GAIS gør spørgerammen endnu bedre

Spørgerammen bag GAIS er blevet forbedret og opdateret og matcher spørgerammen bag God Arbejdslyst Indeks 2021.
God arbejdslyst

GAIS bygger på en model for arbejdslystens faktorer, som er udviklet af Videncenter for God Arbejdslyst i God Arbejdslyst Indeks. Det er en dansk, forskningsbaseret og valid model for, hvad der har betydning for arbejdslysten, og hvordan man måler den. Den faste spørgeramme betyder, at I på tværs af organisationen kan opbygge fælles referenceramme og sprog omkring arbejdslysten og de syv faktorer. 

Forbedret på baggrund af feedback

En spørgeramme er en dynamisk størrelse, som kan justeres og forbedres. Således er spørgerammen bag God Arbejdslyst Indeks blevet videreudviklet af Videncenter for God Arbejdslyst og GAIS i fællesskab – i høj grad på baggrund af feedback, vi har fået fra vores GAIS-brugere. Ændringerne i spørgeskemaet er blevet valideret af Kantar Gallup. Det er altså på baggrund af denne feedback, at GAIS gør spørgerammen endnu bedre.

Forklarer 78 % af danskernes arbejdslyst

Siden 2015 har Videncenter for God Arbejdslyst udviklet og forfinet spørgerammen, så den i dag forklarer hele 78 % af danskernes arbejdslyst – på tværs af brancher, køn, alder, uddannelsesniveau, geografi mm.
Det betyder, at I står på solid og valid grundlag, når I bruger GAIS til at udvikle og snakke om trivsel på jeres arbejdsplads.
Hvis du gerne vil vide mere om det videngrundlag, GAIS står på, kan du læse mere om det i blogindlægget her. 

Mindre men vigtige ændringer

Det meste ligner sig selv. Men generelt er spørgsmålene gjort lidt kortere, uden at betydningen er ændret. Fem spørgsmål er udgået og stilles derfor ikke i 2021-versionen. Tre nye spørgsmål er blevet tilføjet – og dertil er en række spørgsmål blevet justeret i mindre grad. 

Hvis du som ny bruger vil lave en virksomhedsmåling, er den automatisk baseret på den nye spørgeramme fra 2021. 

Sammenligning med tidligere målinger

Hvis du er i gang med en serie af virksomhedsmålinger i GAIS og vælger at skifte til 2021-versionen af spørgerammen, har du fortsat rigtig gode muligheder for at følge historikken og udviklingen i dine målinger. 

  • Tidligere målingers resultater er uændrede: Alle de data, du tidligere har indsamlet ved brug af 2017-spørgeskemaet, er fortsat 100 procent tilgængelige.
  • Fremtidige målinger er genkendelige: Rapporter på baggrund af 2021-versionen er opbygget på helt samme måde, som du kender. Det er de samme syv faktorer, men på spørgsmålsniveau er der nogle nye spørgsmål – og nogle er udgået.
  • Målinger kan sammenlignes over tid: Du kan følge tidsudviklingen i dine målinger, som du plejer. Men du vil se, at dataindsamlingen er stoppet på de spørgsmål, der er udgået af spørgerammen. Og tilsvarende er der opstartet dataindsamling på de nye spørgsmål.

Andre indlæg

Seniorer

Seniorer har lyst til at blive på arbejdsmarkedet

Mange seniorer har faktisk lyst til at blive på arbejdsmarkedet efter pensionsalder. Fleksibilitet, anerkendelse, øget ansvar, tro på egne evner og afliving af fordomme er blandt de ting, der driver lysten til at blive.

Få alle involveret i trivselsarbejdet - også de medarbejdere der ikke til dagligt arbejder ved et skrivebord

Få alle typer af medarbejdere med i trivselsarbejdet

Arbejdet med trivsel og engagement på arbejdspladsen bliver bedst, når alle er med og inkluderet. Men hvordan får man inkluderet de medarbejdere, der ikke arbejder digitalt til hverdag, i en trivselsmåling eller APV? Få konkrete ideer til løsninger her.