I arbejder med de ting, der halter i virksomheden. Derudover giver I jer selv et overblik over de initiativer, der skal tages, og hvem der har ansvaret for de enkelte initiativer.

Er du i tvivl om, hvad er en APV? Så tag et kig i vores guide om ofte stillede spørgsmål om APV her

Jeres APV handlingsplan bør indeholde:

APV handlingsplan skema, APV handleplan eller APV tjekliste – kært barn har mange navne! Men her anbefalingerne til, hvad I skal have med: 

  • En kort beskrivelse af hvert arbejdsmiljøproblem i virksomheden.
  • En kort beskrivelse af hver løsningsforslag til de identificerede problemer.
  • Hvem der er tovholder/ansvarlig på det enkelte initiativ.
  • En realistisk tidsplan for at løse det enkelte problem.
  • Problemernes prioriteringsrækkefølge.
  • Krav til hvornår problemet er løst.

Du kan læse meget mere om Arbejdstilsynets anbefalinger til en APV handlingsplan

Jeres APV handlingsplan kan bruges i praksis som en aktivitetsliste eller apv skema for det videre arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet hos jer. Det gode ved denne handlingsplan er, at den viser deadline for, hvornår udfordringerne skal være løst.

Når handlingsplanen er udarbejdet

Det er vigtigt, at I overvejer nogle retningslinjer for, hvordan I følger op på handlingsplanen.

I kan følge op på handlingsplanen ved at skrive, hvornår og hvor I afgør, om initiativerne har virket, og om jeres handlingsplan skal justeres undervejs. I denne proces er der stor potentiale i at inddrage de medarbejdere, som bliver mest påvirket af initiativet for at få deres indblik på sagen. Dette vil give dem en følelse af medejerskab på løsningsforslaget og skabe et fællesskab omkring projektet. 
Det er vigtigt med tydelig kommunikation af handlingsplanen, så alle kan følge med i udviklingen og bliver en del af processen. Læs længere nede, hvordan I nemt laver en handlingsplan i GAIS APV.

Ved akut brug for ændring

Hvis arbejdspladsvurderingen viser, at der er visse områder eller problemer, som bør løses med det samme af hensyn til medarbejdernes sikkerhed eller sundhed, skal virksomheden implementere forbedringer med det samme, som vil fjerne faren eller reducere den til et acceptabelt niveau.

Selvom der er taget hånd om de akutte problemer, bør de fortsat indgå i handlingsplanen, så der kan arbejdes mere strategisk med en permanent løsning.

Vil du se, hvordan APV og handlinger fungerer i GAIS? Så tilmeld dig vores gratis webinar.

Brug for en APV handlingsplan skabelon?
Benyt GAIS handlinger efter jeres APV

Med GAIS Handlinger er det nemt og effektivt at sætte initiativer i gang ud fra den indsigt, I får i APV-målinger. Analysér data og opret handlinger, der knytter sig specifikt til de identificerede arbejdsmiljøproblemer.
GAIS Handlinger gør det nemt at gå fra viden til handling.

  • Igangsæt og følg op: Opret handling, sæt en deadline, lav delopgaver, vælg ansvarlig og del handlingen med relevante personer.

  • Bevar overblik: Hav overblik over alle igangværende og afsluttede handlinger på tværs af både organisation og målingstyper i GAIS.

  • Samarbejd på tværs: Samarbejd på tværs i organisationen om opgaver og delopgaver og skab større sammenhængskraft.

Aftal en uforpligtende snak med os, hvor I får en gennemgang af, hvordan I laver en APV og handlingsplan i GAIS.
 

Andre indlæg om APV og GAIS

Hvad er en APV?

Ofte stillede spørgsmål om APV

Hvad er en arbejdspladsvurdering (APV)? Hvem skal lave den og hvor ofte? Det er nogle af de spørgsmål, som ofte bliver stillet om APV. Få svar på regler, krav og best practice her.

Brug GAIS til jeres psykiske APV

Brug GAIS til jeres psykiske APV

Slip for dobbeltarbejde med at lave både psykisk APV og trivselsmåling. Med et nyt, valgfrit spørgsmålskatalog til GAIS-målingen, kan det muligt at integrere den psykiske APV i jeres GAIS-måling.