Fremtidens ledelse skal være mere bæredygtig

Der er brug for en mental, grøn omstilling, hvor vi agerer mere bæredygtigt i forhold til menneskelige ressourcer. Ny bog giver bud på fremtidens regenerative ledelse.
Fremtidens ledelse skal være bæredygtig

Organisationers fokus på bæredygtighed i produkter og leverandørkæder er steget markant de senere år. Samtidig ser vi alt for mange ledere og medarbejdere – nogle gange i de selvsamme organisationer –  der oplever manglende arbejdslyst og alt for meget stress og udbrændthed. 

Ønsker vi et mere bæredygtigt samfund, så kræver det, at vi kigger indad og agerer mere bæredygtigt i vores organisationer og i vores ledelse, samtidig med at vi har opmærksomhed på, hvordan vi udnytter naturens ressourcer. Og det er præcis det, som paradigmet Regenerativ ledelse handler om. I antologien Naturlig Ledelse – på vej mod et menneskeligt arbejdsliv, sætter Videncenter for God Arbejdslyst spot på, hvordan fremtidens regenerative ledelse kan se ud.

Naturlig ledelse - på vej mod et menneskeligt arbejdsliv

Arbejdet med regenerativ ledelse udspringer af Videncenter for God Arbejdslysts mangeårige forskning i, hvad der giver en sund organisationskultur, hvor mennesker trives og har god arbejdslyst. 

Antologien indeholder en række forskningsperspektiver på regenerativ ledelse, en undersøgelse af, hvordan lederne har det anno 2022 samt en konkrete anbefalinger til et mere regenerativt arbejdsliv. Undersøgelsen er udarbejdet af Videncenter for God Arbejdslyst i samarbejde med Epinion. Der er gennemført i alt 524 interviews i 2022 med et repræsentativt udvalg af danske personaleledere. 

Antologien er udgivet af Videncenter for God Arbejdslyst på Forlaget Arbejdslyst, 2022.

Ledelse er afgørende….

Vi ved fra forskningen, hvor vigtig ledelse er. Fra Videncenter for God Arbejdslysts undersøgelser ved vi, at nærmeste aspekter som medbestemmelse, retning, mening, anerkendelse, nærvær, tydelighed fra den nærmeste leder er afgørende for medarbejdernes trivsel. Mange af disse aspekter er personlige kompetencer hos lederne. 

 ….men lederne er selv presset i bund

Antologien indeholder resultaterne af en analyse blandt 500 repræsentativt udvalgte ledere i Danmark. Resultaterne er foruroligende. Mange ledere oplever, at de er stressede med manglende energi, at der bliver drevet rovdrift på dem, at de får for lidt søvn og har kort lunte. 

Der bliver drevet rovdrift på lederne

59 % af lederne svarer, at de føler, at der altid, ofte eller engang imellem bliver drevet rovdrift på dem. De føler sig udnyttet, og der bliver stillet urimelige krav. 

Rigtig mange ledere er under pres. De er stressede, det påvirker deres humør, deres evne til at være nærværende og ikke mindst deres evne til at træffe de rigtige beslutninger.

Kilde: Naturlig Ledelse s. 6

Der er altså brug for ledere, som er i balance og som både kan mestre at være nærværende, har den fornødne ro og kan tøjle deres energiniveau og deres følelser. 

Der er brug for ledere, som medvirker til at skabe mere liv og energi, end de tager. Men det er svært som leder at skabe et sundt arbejdsmiljø, hvis man selv er presset i bund og aldrig bliver rigtig genopladet.  

Derfor må vi gøre noget andet – og det er det, regenerativ ledelse handler om. 

Regenerativ ledelse – lær af naturen

Ordet ”regenerativ” betyder at genopbygge og har naturens logik som omdrejningspunkt. Naturen består af levende og selvorganiserende systemer, der hele tiden regenererer i forhold til de fire årstider. Der er en tid for vækst og en tid for dvale.

Copyright: Hutchins Storm
 

Denne cykliske tilgang bliver overført til arbejdet med menneskelige ressourcer i organisationer, når vi taler om regenerativ ledelse. Virksomheder anskues som sensitive økosystemer, der skal plejes og næres, med en tid til idegenerering og en tid til implementering. En tid for eksperimenter og en tid for refleksion. En tid for aktiv handlen og en tid for pause. 

Vi skal lade op, mens vi kører

Kan vi forestille os et arbejdsliv, hvor vi rent faktisk lader op, mens vi arbejder – hvor batteriet ikke er tømt for energi, når vi går hjem. Men hvor vi går hjem med mere energi, end da vi kom? Hvor vi er opmærksomme på de virkemidler, der gør vores arbejdsliv og organisationer mere ”langtidsholdbare”og bæredygtige.

Små hacks skaber bæredygtighed

Det kræver ikke nødvendigvis en hel omkalfatring. Men det kræver små justeringer eller ”hacks” – og at vi tør eksperimentere. Det kan være i måden, vi holder små pauser på, måden vi fordyber os på, måden vi arbejder med vores relationer og vores egen energi på, og i måden vi lader op i løbet af dagen. Det kan også være i måden, vi bruger naturen mere aktivt i vores arbejdsliv. 

Antologien “Naturlig Ledelse” indeholder en række bud på konkrete øvelser og øvrig inspiration til at implementere en regenerativ ledelsesvej.

Vejen mod en mere balanceret ledelsesform kræver

  1. En omlægning af fokus fra mennesket som ressource til mennesket som natur

  2. Et skifte mod en større forståelse af, hvad restitution betyder for vores performance og dermed en naturlig indlejring af pauser i løbet af arbejdsdagen.

  3. Et vedvarende fokus på at skabe de mest optimale vilkår for trivsel og arbejdslyst.

  4. Insisteren på at lede med hjertet, så vi skaber glæde, mening og vitalitet blandt medarbejderne.

  5. Et vedvarende fokus på at detoxe vores ego. 

Kilde: Louise Sparf, Naturlig ledelse s. 163

Brug GAIS til at monitorere ændringer

Brug GAIS-platformen til at monitorere, hvordan en regenerativ ledelsestilgang påvirker kulturen i jeres organisation. Den klassiske GAIS-måling viser, hvordan nye virkemidler påvirker arbejdslysten og 7 underliggende faktorer. Ledelsesmålingen giver blik for, hvordan ledelseskompetencer som nærvær, inddragelse og meningsskabelse opleves af medarbejderne. 

Bogen “Naturlig ledelse – på vej mod et menneskeligt arbejdsliv” kan købes i alle fysiske og online boghandler.

Andre indlæg

Gå i dybden med ledelse

Faktormåling: Gå i dybden med ledelse

Ledelse kan nære liv og virkelyst – og desværre også det modsatte. Ledelse er en utrolig vigtig disciplin – men også kompleks disciplin, der kræver selvrefleksion og træning.

Forventninger presser balancen hos medarbejdere

Forventninger presser balancen

Hvad har særlig betydning for, at vi oplever et arbejdsliv i balance? Fleksiblitet mellem arbejdsliv og privat, eget og andres forventninger er blandt de ting, der i høj grad spiller ind.

GAIS hjælper til vedvarende trivselsfokus

GAIS hjælper til vedvarende trivselsfokus

Der findes ikke et quick fix til bedre trivsel. Desværre. Hvis man oprigtigt ønsker at forbedre trivslen, skal man sætte ind med vedvarende fokus og kulturarbejde.