Vi skal have fat i den indre bæredygtighed

Der skal ske noget indefra i mennesket, hvis vi skal opleve større bæredygtighed i verden bredt og i vores organisationer.
Indre bæredygtighed i arbejdslivet

Vi kender FNs 17 verdensmål ganske godt. Men hvad er det nu med  indre bæredygtighedsmål? 

  • At relatere til sig selv. 
  • Kognitive færdigheder. 
  • Omsorg for andre og verden. 
  • Sociale færdigheder. 
  • At drive forandring. 

Det er overskrifterne på en række indre udviklingsmål, som er udviklet af en gruppe svenske forskere og konsulenter, der er tilknyttet Stockholm Universitet, Stockholm School of Economics, Lund Universitet og Karolinska Instituttet. 
Ønsket med målene er at skabe en ramme for at skabe balance mellem ydre og indre bæredygtighed i organisationer.

Sådan blev 23 indre udviklingsmål til

Forskningsprojektet startede med en undersøgelse af, hvordan FNs 17 verdensmål har gjort det muligt for organisationer at arbejde konkret og målrettet med primært ydre aspekter af bæredygtighed.

Gruppen i projektet savnede undervejs en ramme, der kunne understøtte et tilsvarende arbejde på de indre linjer. Med afsæt i teori omkring emnet samt et stort internationalt survey peger de på 23 indre mål, der er med til at sikre, at ydre og indre bæredygtighed sker i et samspil.

Indre bæredygtighed er en forudsætning

 Og der er brug for at styrke den indre bæredygtighed. Vi har tvunget planeten i knæ og udnyttet ressourcerne forkert, men det har vi også gjort mange steder i vores organisationer – her handler det bare om, at vi har tvunget de menneskelige ressourcer i knæ. Derfor er der brug for, at vi tænker og leder anderledes. 

Paradigmet Regenerativ ledelse handler om, at hvis vi ønsker et mere bæredygtigt samfund, så kræver det, at vi kigger indad og agerer mere bæredygtigt i vores organisationer og i vores ledelse, samtidig med at vi har opmærksomhed på, hvordan vi udnytter naturens ressourcer.

 

Fokus på regenerativ ledelse

Videncenter for God Arbejdslyst sætter sætter via forskningssamarbejder og publikationer fokus på Regenerativ ledelse. Arbejdet med regenerativ ledelse udspringer af videncentrets mangeårige forskning i, hvad der giver en sund organisationskultur, hvor mennesker trives og har god arbejdslyst. 

I november 2022 udgav videncentret antologien Naturlig ledelse – på vej mod et menneskeligt arbejdsliv.  Bogen indeholder en række forskningsperspektiver på regenerativ ledelse, en undersøgelse af, hvordan lederne har det anno 2022 samt en konkrete anbefalinger til et mere regenerativt arbejdsliv.

Ordet regenerativ betyder at genopbygge og har naturens logik som omdrejningspunkt. Naturen består af levende og selvorganiserende systemer, der hele tiden regenererer i forhold til de fire årstider. Denne cykliske tilgang bliver overført til arbejdet med menneskelige ressourcer i organisationer, når vi taler om regenerativ ledelse. 

Dette blogindlæg er baseret på Eva Damsgaard Nielsens indlæg Integrér indre og ydre bæredygtighedi din ledelse i antologien. Eva Damsgaard Nielsen er indehaver af Capio Consult. 

Læs blogindlæg om antologien som helhed her

Ændringer kommer ikke af sig selv

Verdensmålene handler om den verden derude, der skal ændres. Men disse ændringer kommer ikke af sig selv. 

Alle de ændrede beslutninger, der skal træffes i organisationer, kommer ikke af sig selv. De kommer inde fra mennesker. Derfor trænger spørgsmålet sig på: Hvad skal der til, for at vi ændrer handlinger? Det forsigtige svar er: Der skal ske noget med det indre i mennesker. Det er der, ændringen kommer fra. Skal det ydre ændres, skal jeg ændres.
Det er på den baggrund de nye indre udviklingsmål er blevet til.

At turde udfordre sit eget ledelsesbagtæppe

Al  ledelse starter med selvledelse. Lederens egne værdier og overbevisninger sætter sit præg på

den måde, ledelsesopgaven gribes an på. De har indflydelse på, hvordan lederen bruger sin tid og involverer medarbejderne. Hvad der kendetegner måden at løse konflikter på. Og hvordan man  arbejder med visioner, kultur og strategi. Derfor er det vigtigt som leder at undersøge sit eget indre system rummer af logikker, tilgange og antagelser. De bliver nemlig det usynlige bagtæppe for, hvordan man agerer som leder.  De indre bæredygtighedsmål kan være et redskab til at stille nysgerrigt på og arbejde med sit eget ledelsesbagtæppe.

I antologien Naturlig ledelse giver Eva Damsgaard Nielsen et eksempel: En leder så for meget stress i sin afdeling. Hun stillede sig selv spørgsmålet: ”Hvad gør jeg for at reducere stress hos mig selv?”. Hun blev opmærksom på, at hun havde alt for meget i kalenderen, som hun ikke lugede ud i. Det forhindrede hende i at få øje på, når de ansatte var for pressede. I sine handlinger fik lederen samtidig øje på en stærk antagelse om, at det er ”de seje der tåler mosten”. Noget hun havde lært helt fra barnsben. Men samtidig en antagelse, der ikke er korrekt. For de ”seje” kan også sige fra.

De kan også finde åndehuller til at tanke op. Med afsæt i den indsigt besluttede hun, at hun ville have mere fokus på åndehuller og at tanke op – både for sig selv og for sine ansatte. 

At give mere, end man tager

Hvem man som leder som kvinden i eksemplet tør at tage et kig på sin egen ledelse og arbejde med de indre aspekter af regenerativ ledelse, kan det skabe forandring i en mere bæredygtig retning. For det handler i bund og grund om at skabe mere værdi, end man  tager – i sin ledelse og i organisationen. Det er det overordnede princip i regenerativ ledelse.

Brug GAIS til at støtte op om ændret ledelsestilgang 

I kan bruge GAIS-platformen til at monitorere, hvordan en ledelsestilgang med udgangspunkt i de indre bæredygtighedsmål påvirker kulturen i jeres organisation. Den klassiske GAIS-måling viser, hvordan nye virkemidler påvirker arbejdslysten og 7 underliggende faktorer. Ledelsesmålingen giver blik for, hvordan ledelseskompetencer som nærvær, inddragelse, autencitet, anerkendelse, tillid og meningsskabelse opleves af medarbejderne. 

Blogindlægget er baseret på Eva Damsgaard Nielsens indlæg i antologien “Naturlig Ledelse  – på vej mod et menneskeligt arbejdsliv”, der er udgivet af Forlaget God Arbejdslyst. Eva Damsgaard Nielsen er indehaver af Capio Consult. 

Andre indlæg

Gå i dybden med ledelse

Faktormåling: Gå i dybden med ledelse

Ledelse kan nære liv og virkelyst – og desværre også det modsatte. Ledelse er en utrolig vigtig disciplin – men også kompleks disciplin, der kræver selvrefleksion og træning.