CASE

MSC fik hjælp til at fokusere på den enkeltes trivsel

I en travl og hektisk hverdag kan det være svært at have overblikket over den enkelte medarbejders trivsel. Med GAIS kunne MSC tage temperaturen og finde ud af, hvor både ledere og medarbejdere skulle prioritere deres trivselsindsats.

Trivselsmåling hos MSC

Balance

VIGTIGSTE FAKTOR

SVARPROCENT
0 %

Fleksibilitet

SOM FOKUSPUNKT

GAIS-måling tog temperaturen på medarbejdertrivslen


Hos MSC Danmark er hverdagen travl. Det går hurtigt, de laver ændringer, og der skal tages mange beslutninger. For ikke at miste overblikket over den enkeltes trivsel har HR Manager, Kristina Kousgaard Bugge, taget temperaturen ned på den enkelte medarbejder med en GAIS trivselsmåling.

“Så har vi noget konkret at forholde os til. Det er rigtig vigtigt at have fokus på at skabe nogle rammer og miljø, som giver plads til den enkelte, ” siger Kristina Bugge, om MSCs fokus på medarbejdertrivsel.

Indsats: Fokus på balancen og fleksible arbejdstider


MSC Danmarks trivselsmåling viste et flot resultat. Et af de områder, som de valgte at have ekstra fokus på efter endt måling, var balance – særligt balancen mellem arbejdsliv og privatliv.

“Det betød, at vi gjorde endnu mere ud af at tilbyde fleksible arbejdstider i de enkelte teams. Det er der blevet taget rigtig godt imod, og vi er selvfølgelig spændte på at se, hvordan det så kommer til udtryk i den næste måling, ” fortæller Kristina Bugge. 

HR-manageren har fået feedback fra medarbejderne på deres trivselsmåling, særligt på at det var godt selv at blive involveret og få indsigt i egen trivsel: 
“Mange har kommenteret positivt på at få den her individuelle rapport med konkrete forslag til, hvordan jeg selv kan arbejde med min arbejdslyst,” fortæller hun. 

GAIS fokuserer på de syv vigtigste faktorer for god arbejdslyst, og de kommer med klare anbefalinger til både virksomheden og den enkelte i forhold til hvordan du kan arbejde med din egen arbejdslyst. 

MSC logo

Kristina Kousgaard Bugge

HR Manager i Danmark og Norge hos MSC

Andre der fik hjælp med GAIS