Betingelser og vilkår for GAIS Pro

Disse betingelser og vilkår regulerer services i GAIS Pro abonnementet, herunder sammensætning og indhold. Forholdet mellem GAIS og Kunden reguleres derved af disse betingelser og vilkår, den indgåede aftaletekst og de generelle vilkår for brugen af GAIS-platformen

ABONNEMENTSINDHOLD

Support

GAIS Pro abonnementet giver adgang til skriftlig support fra GAIS med følgende betingelser:

 • Supporthenvendelser sker skriftligt via GAIS´s supportsystem. 
 • Support gælder for administratorer af GAIS Pro-abonnentens virksomhedsprofil.
 • Der gives respons på skriftlige supportsager inden for 24 timer på hverdage. GAIS tager dog forbehold for helligdage og spidsbelastningsperioder. 

Der ydes support på:

 • brug af GAIS-platformen 
 • tekniske fejl på eksisterende funktionalitet på platformen 
 • avanceret teknisk support i forbindelse med fx sammenlægning af målinger, fejl, restore, backup etc. 

En GAIS Pro-virksomhed har adgang til op til 6 timers support pr. år. Tekniske fejl forbruger ikke af disse timer.

Ekstra funktioner på platformen

Adgang til yderligere funktionalitet på GAIS-platformen. Det gælder bl.a. mulighed for at:

 • gennemføre målinger med mere end 100 deltagere
 • bruge Organisations-modulet, der gør det muligt at vedligeholde medarbejderdata et sted
 • lave APV-målinger
 • brande GAIS-målingen med eget logo
 • downloade alle fritekst kommentarer i CSV-fil

Nye eksklusive funktioner tilføjes løbende og kommunikeres på mail til Pro-abonnenter. Eventuelle unikke ønsker til udvikling af ny funktionalitet på GAIS-platformen håndteres og afregnes særskilt fra denne aftale.

Betalingsbetingelser

Betaling for GAIS Pro sker ved udsendelse af faktura med en betalingsfrist på 30 dage.

GAIS Pro er et abonnement der løber i 12 måneder ad gangen, med automatisk fornyelse og har ikke et aftalt ophørstidspunkt. Kunden adviseres om den automatiske fornyelse ved GAIS’s udsendelse af faktura pr. mail.

Kunden kan opsige abonnementet indtil 3 måneder før udløbet af en 12 måneders periode, med den konsekvens, at der ikke sker automatisk fornyelse.

Kunden betaler en årlig abonnementspris, der fastsættes iht. antallet af deltagere i kundens målinger. Ved fornyelsen korrigeres for ændringer i antal deltagere, således prisen tilsvarer det egentlige antal brugere. Medfører korrektionen en væsentlig stigning i abonnementsprisen kan kunden opsige abonnementet, ved med uden ugrundet ophold kontakte GAIS efter modtagelse af faktura.

Overstiger antallet af brugere hos kunden, den oprindelige aftale, kan GAIS korrigere for dette ved korrektion, på samme vilkår som ovenfor.

Driftsstabilitet

GAIS tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for GAIS’ kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikation og lignende. Der henvises til GAIS’ generelle betingelser og vilkår, der skal accepteres ved oprettelse af brugere på GAIS.

Vilkårsændringer

GAIS kan løbende foretage ændringer i sammensætningen af ydelser, med henblik på at sikre det bedst mulige produkt. Medfører ændringer, at kunden mister ret til en eller flere ydelser, skal kunden orienteres om ændringen senest 30 dage før ændringen træder i kraft. Medfører ændringer at kunden mister ret til væsentlige ydelser i produktet, kan abonnementet opsiges uden ugrundet ophold, dog senest 14 dage før ændringerne træder i kraft. Kunden refunderes efterfølgende for den resterende abonnementsperiode.