Betingelser og vilkår for GAIS Plus

Legal Notice – Terms and conditions for Responding Companies

Disse betingelser og vilkår regulerer services i GAIS Plus abonnementet, herunder brug, sammensætning og indhold. De regulerer sammen med kontrakten indgået mellem GAIS og kunden, samt de generelle vilkår for brugen af GAIS, forholdet mellem GAIS og kunden. 

De generelle betingelser og vilkår for brugen af GAIS findes her.

Abonnementsindhold

Support

GAIS Plus abonnementet giver adgang til skriftlig support fra GAIS med følgende betingelser:

 • Supporthenvendelser sker skriftligt via GAIS´supportsystem i Zendesk
 • Support gælder for administratorer af GAIS Plus-abonnentens virksomhedsprofil
 • Der gives respons på skriftlige supportsager inden for 24 timer på hverdage. GAIS tager dog forbehold for helligdage og spidsbelastningsperioder. 
 • Der ydes support på:
  • brug af GAIS-platformen 
  • tekniske fejl på eksisterende funktionalitet på platformen 
  • avanceret, teknisk support i forbindelse med fx sammenlægning af målinger, fejl, restore, backup etc.
 • En GAIS Plus-virksomhed har adgang til op til 15 timers support pr. år. Tekniske fejl forbruger ikke af disse timer.

Én-til-én sparring

Vi ønsker, at I får succes med jeres trivsel. Der tilbydes i den forbindelse sparring med en GAIS-specialist. Sparringen sikrer, at I år for år får designet et trivsels-setup, der matcher organisationens aktuelle situation og behov med GAIS-platformens muligheder.

Der er mulighed for op til 5 timers årlig sparring med GAIS-specialist via telefon eller video. Sparringen kan fordeles på flere særskilte sessioner, hvor vi blandt andet kan følge op på spørgsmål relateret til GAIS-platformen, drøfte nye initiativer og tage en temperatur på, hvor I er.

I abonnementets første år udgøres 1:1-sparringen af en særskilt kom-godt-i-gang-pakke.  

Best Practice til trivselsprocessen

Adgang til hjælpe-univers fyldt af best practice, konkrete guides, videoer og værktøjer, der hjælper jer gennem alle de vigtigste steps til en succesfuld udrulning af GAIS-målinger i organisationen.

Viden og events

Inspiration til trivselsarbejdet og viden om den nyeste forskning om arbejdslyst via webinarer og adgang til events. Der kan forekomme egenbetaling ved events.

Nyhedsmails med nyheder om GAIS, platformen og inspiration til trivselsarbejdet

Ekstra funktioner på platformen

Adgang til yderligere funktionalitet på GAIS-platformen. Det gælder bl.a. mulighed for at: 

 • lave kioskmålinger med deltagere uden individuelle mailadresser
 • skræddersy egne læringsprogrammer i forlængelse af GAIS-målingen
 • brande GAIS-målingen med eget logo og downloade alle fritekst kommentarer i CSV-fil

Nye eksklusive funktioner tilføjes løbende og kommunikeres på mail til Plus-abonnenter. Eventuelle unikke ønsker til udvikling af ny funktionalitet på GAIS-platformen håndteres og afregnes særskilt fra denne aftale.

Mulighed for tilkøb

Lederworkshop

Workshop, hvor GAIS-specialist introducerer GAIS som trivselsværktøj for fx. direktion, ledergruppe eller mellemledere. Workshoppen indeholder elementer som:

 • Fra trivselsprojekt til trivselskultur
 • Indflyvning til GAIS – de overordnede tanker
 • Demonstration af platformen
 • Facilitering af dialog om roller og ansvar i trivselsarbejdet

Pris: 2 timers virtuel workshop: 2.995 DKK. Hvis fysisk workshop ønskes, må der påregnes en højere pris. Dette forhandles individuelt.

Uddannelsespakke af nye administratorer

Hvis virksomheden skifter administratorer på GAIS-platformen, kan en uddannelsespakke til disse tilkøbes. Indhold:

 • Indflyvning til GAIS
 • Kontraktgennemgang ift. hvad abonnementet indeholder af services
 • Relevante elementer fra kom-i-gang-pakken. Det præcise indhold aftales med kunden.

Pris: Op til 4 timers uddannelse via GAIS-specialist: 4.995 DKK. De 5 timers sparring, som kunden har til rådighed årligt, kan konverteres til uddannelsespakke af nye administratorer.

Pladser på Arbejdslystkonsulent-uddannelsen

Uddannelsen består af seks kursusdage og giver 5 ECTS-point. Uddannelsen giver bagtæppet for brugen af GAIS, samt viden indenfor kultur i organisationer, balance og stressforebyggelse, mening og motivation, og håndtering af forandringer.

Pris: For 6 kursusdage inkl. eksamination 4.450 DKK pr. deltager. (Normalpris: 8.900 DKK. pr. deltager).

Pladser på uddannelsen ’Ledelse med arbejdslyst og mening’

En praksisnær uddannelse for ledere, der vil lykkes bedre. Uddannelsen bygger på øvelsesbaseret arbejde med 4 væsentlige dimensioner af ledelse

Pris: For 5 kursusdage samt netværksdage 6.500 DKK pr. deltager. (Normalpris: 12.995 DKK pr. deltager).

DRIFTSSTABILITET

GAIS tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for GAIS’ kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikation og lignende. Der henvises til GAIS’ generelle betingelser og vilkår, der skal accepteres ved oprettelse af brugere på GAIS.

VILKÅRSÆNDRINGER

GAIS kan løbende foretage ændringer i sammensætningen af ydelser, med henblik på at sikre det bedst mulige produkt. Medfører ændringer, at kunden mister ret til en eller flere ydelser, skal kunden orienteres om ændringen senest 30 dage før ændringen træder i kraft. Medfører ændringer at kunden mister ret til væsentlige ydelser i produktet, kan abonnementet opsiges uden ugrundet ophold, dog senest 14 dage før ændringerne træder i kraft. Kunden refunderes efterfølgende for den resterende abonnementsperiode.