Farvel til quiet quitting – få engagerede medarbejdere

Virksomheder, der lykkes med at mindske fænomenet quiet quitting, får engagerede medarbejdere, der skaber succes for arbejdspladsen. Lær mere om quiet quitting, og hvordan I får højt medarbejderengagement.
Farvel til quiet quitting - få højt medarbejderengagement

Når en medarbejder kun gør det, der er absolut nødvendigt for at udføre sit arbejde og begynder at trække sig, ryger tilknytningen til arbejdspladsen hurtigt. Medarbejderen er ikke engageret og bliver en del af quiet quitting – et fænomen, som mange de seneste år har været optaget af.
Og med god grund. Quiet quitting kalder på, at man som virksomhed får overvejet, hvordan man bedst engagerer og inkluderer medarbejderne, så de føler sig motiverede og værdsatte. 

Quiet quitting er en global udfordring

Gallup har undersøgt medarbejderengagement og konkluderer, at quiet quitting er en udbredt global udfordring. Pointer fra deres rapport deres rapport “State of the Global Workplace 2023”:

  • 59 % er quiet quitting (udviser lav medarbejderengagement)
  • 18 % er loud quitting (udviser deres ikke-engagement aktivt)
  • 23 % trives på jobbet (udviser engagement på jobbet)

Zoomer vi ind på vores kontinent, ser det ifølge Gallups undersøgelse ikke bedre ud. Europa har de færreste engagerede medarbejdere. Her svarer 13 %, at de trives på jobbet og er engagerede, mens hele 72% falder i kategorien quiet quitters, der har med engagement til arbejdet.

De medarbejdere, der i undersøgelsen trives, oplever, at deres arbejde er meningsfuldt, og så har de en stærk tilknytning til deres arbejdsplads. De er stolte over deres arbejde, tager ansvar for egen præstation og vil gerne yde en ekstra indsats.

Den store gruppe af quiet quitters lægger en minimumsindsats på jobbet, og de har en lav tilknytning til arbejdspladsen. Selvom deres arbejdsindsats ikke er imponerende, er det mere sandsynligt, at de føler dem mere stressede og udbrændte end deres mere engagerede kolleger.  

Hvad er quiet quitting?

Quiet quitting refererer til en situation, hvor medarbejdere vælger at begrænse deres indsats og engagement til kun at opfylde de mest grundlæggende jobkrav.
Det er ikke en fysisk opsigelse, men snarere en mental eller følelsesmæssig tilbagetrækning.
Medarbejdere holder op med at gå den ekstra mil, deltage i frivillige aktiviteter eller bidrage med ekstra kreativitet og innovation.

Loud og quiet quitting
Udover quiet quitting taler mange i dag også om loud quitting. Ved loud quitting ser man, at medarbejderen højlydt og måske på mere dramatisk vis forfalder jobbet, og for eksempel siger højt, at krav og ressourcer ikke hænger sammen i arbejdet. Eksempler på dette har været oppe i medierne fra bl.a. sundheds- og omsorgssektoren.
Fælles for både loud og quiet quitting er medarbejdere, der mister tilknytning og dermed også engagementet til arbejdspladsen.

Hvorfor vokser quit quitting frem?

Der er mange og forskellige årsager til, at quiet quitting opstår. Det kan være utilfredshed, der har hobet sig op over længere tid, og at medarbejderen ikke føler sig hørt og forstået, og i stedet for tillægger sig en “så kan det også være ligemeget”-attitude.
For andre er det et spørgsmål om work-life balance,  urealistiske krav i arbejdet, dårlig kultur eller manglende anerkendelse eller passende løn.

I Gallups “State of the Global Workplace 2023” er respondenter blevet bedt om at svare på, hvilken forbedring de ønsker at se på deres arbejdsplads for at gøre den bedre. Svarene fordeler sig i tre kategorier:

41 % – Engagement og kultur
Svarene handlede bl.a. om anerkendelse for eget bidrag til arbejdspladsen, lederens tilgængelighed, faglig og personlig udvikling, karrieremuligheder og tydeligere mål og retning for arbejdet. 

28 % – Løn og fordele
Svarene handlede bl.a. lønudvikling, bonusbelønning, kantineordning og muligheder for børnepasning.

16 % – Trivsel
Svarene handlede bl.a. work-life-balance, pauser og hvile, fleksibel arbejdssted og tid, et seriøst fokus på trivsel og sundhed fra arbejdspladsen. 

De sidste 15 % af svarene faldt ikke nogen bestemte kategorier.

Om rapporten

“State of the Global Workplace: 2023 Report” er en årlig rapport udarbejdet af Gallup med fokus på det globale arbejdsmarked. 
Data brugt i rapporten er indsamlet via surveys i over 160 lande på tværs af kontinenter.

Hele rapporten kan læses her.

Skab engagerende trivselskultur – og mindsk quiet quitting

Hvis I har udfordringer med mistrivsel eller manglende engagement på jeres arbejdsplads, kan det løses over tid ved at skabe en kultur, der fremmer udvikling og trivsel via feedback og åben dialog.

Feedback og sprog for trivsel kan for eksempel gives via målinger, hvor hele organisationen kan komme til orde: I en trivselsmåling, hvor I kommer hele vejen rundt om de vigtigste aspekter af et godt arbejdsliv. Eller via en ledelsesmåling, hvor I med dybdegående ledelsesfeedback kan sætte skub i udviklingen af sund og motiverende ledelse på jeres arbejdsplads. 

Fokusområder til at komme quiet quitting til livs: 


Identificer udfordringer

Kom mistrivsel i forkøbet. Få overblik med trivselsmålinger(link) og få blik for de udfordringer, der hæmmer medarbejderengagement og trivsel.

Få feedback på ledelse
Gå i dybden med ledelsesfeedback, udvikl jeres ledere. Brug evt. en ledelsesmåling.(link)

Øg jeres kommunikation og dialog
Skab kultur for åben dialog i jeres organisation, og hvor ledelsen lytter til feedback, og der er tryghed til at tale åbent. 

Dyrk anerkendelseskultur 
Skab en kultur, hvor hele organisationen værdsætter den enkeltes bidrag og indsats. Øv jer i anerkendelse. 

Skab bæredygtige arbejdsliv
Frem en sund balance mellem arbejde og privatliv, fx. via fleksibilitet, pauser og fordybelse. 

Styrk den enkeltes udvikling
Giv plads til personlig og faglig udvikling. 

Sæt en tydelig retning 
Del formål og retning for arbejdspladsen og den enkelte. Inddrag organisationen.

Skab medarbejderengagement med GAIS

Lad os hjælpe jer godt i gang med kontinuerlig at samle feedback fra jeres medarbejdere, der kan blive jeres udgangspunkt for dialog og løftet medarbejderengagement og trivsel.

Med GAIS engagement-platform kan I inddrage og engagere hele organisationen i arbejdet med trivsel.

Andre artikler om samme emne

Arbejdslyst gør samfundet rigere

Arbejdslyst gør samfundet bedre og rigere

God arbejdslyst er godt samfundssind! Ny rapport viser, at løfter vi arbejdslysten i Danmark med 1 point, er gevinsten for samfundsøkonomien 47,6 mia. kr. om året.