GAIS & DI Service indgår samarbejde

GAIS og DI Service er gået sammen om et fælles arrangement i Industriens hus i København.
GAIS & DI Service indgår samarbejde

Hvordan sikrer vi trivsel i en digital tidsalder?

Digital omstilling sætter de fleste virksomheder på prøve i forhold til at omstille forretningsmodeller, tankemønstre og arbejdsprocesser, helt ind i kernen af organisationen. Digital transformation bliver derfor hurtigt til et organisatorisk projekt – som udfordrer, udvikler og forandrer opgaver, samt roller og ansvar som medarbejdere. Disse forandringer kan føre til, at både medarbejdere og ledere bliver presset, hvilket går ud over trivslen.

Hos GAIS stiller vi en trivselsplatform til rådighed som bl.a. kan understøtte ledelsen og hele organisationen med de digitale udfordringer. Med GAIS-platformen får alle mulighed for at måle på og arbejde med at opretholde og udvikle arbejdslyst og trivsel. Vi ser det som en helt unik og spændende mulighed at samarbejde med DI Service om at sætte trivslen på dagsordenen i en digital tidsalder.

GAIS har i forvejen en stor brugerskare blandt mellemstore, danske virksomheder, hvilket stemmer godt overens med den målgruppe, som DI Service arbejder for som interesseorganisation.

Marie Hau, som er konsulent og fagligt ansvarlig for forløbet hos DI Service, pointerer fordelene ved at samarbejde om denne vigtige sag:

”Forudsætningen for en succesfuld digital transformation er medarbejderne – og derved også deres trivsel. Netop derfor sætter DI Service fokus på, hvordan vores medlemmer kan få konkrete værktøjer til at imødegå nogle af de udfordringer, der er ved digitale omstillingsprocesser ”.

Fælles arrangement i Industriens hus

GAIS og DI Service er gået sammen om et fælles arrangement d. 31. oktober i Industriens hus i København.

Her vil der både være fokus på de problemstillinger, som den moderne ledelse står overfor i en digital tidsalder og fokus på, hvordan man som virksomhed kommer i gang med at måle virksomhedens trivsel ved hjælp af GAIS. Derudover vil der blive præsenteret konkrete cases på, hvordan GAIS-målinger giver ledelsen indsigter, der kan omsættes til indsatser med fokus på øget trivsel.

Jeg er sikker på, at det bliver en rigtig god oplevelse – og ikke mindst, at det kommer til at rykke ved arbejdslysten hos de virksomheder, der deltager. 

Om arrangementet

Indledende forløb bliver afholdt i Industriens hus i København d. 31. oktober 2019

Andre indlæg

Forventninger presser balancen hos medarbejdere

Forventninger presser balancen

Hvad har særlig betydning for, at vi oplever et arbejdsliv i balance? Fleksiblitet mellem arbejdsliv og privat, eget og andres forventninger er blandt de ting, der i høj grad spiller ind.

Dyk ned i Mestring

Faktormåling: Dyk ned i Mening

Med faktormålinger i GAIS er det muligt at måle en bestemt faktor i dybden.
Den første af sin slags er faktoren Mening.

Fokus på kerneopgaven giver god arbejdslyst

Fokus på kerneopgaven giver god arbejdslyst

Teorien om organisatorisk medlemskab gør oprør mod, at arbejdslyst og socialt fællesskab anses som mål i sig selv. Den fælles kerneopgave skal og bør stå i centrum for det kollegiale fællesskab.