Rapport slår fast: Det giver økonomisk mening at investere i mennesker

Det har i nogle år været “common sense”, at det giver god økonomisk mening for virksomheder at investere i mennesker. PwC står bag et forskningsprojekt, der bekræfter og underbygger denne påstand. Forskningen viser, at investering i Employee Experience betyder en besparelse svarende til 12,6 % af virksomhedernes omsætning.

En stor undersøgelse fra et forskerhold i PwC giver konkret bevis på, at investering i Employee Experience virkelig virker. Studiet viser blandet andet:

 • En god Employee Experience fører til lavere fravær, lavere medarbejderomsætning og højere produktivitet. Det afspejles direkte i de økonomiske resultater. 

 • 11 nøgleelementer (drivere) påvirker Employee Experience positivt. Disse drivere har relativ betydning – de har ikke alle den samme påvirkning på fravær, medarbejderomsætning og produktivitet. 

 • Blandt de 11 drivere vil investering i  trivsel, udviklingsmuligheder og træning give størst udbytte – faktisk svarende til  4,9 % af den samlede omsætning. 

Investering i alle 11 drivere kan  give besparelse svarende til 12,6 % af den samlede omsætning.

Hvad er Employee Experience?

Vi bruger begrebet Employee Experience i mangel af egnet ord på dansk. Det er summen af opfattelser, som medarbejderen har af alle de forskellige interaktioner, hun har med sin arbejdsplads.  Det handler om medarbejderens rejse gennem en organisation fra rekruttering til exit.

De 11 drivere

På baggrund af omfattende research har Forskergruppen fra PwC identificeret de drivere, der har den største effekt på fravær, medarbejderomsætning og produktivitet. Driverne er blevet målt på medarbejdernes subjektive oplevelse af dem. 

 1. Well-being:  En følelse af lykke baseret på oplevelse af tryghed og trivsel.
 2. Stress: Oplevelsen af arbejdsrelateret stress. 
 3. Fleksibilitet i opgaveløsning: Mulighed for indflydelse på, hvornår man arbejder og hvorfra. 
 4. Arbejdsmiljø:  Oplevelsen af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 
 5. Ekstern CSR: Virksomhedens adfærd ift. at beskytte eller fremme social velfærd ud over virksomhedernes direkte interesser. 
 6. Træning Bevidst erhvervelse og udvikling af tekniske og personlige færdigheder.
 7. Lederskab: Oplevelse af ledelseskvaliteten. 
 8. Diversitet: Politikker og praksisser, der understøtter lige rettigheder og muligheder. .
 9. Udviklingsmuligheder: Muligheder for karriereudvikling og for at lære nye færdigheder.
 10. Kompensation og fordele: Fast vederlag, variable bonusser og andre økonomiske fordele.
 11. Autonomi: Oplevelsen af uafhængighed, fleksibilitet, diskretion og tillid/kontrol.


Gevinsterne ved at investere i de forskellige drivere

Af diagrammet nedenfor kan man se, hvor meget investering i den enkelte driver vil påvirke henholdsvis reduceret fravær, reduceret medarbejderomsætning og øget produktivitet.

Graf fra PwC-rapport
Kilde: The benefits of investing in People, PwC 2022

Well-being (trivsel) placerer sig allerøverst på skalaen. Fordelen ved at forbedre trivslen fra gennemsnit til et højt niveau er mere end 12 pct. større end en tilsvarende forbedring for nogen anden driver. 

Nederst i figuren er driveren “Fleksibilitet i opgaveløsningen”. Det er værd at bemærke, at analysen er baseret på undersøgelser fra før COVID-19-pandemien, og det er meget muligt, at dynamikken for denne driver  har ændret sig siden da –  og derfor måske ville placere sig højere, hvis undersøgelsen blev lavet post COVID-19 . 

Kortlæg udgangspunktet og definér indsatser

Hvordan ved man som organisation, hvordan det står til med de forskellige drivere, og hvad man skal gøre for at få dem op på det rigtige niveau? 

For at kunne beregne afkastet af at investere i forskellige drivere, er det afgørende at kende udgangspunktet, sætte sig mål og definere de indsatser, der skal til for at nå målene. På det grundlag kan man estimere omkostningerne ved indsatserne og sammenligne dem med de medførte økonomiske gevinster. 

PwC anbefaler at starte med at  lave baselinemålinger for at bestemme niveauet af de forskellige drivere – og derefter at definere indsatser i tæt samarbejde mellem ledere og medarbejdere i organisationen. Det er vigtigt at huske, at det, der fungerer i den ene organisation ikke nødvendigvis har samme effekt i en anden.

Lav baselinemålinger med GAIS

Med GAIS-platformen kan I lave baselinemålinger på en række af de drivere, som PwC har identificeret – fx trivsel, ledelse, fleksibilitet, mestring, medbestemmelse.
GAIS gør det nemt at identificere de drivere, som medarbejderne finder vigtige og som samtidig bør forbedres. GAIS giver også værktøjer til, hvordan de forskellige drivere kan forbedres.
Og endelig er det meget enkelt at følge udviklingen over tid og se, om de valgte indsatser har effekt.

Om rapporten

Blogindlægget er skrevet på baggrund af PwCs rapport: The benefits of investing in People, 2022. Rapporten er udarbejdet af et forskerhold fra PcW Holland, der først  identificerede de 11 drivere. Disse 11 blev  valgt, fordi de går igen i den akademiske litteratur og er relevante for de fleste virksomheder. Herefter trak forskerholdet på en række internationale, akademiske undersøgelser for at bestemme forholdet mellem driverne og de tre parametre fravær, medarbejderomsætning og produktivitet. Disse tre parametre blev valgt, fordi det er evident, at disse tre har væsentlig indflydelse på virksomheders økonomisk præstation.

Læs mere om rapporten og metoden her.

Andre artikler om samme emne

Arbejdslyst gør samfundet rigere

Arbejdslyst gør samfundet bedre og rigere

God arbejdslyst er godt samfundssind! Ny rapport viser, at løfter vi arbejdslysten i Danmark med 1 point, er gevinsten for samfundsøkonomien 47,6 mia. kr. om året.

Værdien af arbejdslyst i kroner og øre

Værdien af arbejdslyst i kroner og øre

Det er nu dokumenteret, at der kan være betydelige gevinster for virksomheder ved at investere i trivsel. Ny undersøgelse sætter nemlig konkrete tal på arbejdslysten.