GAIS gør trivsel mere håndgribeligt hos LAZZAWEB

50
I medbestemmelse
50
Svarprocent
0
Årlige målinger

Hos Google-marketing bureauet LAZZAWEB bruger de GAIS for at få nogle målbare KPIer indenfor trivselsarbejdet. Her får de et indblik i, hvordan det går lige nu, og hvad de kan gøre for at forbedre de 7 faktorer, der måles på i GAIS, både som en helhed, men også per afdeling.

“Arbejdslyst for os er, at vores medarbejdere har balance i hverdagen. De skal være glade for arbejdsdagen, arbejdsopgaverne og det kollegiale fællesskab. Men de skal også have en god fornemmelse, når de tager hjem. Der skal være balance i tingene,” forklarer Patrik LazzarottoCEO & Founder hos LAZZAWEB.

GAIS hjælper med forbedringer

GAIS har givet dem en god rutine med kvartalsmæssige målinger, hvor ledelsen får et godt indblik i, hvordan medarbejderne trives. LAZZAWEB har oplevet, at det er blevet nemmere at få konkretiseret medarbejdernes behov.

“Vi kan nemt måle effekten af de forskellige initiativer, vi sætter i søen, og se om de rent faktisk virker og har en værdi for medarbejderne.” fortæller Patrik Lazzarotto.

De initiativer, der er blevet sat i værk, har medført, at LAZZAWEB har opnået en score på 90 ud af 100 i både faktoren ledelse og medbestemmelse.

Fokus på ledelse og medbestemmelse

LAZZAWEB har sat fokus på forskellige ledelsesstrategier, som passer til den individuelle medarbejder, da ingen er ens. Det er noget, som deres ledere har haft meget gavn af.

Det er vigtigt for ledelsen, at hver medarbejder generelt tager ansvar. Derfor opfordrer de medarbejderne til at bruge muligheden for at skrive fritekst kommentarer i GAIS-målingen, hvis de har noget på hjerte

Dette giver ledelsen et helhedsbillede af, hvordan det er at arbejde hos dem. Det er vigtigt for LAZZAWEB, at alle er involveret og føler sig inkluderet i virksomheden, da det er et fælles ansvar at få virksomheden til at vokse og skabe resultater.

Den generelle arbejdskultur skaber medbestemmelse

Hos LAZZAWEB er det vigtigt at kunne sparre med hinanden og give feedback for at udvikle hinanden. Derfor har de indført workshops, hvor medarbejderne frit kan komme med inputs til forbedringer  i de forskellige afdelinger og generelt i organisationen. Dette er med til at skabe en større initiativtagen fra den enkelte medarbejder.

De anerkender også, at denne kultur kræver tryghed blandt medarbejderne, og derfor bliver de sociale arrangementer også vægtet højt. Der bliver jævnligt planlagt forskellige ture og aktiviteter internt og udenfor de vante rammer for at øge det sociale fællesskab blandt hinanden.

Alt dette har været med til, at LAZZAWEB er blevet nomineret til årets arbejdsplads i Aalborg 2022, hvilket de er meget stolte af at blive anerkendt for.

Et af LAZZAWEBs succeskriterier er at have glade og motiverede konsulenter med fokus på faglig- og personlig udvikling. GAIS-værktøjet er med til at skabe et anonymt forum hvor vi sætter fokus på trivsel, og i høj grad skaber mulighed for medbestemmelse for vores personale.

Lazzaweb logo

Patrik Lazzarotto

CEO & Founder

Andre der fik hjælp med GAIS