GAIS tilbyder guides til succesfuld udrulning af målinger - GAIS

GAIS tilbyder guides til succesfuld udrulning af målinger

 

En måling af arbejdslysten kan ikke stå alene. Den bør altid være en del af et forløb, hvor medarbejdere og ledere involveres i dialoger om, hvorfor vi arbejder med trivsel, hvordan det står til, og hvad vi skal gøre anderledes. Med GAIS succesguides ønsker vi at give en stor, hjælpende hånd til, at I lykkes med den del. 

Af Gitte Krogh Nørgaard, Senior Consultant, GAIS

 

I et halvt år har antropologistuderende Michala Gry Sangild lavet studier omkring GAIS. Hun har undersøgt, hvilken værdi medarbejdere tillægger GAIS-målingen – både når den står alene, og når den bliver fulgt op af en workshop/proces.

 

Måling er meningsløs uden proces – og omvendt

Konklusionen er klar. Måling er meningsløs uden proces – og omvendt. Hvis målingen står alene, opfatter medarbejderen den alene som en arbejdsopgave, der er givet af lederen. Men når der sker en opfølgning, oplever medarbejderne, at målingen går fra at være en arbejdsopgave til et kollektivt læringsredskab. Den efterfølgende dialog gør, at målingen bliver meningsfuld.

 

Jeg har altid sådan syntes, det er bare noget pjat det der [med trivselsmålinger], det gider jeg ikke rigtig, men jeg synes lige der, vi havde den der workshop, at jeg blev positivt overrasket […] 

Josefine, medarbejder  (Kilde: Michala Gry Sangilds feltstudie).

 

Modsat gør målingen også den efterfølgende dialog meningsfuld. Målingen gør, at medarbejderne bedre kan forholde sig til en samtale om trivsel, da samtalen kan tage udgangspunkt i tal og resultater som noget håndgribeligt at forholde sig til. 

 

Nu er jeg jo tal-mand i og med det fag, jeg har, så det sætter ligesom sådan to streger under, hvis man kan sige det sådan, det bliver lidt mere håndgribeligt for mig ihvertfald. I stedet for at det bare er noget løs snak omkring, hvordan man har det.”

Nikolaj, medarbejder  (Kilde: Michala Gry Sangilds feltstudie).

 

GAIS-målingen og opfølgning gør altså hinanden gensidigt relevante. Michala Gry Sangilds studie pointerer endnu engang vigtigheden af processen rundt om GAIS-målingen.

 

Hvordan i alverden griber man processen an?

Men det med processen kan være svært. For hvordan griber man det an? Hvordan får man skabt engagement og ikke modstand? Hvad skal man være opmærksom på at kommunikere? Hvordan klæder man de forskellige aktører på? Det kan måske opleves som både uoverskueligt og tidskrævende at få designet en god proces. 

Best practice til før, under og efter målinger

GAIS succesguides tilbyder konkret hjælp både til planlægning og udrulning af processerne rundt om GAIS-målinger.  Det er et katalog af best practice, konkrete værktøjer og handouts. Princippet er “Pick and choose”. Vælg det, I kan bruge og tilpas det til jeres situation. 

Find GAIS succesguides her: gais.dk/guides.

 

Med disse guides er I fri for selv at opfinde “den dybe tallerken”. I får et overblik over de vigtigste aspekter i en succesfuld udrulning. Guidene omhandler emner som:

  • Få styr på formål og udgangspunkt
  • Kend roller og ansvar i trivselsarbejdet
  • Læg den gode plan for processen
  • Skab tryghed: Undgå psykologiske og etiske faldgruber
  • Klæd lederne på til GAIS-workshop med teamet

Kom gerne med feedback

Som med alt andet i GAIS er succesguides et område under udvikling. Det betyder, at der løbende kommer flere guides til. Meld meget gerne tilbage til os på info@gais.dk, hvis I har input til de eksisterende eller forslag til nye guides.

Tak for al feedback og ideer, vi modtager fra alle jer. Det er uvurderligt og hjælper os til at gøre GAIS til en trivselsplatform, der reelt skaber mere arbejdslyst og engagement for endnu flere.

Vi håber, I vil tage godt imod alle de nye forbedringer. God arbejdslyst!