CASE

Birch Ejendomme investerer i trivselsarbejdet, hvor alle spiller en rolle

Trivsel som strategisk prioritet: Hos Birch Ejendomme bygger trivselsarbejdet på forberedelse af alle i organisationen, tillid og åbenhed. Resultatet af arbejdet afspejles i deres målingers høje svarprocent og en styrket kultur. 

Trivselsmåling hos Birch Ejendomme

Kolleger

SOM bedste resultat

50
I arbejdslyst score
50
I svarprocent

Trivsel på et strategisk plan

Hos Birch Ejendomme udgør hver eneste en af deres 245 medarbejdere en vigtig del af deres virksomhed. Derfor søger de aktivt at forbedre trivslen for ledere såvel som medarbejdere.

“Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere oplever, at de gør en positiv forskel med deres arbejde, og at det giver mening for dem.  Vi ønsker, at de kan møde glade ind om morgenen og gå glade hjem,” fortæller HR Business Partner, Helen Uglebjerg Filskov. 

Birch Ejendomme har gjort trivsel og arbejdsmiljø til en central del af deres strategi, der skal løfte på virksomhedens ambition om at være blandt Danmarks bedste ejendomsudviklere. 

“Det er en investering i vores fremtid, så vi er i stand til at bevare de dygtige medarbejdere hos os, og så vi fortsat kan tiltrække nye kandidater fremover,” fortæller hun.

Kulturskabelse omkring trivselsmåling

To gange årligt laver Birch Ejendomme en trivselsmåling og supplerer med den lovpligtige APV-måling.  

“Med GAIS kan vi få et overblik over både organisationens og de enkelte teams trivsel ud fra forskellige parametre, og så kan vi på sigt sammenligne med tidligere målinger for at se, om vores indsatser rykker noget. Vi tracker og sammenligner data på tværs af teams, funktioner og lokationer, hvilket giver stor værdi for vores indsatser på tværs af organisationen,” fortæller Helen Uglebjerg Filskov om den måde, de arbejder med målingerne på. 

For at skabe en åben og tillidsfuld kultur bliver det overordnede resultat af trivselsmålingen delt med direktionen, ledelsen og medarbejderne. Derudover bliver dataindsigterne brugt i dialogen med ledere og teams i virksomheden.
HR Business Partnerens oplevelse er, at trivselsmålingen bidrager til at skabe en åben og tillidsfuld kultur, hvor der bliver åbnet op for vigtige dialoger mellem ledere og medarbejdere.

HR Business Partner Helen Uglebjerg bruger aktivt Handlingscenteret i GAIS til at skabe fremdrift efter deres APV og trivselsmåling i Birch Ejendomme.

Medarbejderinvolvering i alle hjørner af organisationen

En kontinuerlig høj svarprocent på både trivselsmåling og APV-måling hos Birch Ejendommes målinger vidner om, at de er lykkes med at få trivselsarbejdet til et fælles ansvar. Helen Uglebjerg Filskov fortæller, at medarbejderne har haft lyst til at bidrage:

“Vi har fra start af haft stor fokus på kommunikationsindsatsen og arbejdet strategisk for at sikre, at alle medarbejdere var klædt på til at udfylde målingen.”

“Det involverede løbende kommunikation før, under og efter og forskellige kommunikationskanaler for at ramme vores brede medarbejderskare bedst muligt. Samtidig har vi haft stor fokus på at involvere vigtige stakeholders i organisationen, såsom arbejdsmiljøudvalget, tillidsrepræsentanten, direktionen og ledere på alle niveauer,” fortsætter hun.

 “Det er tydeligt, at vores ansatte har fået et fælles sprog omkring trivsel, som er vigtigt i en vækstvirksomhed, hvor det kan gå stærkt,” siger Helen Uglebjerg Filskov.

En af virksomhedens trivselsmålinger blev fejret med kage.

“GAIS giver os et databaseret og brugbart værktøj til kontinuerligt at arbejde videre med trivsel og arbejdsglæde, som former vores kultur. Samtidig har vi stor gavn af sparringen med vores konsulent fra GAIS ift. opsætning og analyser,” fortæller Helen Uglebjerg Filskov.

GAIS giver os et databaseret værktøj, et visuelt framework samt et fælles sprog til kontinuerligt at arbejde videre med trivsel og arbejdsglæde, som former vores kultur

Birch ejendomme grå

Helen Uglebjerg Filskov

HR Business Partner hos Birch Ejendomme

Andre der fik hjælp med GAIS