GAIS gør spørgerammen endnu bedre

Spørgerammen bag GAIS er blevet forbedret og opdateret og matcher spørgerammen bag God Arbejdslyst Indeks 2021.
God arbejdslyst

GAIS bygger på en model for arbejdslystens faktorer, som er udviklet af Videncenter for God Arbejdslyst i God Arbejdslyst Indeks. Det er en dansk, forskningsbaseret og valid model for, hvad der har betydning for arbejdslysten, og hvordan man måler den. Den faste spørgeramme betyder, at I på tværs af organisationen kan opbygge fælles referenceramme og sprog omkring arbejdslysten og de syv faktorer. 

Forbedret på baggrund af feedback

En spørgeramme er en dynamisk størrelse, som kan justeres og forbedres. Således er spørgerammen bag God Arbejdslyst Indeks blevet videreudviklet af Videncenter for God Arbejdslyst og GAIS i fællesskab – i høj grad på baggrund af feedback, vi har fået fra vores GAIS-brugere. Ændringerne i spørgeskemaet er blevet valideret af Kantar Gallup. Det er altså på baggrund af denne feedback, at GAIS gør spørgerammen endnu bedre.

Forklarer 78 % af danskernes arbejdslyst

Siden 2015 har Videncenter for God Arbejdslyst udviklet og forfinet spørgerammen, så den i dag forklarer hele 78 % af danskernes arbejdslyst – på tværs af brancher, køn, alder, uddannelsesniveau, geografi mm.
Det betyder, at I står på solid og valid grundlag, når I bruger GAIS til at udvikle og snakke om trivsel på jeres arbejdsplads.
Hvis du gerne vil vide mere om det videngrundlag, GAIS står på, kan du læse mere om det i blogindlægget her. 

Mindre men vigtige ændringer

Det meste ligner sig selv. Men generelt er spørgsmålene gjort lidt kortere, uden at betydningen er ændret. Fem spørgsmål er udgået og stilles derfor ikke i 2021-versionen. Tre nye spørgsmål er blevet tilføjet – og dertil er en række spørgsmål blevet justeret i mindre grad. 

Hvis du som ny bruger vil lave en virksomhedsmåling, er den automatisk baseret på den nye spørgeramme fra 2021. 

Sammenligning med tidligere målinger

Hvis du er i gang med en serie af virksomhedsmålinger i GAIS og vælger at skifte til 2021-versionen af spørgerammen, har du fortsat rigtig gode muligheder for at følge historikken og udviklingen i dine målinger. 

  • Tidligere målingers resultater er uændrede: Alle de data, du tidligere har indsamlet ved brug af 2017-spørgeskemaet, er fortsat 100 procent tilgængelige.
  • Fremtidige målinger er genkendelige: Rapporter på baggrund af 2021-versionen er opbygget på helt samme måde, som du kender. Det er de samme syv faktorer, men på spørgsmålsniveau er der nogle nye spørgsmål – og nogle er udgået.
  • Målinger kan sammenlignes over tid: Du kan følge tidsudviklingen i dine målinger, som du plejer. Men du vil se, at dataindsamlingen er stoppet på de spørgsmål, der er udgået af spørgerammen. Og tilsvarende er der opstartet dataindsamling på de nye spørgsmål.

Læs mere om at vælge mellem version 2017 og 2021-versionen og sammenlign spørgerammerne. 

Andre indlæg

Sådan laver i en APV handlingsplan

Sådan laver I en APV handlingsplan

Hvad er en arbejdspladsvurdering (APV)? Hvem skal lave den og hvor ofte? Det er nogle af de spørgsmål, som ofte bliver stillet om APV. Få svar på regler, krav og best practice her.