Videnscenter for God Arbejdslyst og GAIS udvikler arbejdslysten

Videncenter for God Arbejdslyst analyserer og fortolker danskernes arbejdslyst ud fra grundige undersøgelser baseret på videnskabelig metode. Med God Arbejdslyst Indeks har videncentret som de første i Danmark sat arbejdslysten på formel. God Arbejdslyst Indeks udgør det vidensmæssige fundament for GAIS.

GAIS er udviklet af og leveres i samarbejde med: