Det handler om
at have god arbejdslyst!

Arbejdslyst handler om at trives på sit job og være motiveret for at gå på arbejde.
Det kan vi måle helt konkret baseret på forskningen fra
God Arbejdslyst Indeks, der systematisk gennemgår de syv vigtigste faktorer for arbejdslysten.

Du kan bruges GAIS til at måle din egen trivsel eller lave en trivselsundersøgelse på din arbejdsplads’ trivsel.

Arbejdslystens vigtigste faktorer

Arbejdslyst ser forskellig ud fra menneske til menneske. Alligevel viser forskning, at der især er syv faktorer, der har betydning for arbejdslysten:

MENING: Betyder det noget?

Det har stor betydning for arbejdslysten, at arbejdet giver mening. Det kan handle om, at arbejdsopgaverne giver mening i sig selv, at man i fællesskab bliver dygtigere – eller at man oplever, at ens egen rolle på arbejdspladsen har betydning.
Endelig kan mening også findes i oplevelsen af at bidrage til noget større: At arbejdet gør en forskel i andre menneskers hverdag.

MEDBESTEMMELSE: Bliver jeg hørt?

Medbestemmelse handler om oplevelsen af at have indflydelse på eget arbejde.
Det har betydning for arbejdslysten, om man bliver hørt og inddraget i det rette omfang – både i forhold til de konkrete arbejdsopgaver og i forhold til de beslutninger, der har betydning for ens arbejdsopgaver.

MESTRING: Lever jeg op til kravene?

Mestring handler om følelsen af at beherske de udfordringer, man stilles overfor i løbet af arbejdsdagen. 
Det handler også om oplevelsen af, at arbejdsopgaverne passer til ens egne kompetencer, om faglig tilfredshed og følelsen af, at man udvikler sine kompetencer. Oplevelsen af at mestre arbejdet er vigtig for mange menneskers arbejdslyst.

RESULTATER: Kan mine resultater ses og mærkes?

Resultater handler om at opleve fremskridt og se konkrete resultater af arbejdet.
Det har betydning for arbejdslysten, at der er klare mål og delmål for både individuelle arbejdsopgaver og den fælles indsats, og at det er tydeligt, hvornår målene er nået.

LEDELSE: Hvordan har jeg det med min leder?

Oplevelsen af lederen/ledelsen på arbejdspladsen har stor betydning for den samlede arbejdslyst.
Oplever man, at den nærmeste leder er dygtig og nærværende og bakker medarbejdere op, skaber det tillid – som er et vigtigt fundament for en god relation mellem medarbejder og leder. Lederens faglige og sociale kompetencer spiller også ind.

KOLLEGER: Hvordan går det med kollegerne?

Vi bruger som regel meget tid sammen med kollegerne, og forholdet til dem spiller ind på arbejdslysten.
Det gælder både i samarbejdet om det faglige og i det sociale samvær i arbejdstiden. Hvordan er tilliden mellem kollegerne, hvordan er sammenholdet, og er man gode til at anerkende hinanden?

BALANCE: Er der tid til det hele?

Oplevelsen af balance og ligevægt i arbejdslivet hænger sammen med arbejdslysten.
Det gælder selvfølgelig balancen mellem arbejdsliv og privatliv i dagligdagen. Men det hænger også sammen med, om der er balance mellem arbejdsopgaver, tid og krav til kvalitet.

Balance er vigtig for arbejdslysten
Previous slide
Next slide
God arbejdslyst

GAIS står på et solidt grundlag

GAIS bygger på en dansk, forskningsbaseret og valid model for, hvad der har betydning for arbejdslysten. 

GAIS tager afsæt i de faktorer, spørgsmål, datagrundlag og analyser, der siden 2015 er forfinet gennem arbejdet med God Arbejdslyst Indeks, som Videncenter for God Arbejdslyst står bag i samarbejde med Kantar Gallup.

God Arbejdslyst Indekset er udviklet af:

Værdien af arbejdslyst

Der er god fornuft i at arbejde aktivt og målrettet med at forbedre arbejdslysten. Al forskning viser, at det betaler sig at arbejde med trivsel, og at det har en markant positiv effekt på engagement, motivation og kreativitet. Og det smitter af på både kunder, brugere og evnen til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere.

Desuden er der en klar sammenhæng mellem trivsel og lavere sygefravær. GAIS gør det nemt at komme i gang med at arbejde med trivsel og kan hjælpe jer i gang i dag.

Få styr på formål og udgangspunkt