Betingelser og vilkår

Copyright 30 juni 2017 – Senast uppdaterad 05 februari 2020
Rättsligt meddelande – Villkor för svarande företag
Kristelig Fagforening, Med ensamrätt.

Läs nedanstående villkor innan du skapar en profil på GAIS och använder GAIS-plattformen (härefter kallad plattformen). All användning av plattformen och plattformens innehåll underligger följande villkor. Din och/eller ditt företags användning av plattformen innebär ett godkännande av dessa villkor. Om du inte godkänner villkoren får du inte använda plattformen och dess innehåll.

Godkännande av villkor

GAIS-plattformen har utvecklats och ägs av Kristelig Fagforening. Ägaren kallas härefter endast GAIS, som beskriver Kristelig Fagforenings ägande av GAIS. GAIS kan när som helst och utan föregående meddelande ändra villkoren och driften av plattformen. Genom att använda denna service avstår användaren från alla möjligheter att göra invändningar mot GAIS. Därigenom godkänner användaren villkoren när användaren får åtkomst till, besöker och/eller använder plattformen. Genom att använda plattformen godkänner användaren villkoren. Användaren får inte ändra, modifiera eller anpassa plattformen på något sätt.

Varumärke

GAIS varumärken och logotyper som visas och används på plattformen är antingen varumärken eller skyddade varumärken som ägs av GAIS. Produkter och företag och organisationers namn som nämns på plattformen kan vara varumärken eller skyddade varumärken hos respektive ägare.

Ansvarsbegränsning

Varken GAIS eller dess ledning, anställda eller andra representanter kan hållas ansvariga för skador som uppstått i samband med att plattformen använts. Detta är en omfattande ansvarsbegränsning som omfattar alla skador av alla typer, till exempel, men inte begränsat till, kompensatoriska, direkta, indirekta eller konsekventiella skador, förlust av data, inkomst eller vinst, förlust av eller skada på egendom och begäran om eller relaterat till tredje part. Information på denna plattform kan innehålla felaktigheter eller grammatiska fel som GAIS inte tar ansvar för. GAIS tar inte ansvar för andra hemsidor som du får tillgång till genom plattformen. Eftersom GAIS inte har någon kontroll över tredje parts hemsidor och deras innehåll, avsäger sig GAIS allt ansvar för tillgänglighet, innehåll och användning av produkter, tjänster m.m. som görs tillgängliga via sådana tredjepartshemsidor.

Under inga omständigheter kan GAIS hållas ansvarig för någon typ av direkt, indirekt, speciell eller på annat sätt konsekventiell skada som uppstått vid användningen av hemsidan, eller andra hyperlänkade hemsidor, till exempel, men inte begränsat till, alla typer av förlorad vinst, avbrott i affärsverksamhet, förlust av program, data eller liknande, även om GAIS explicit uppmärksammats på möjligheten till sådana skador. Informationen på hemsidan ställs till förfogande i ”befintligt skick”, utan någon form av garantier, vare sig explicita eller implicita, till exempel, men inte begränsat till, implicita garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-överträdelse. Vissa jurisdiktioner tillåter inte att implicita garantier utesluts, varför ovannämnda uteslutning eventuellt inte gäller dig.

Kommunikation

Genom att skapa en användare på GAIS-plattformen accepterar användaren att GAIS får kontakta användaren med information och inspiration relaterad till GAIS. GAIS behandlar användarens uppgifter för att skicka så relevant information som möjligt. Användaren kan när som helst begära att kommunikationen upphör och begränsa sitt samtycka, såsom beskrivet i villkoren.

Integritet

Insamling och lagring av personuppgifter

Plattformen består av flera underliggande system som är integrerade via moderna och testade standarder för att på bästa sätt skydda användarnas personuppgifter. Alla uppgifter som ett företag eller en individ har skickat in sparas säkert enligt nedanstående beskrivning:

Hosting

Alla system och databaser hostas i moderna hostingcenter enligt följande beskrivning. Alla system, undantaget frågeformulärsmotorn, hostas av Microsoft på http://www.azure.com/ i Europa. Plattformen använder den erkända och ledande frågeformulärsleverantören www.surveygizmo.com som underliggande frågeformulärsmotor. Alla svar på enkäterna ligger här på säkra system hos www.surveygizmo.com hostade i en modern hostingmiljö som levereras av Amazon Web Services (http://aws.amazon.com) i Europa.

Kryptering

Allt utbyte av konfidentiell information mellan webbläsaren och plattformen hanteras via SSL.

Databehandling

GAIS kommer att behandla dina uppgifter i syfte att göra kommunikationen med dig så relevant som möjlig och så att du får ut så mycket som möjligt när du använder plattformen.

Marknadsföring

På webbsidan samlas uppgifter om användarnas beteende in. Insamlad data används för att göra vår kommunikation så relevant som möjligt och för att hjälpa användaren vidare. Data sparas till dess att användaren aktivt avanmäler sig genom att radera sin profil.

Dataöverföring

All data som en svarsperson skickar in delas generellt inte med eller görs tillgänglig för andra än användaren och GAIS. Undantagen definieras nedan

 • Alla svar och uträknade indextal inkluderas i anonymiserad form i benchmarkdata som är tillgänglig för alla användare via GAIS Dashboard.
 • Alla svar och uträknade indextal inkluderas i anonymiserad form i dataexport från benchmarkdataunderlaget och kan användas av GAIS och utvalda partners.

Endast respondenten har tillgång till sina egna icke-anonymiserade data och indextal. Respondenten kan dock explicit välja att ge tillgång till sin dashboard och sina data till utvalda partners. Den utvalda partnern, organisationen eller företaget får tillgång till GAIS plattform genom en tredje parts partnersida på GAIS-plattformen. Partnern kommer alltid att få tillgång till följande information om användaren:

 • Namnet på företaget
 • Bransch
 • Ålder
 • Kön
 • Vilka frågeformulär som respondenten har besvarat och när

Radering av data

Användaren kan välja att radera sin individuella GAIS-profil och företagsadministratörer kan välja att radera företagets GAIS-profil när som helst genom att kontakta GAIS på info@gais.dk. När man ber om att få en profil raderad raderas följande data från plattformens system och databaser:

 • Företagets/individens inloggnings- och kontaktuppgifter, däribland alla namn, mejl och annan data som explicit identifierar företaget eller individen

Följande data raderas inte utan bevaras 100 % anonymt i den samlade databasen för GAIS och kommer att ingå i statistisk analys:

 • Alla anonymiserade data som samlats in genom ett eller flera frågeformulär på plattformen
 • Datarättigheter

Behandlingen, lagringen och ägandet av data tillhör GAIS. Alla data ägs av GAIS. Anonymiserade data som delas, delas i enlighet med Creative Commons och med respekt för deras villkor samt respondenternas aktiva val av att dela data.

Användning av data

GAIS-plattformen har byggts med fokus på att garantera användarnas identifierbara data på bästa sätt. GAIS kan använda användarnas anonymiserade data till alla syften som GAIS önskar, men ska alltid följa integritetspolicyn och skydda respondenterna såsom definierats i dessa villkor. Exempel på användning kan vara men är inte begränsad till:

 • Akademisk forskning
 • Analys av anonymiserade data
 • Utgivning av artiklar och rapporter baserade på data

Denna användning av anonymiserade data är inte identifierbar utan baseras på användarens anonymiserade testresultat.
När man skapar en användare, både som individ och företag, godkänner man att ta emot information från GAIS. Information inkluderar, men är inte begränsad till, systemuppdateringar, transaktionella mejl, förfrågningar om tillåtelse och allmänna uppdateringar från GAIS. Att delta i detta informationsflöde är en integrerad del av att skapa en profil och kan bara avslutas genom att radera sin profil. Vi kommer att behandla dina uppgifter för att skicka dig så relevant information som möjligt. Det är alltid möjligt att avböja informationen genom att radera sin profil. Det gör man genom att skicka ett mejl till info@gais.dk.

Cookies

GAIS samlar in data om användarnas beteende på vår digitala plattform. Insamlade data används för att göra användarupplevelsen och kommunikationen så relevant som möjligt för våra användare. Datan samlas bland annat in genom cookies som när som helst kan raderas eller blockeras i användarens webbläsarinställningar.

Vad är cookies?

En cookie är en textfil som sparas på användarens dator, smartphone eller surfplatta. GAIS använder dessa cookies för att samla in statistik om bland annat användarnas demografi och beteende på webbsidan. Här ingår bland annat antal besök, vilka sidor som besöks, ålder, kön, geografi och andra typer av interaktioner med sidan. En cookie är helt ofarlig för din dator och kan inte identifiera dig som person.

Hur länge sparas cookies?

Cookies sparas i ett varierande antal månader från första besöket på webbsidan. Besöks webbsidan igen förlängs perioden men cookies raderas automatiskt när de gått ut. Läs mer om att radera eller blockera cookies nedan.

Så här avaktiveras eller raderas cookies

Om du inte vill att cookies sparas i din webbläsare kan du blockera eller radera alla cookies. Hitta din webbläsare i listan nedan och läs mer om hur du raderar eller blockerar cookies.

Cookies från Google Analytics

GAIS använder tredjepartscookies från Google Analytics för att utvärdera användningen av webbplatsen och ta fram rapporter om användarnas beteende på webbsidan. Data från Google Analytics gör det möjligt för GAIS att förbättra användarupplevelsen på webbsidan.

Cookies från Facebook och LinkedIn

Via ”Facebook Pixel” och ”LinkedIn Insight Tag” använder GAIS tredjepartscookies från Facebook och LinkedIn för att utvärdera användningen av beteendet på webbplatsen.

Om du har frågor till detta juridiska dokument kan du kontakta info@gais.dk