Overblik: Det stiller GAIS til rådighed for jeres proces | GAIS

Det stiller GAIS til rådighed for jeres proces

 

GAIS er ikke kun et målingsværktøj. Vi ønsker at bidrage til, at I lykkes med at gøre trivselsfokus til en fast del af organisationens fokus og hverdag. Se, hvad GAIS stiller til rådighed for jer gennem hele processen.

 

Udbyttet af jeres trivselsindsats er helt afhængig af, hvilket setup I vælger for jeres GAIS-målinger, hvordan I følger op på målingerne, og hvordan I integrerer trivselsfokus i det daglige arbejde. GAIS stiller tre forskellige typer af understøttelse til rådighed for jer i den proces:

  1. Match med certificeret GAIS Business Partner
  2. Proces- og systemguides
  3. Råd og værktøjer til den enkelte medarbejder og leder

 

Bliv matchet med en certificeret GAIS Business Partner

GAIS har en hel række certificerede GAIS Business Partnere tilknyttet. De er eksperter i at facilitere forandringsprocesser med udgangspunkt i GAIS-målinger. De arbejder ud fra den viden og de begreber, der ligger bag GAIS. De kan hjælpe jer hele vejen fra design af proces, valg af målingssetup, opsætning af måling samt opfølgning og vedvarende fokus. I kan også benytte en partner i en mere afgrænset del af processen.

gais.dk/businesspartner ser I et overblik over alle certificerede GAIS-partnere. I er meget velkomne til at tage kontakt direkte med en partner. I kan også kontakte os på info@gais.dk, så vil vi hjælpe med at matche jer med en partner, der passer til jeres behov.

 

Bliv hjulpet af GAIS´ procesguides og systemguides

GAIS stiller en række proces- og systemguides til rådighed.

GAIS supportguides: Step-by-step vejledninger il brug af GAIS platformen. Der er supportguides til hele den tekniske proces fra opsætning af målinger og til forståelse og analyse af resultaterne fra virksomheds- og teamrapporten. Her finder I GAIS´ systemguides.

GAIS succesguides: Inspiration og redskaber til jeres proces før, under og efter en måling. Succesguides er hjælp til den succesfulde udrulning af GAIS-målinger i organisationen – og til opfølgning og fastholdelse af fokus hos både medarbejdere, ledere og ledelse. Her finder I oversigt over GAIS’ procesguides, hvoraf nogle guides vil være forbeholdt GAIS Plus-abonnenter.

 

Bliv inspireret af GAIS-platformens anbefalinger og værktøjer

Alle medarbejdere og ledere modtager anbefalinger og værktøjer i forlængelse af en GAIS-måling.

For medarbejdere

Efter en GAIS-måling modtager enhver medarbejder en personlig rapport med råd og værktøjer til selv at arbejde videre med egen arbejdslyst. Det sker uanset, om man er en del af en ugentlig eller årlig måling. Råd og værktøjer findes i tre niveauer:

Mikro: Medarbejderen får hurtige, lettilgængelige tips og råd. De er knyttet til indsigter, som GAIS udleder af medarbejderens aktuelle besvarelser. Der kan være tale om refleksionsspørgsmål, 3 gode råd, forslag til handlinger, challenges mm. Mikro-anbefalinger tager under 1 minut at kigge på.

Medium: Medarbejderen kan vælge at gå lidt mere i dybden ved at gøre brug af råd og værktøjer på mellemniveau. Der er tale om fx artikler, guides og værktøjer, som kan downloades. Disse præsenteres også for medarbejderen på baggrund at de konkrete besvarelser. Medium-anbefalinger tager 5-15 minutter at gennemgå.

Makro: Hvis medarbejderen ønsker at gå endnu mere i dybden, kan han/hun gennemgå et eller flere e-learningsprogrammer. Et program består af 4-6 elementer Programmerne knytter sig til de faktorer, vi måler på i GAIS og udvælges også på baggrund af medarbejderens besvarelser. Makro-anbefalinger tager mellem 20 minutter og én time at gennemgå.

For ledere 

Efter en GAIS-måling  modtager ledere råd og anbefalinger knyttet til teamrapporten. Det gælder både, hvis en leder har lavet en selvstændig GAIS-måling i sit team, og hvis teamrapporten er et udsnit af en større virksomhedsrapport.  Råd og værktøjer findes i to niveauer:

Medium: Her er der tale om artikler, guides og værktøjer, som lederen kan bruge i teamprocesser, i dialog med medarbejderne enkeltvis eller i sit eget lederskab. Anbefalingerne præsenteres på baggrund af teamets besvarelser

Makro: Hvis lederen ønsker at gå mere i dybden, kan han/hun gennemgå et eller flere e-learningsprogrammer. Programmerne relaterer sig enten til lederens egen ledelsesopgave eller til arbejdet med trivsel i teamet.  Programmerne anbefales til lederen på baggrund af teamets besvarelser.