Ambercon løftede medarbejdernes deltagelse
med kodeløsning

Kodeløsning

TIL AT ENGAGERE ALLE

i svarprocent
50

Årlige

Trivselsmålinger

Hos virksomheden, Ambercon var medarbejderdeltagelsen i deres APV og trivselsmåling dalende. Men med en kodeløsning i GAIS fik de engageret flere medarbejdere i målingerne og løftet svarprocent markant.

Ambercon har i de seneste 4 år lavet både trivselsmålinger og APV i GAIS. Virksomheden laver beton- og facadeelementer til byggeriet og har knap 200 medarbejdere. En stor del af dem arbejder i produktionen. 

“Vi havde de sidste 2 år oplevet en faldende deltagelse ved målingerne. Vi spurgte vores medarbejdere om, hvad der skulle til for at hæve den, og deres ønske var en kodeløsning. Det var derfor glædeligt, at det var en mulighed i GAIS,” fortæller fabrikschef i Ambercon, Thais L. Kristensen.

En kodeløsning i GAIS er til de medarbejdere, der ikke har en arbejdsmail eller adgang til en computer i den normale arbejdsdag. De kan deltage i målingen via en QR-kode/unik kode. Læs mere om kodeløsning.

Hos Ambercon fungerede det rent praktisk sådan, at de satte tablets op i kantinen, som medarbejderne kunne bruge til at besvare målingerne på via deres kode. 
Deres arbejdsmiljøorganisation hjalp med løbende at få medarbejderne op til de opsatte tablets, så flere fik svaret.

Ambercon fik den medarbejderdeltagelse, som de håbede på: Ved at bruge kodeløsningen løftede det svarprocenten fra 67% til 89 %.  

Medarbejderne engageres

Trivselsmålingerne laver Ambercon hvert år i december. I de første måneder af et nyt år arbejder de enkelte afdelinger og arbejdslederne videre med resultaterne og vælger de fokusområder, der skal arbejdes med det kommende år.

“Vi ønsker at skabe rammerne for en arbejdsplads, hvor den gode arbejdslyst er i højsædet. En tryg arbejdsplads med involvering af medarbejderne og med plads til såvel faglig som personlig udvikling. I dette er medarbejdernes input helt vitale,” fortæller Thais L. Kristensen. 

Hos Ambercon er det vigtigt, at alle har lyst til at prioritere at have indflydelse på arbejdslysten hos dem. Derfor kommunikerer de til medarbejderne inden en trivselsmålingen, at deres ærlige og konstruktive svar er en forudsætning for, at de sammen kan prioritere og arbejde med de punkter, der rykker mest. 
Den enkelte medarbejder er en vigtig brik i arbejdspladsens trivsel:

“Typisk får den enkelte medarbejder også til opgave at fortælle, hvordan de personligt kan arbejde med fokusområderne,” siger Thais L. Kristensen.

Vi oplevede en faldende svarprocent. Derfor tog vi en snak med medarbejderne om, hvordan vi kunne løfte det til næste år. Her var deres eget forslag en kodeløsning. Derfor var det godt, at GAIS havde en løsning.

Thais L. Kristensen

Fabrikschef, Ambercon

Andre der fik hjælp med GAIS