Vilkår og betingelser

Copyright 30. juni 2017 – Sist oppdatert 05. februar 2020
Legal Notice – Terms and conditions for Responding Companies
Kristelig Fagforening, All rights reserved.

Les følgende vilkår og betingelser før du oppretter en profil på GAIS og bruker GAIS-plattformen (heretter omtalt som “plattformen”). All bruk av plattformen og plattforminnholdet er underlagt de følgende vilkårene og betingelsene. Din og/eller din virksomhets bruk av plattformen indikerer aksept av disse vilkårene og betingelsene. Hvis du ikke aksepterer vilkårene og betingelsene, kan du ikke bruke plattformen og innholdet dens.

Aksept av vilkår

GAIS-plattformen er utviklet og eies av Kristelig Fagforening. Eieren kalles heretter kun GAIS, og beskriver Kristelig Fagforenings eierskap av GAIS. GAIS kan til enhver tid endre vilkår, betingelser og drift av plattformen uten forutgående varsel. Ved å bruke denne tjenesten, fraskriver brukerne seg alle muligheter til å komme med innsigelser mot GAIS. Som følge av dette, godtar brukeren vilkårene og betingelsene når brukeren går til, besøker og/eller bruker plattformen. Brukeren har godtatt vilkårene og betingelsene ved å bruke plattformen. Brukeren kan ikke endre, modifisere eller tilpasse plattformen på noen måte.

Varemerke

GAIS’ varemerker og logoer som vises og brukes på plattformen er enten varemerker eller beskyttede varemerker som eies av GAIS. Produkter, virksomheter og organisasjoners navn som nevnes på plattformen kan være varemerker eller beskyttede varemerker av de respektive eierne.

Avgrensninger for ansvar

Hverken GAIS eller deres ledelse, ansatte eller andre representanter kan gjøres ansvarlige for skader som oppstår i forbindelse med bruk av plattformen. Dette er en omfattende avgrensning av ansvar som omfatter alle skader av enhver art, inkludert, men ikke begrenset til, kompenserende, direkte, indirekte eller konsekvensmessige skader, tap av data, inntekt eller fortjeneste, tap av eller skade på eiendom og påstander om eller tilknyttet tredjepart.

Informasjonen på denne plattformen kan inneholde unøyaktigheter eller skrivefeil som GAIS ikke tar ansvar for. GAIS tar ikke ansvar for andre nettsteder som du kan gå til via plattformen. Siden GAIS ikke har kontroll over tredjeparters nettsteder og innholdet på disse, fraskriver GAIS seg ethvert ansvar for tilgjengelighet, innhold og bruk av produkter, tjenester m.m. som gjøres tilgjengelig via slike tredjeparts nettsteder.


GAIS kan under ingen omstendigheter gjøres ansvarlig for enhver direkte, indirekte, spesiell eller på annet vis konsekvensmessig skade som oppstår gjennom bruk av nettstedet eller andre hyperlenkede nettsteder, inkludert, men ikke begrenset til, enhver tapt fortjeneste, forretningsforstyrrelse, tap av programmer, data eller lignende, selv om GAIS eksplisitt er blitt gjort oppmerksom på slike skader.

Informasjon på nettstedet er stilt til rådighet “slik den er”, uten garanti av noen art, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om salgbarhet, egnethet og et bestemt formål eller ikke-overtredelse. Visse jurisdiksjoner tillater ikke eksklusjon av implisitte garantier, så den ovennevnte eksklusjonen gjelder muligens ikke for deg.

Kommunikasjon

Når en bruker opprettes på GAIS-plattformen, godtar brukeren at GAIS kan ta kontakt med informasjon og inspirasjon i tilknytning til GAIS. GAIS behandler brukerens opplysninger for å sende så relevant informasjon som mulig. Brukeren kan til enhver tid melde seg av kommunikasjonen og begrense samtykket som beskrevet i vilkårene og betingelsene.

Datasikkerhet

Innsamling og oppbevaring av data

Plattformen består av flere forskjellige underliggende systemer som er integrert gjennom moderne og testede standarder for å best mulig sikre brukernes datasikkerhet. Alle opplysninger som en virksomhet eller en enkeltperson har sendt inn, oppbevares sikkert som beskrevet under:

Drifting

Alle systemer og databaser drives i moderne driftssentre som beskrevet nedenfor. Alle systemer, med unntak av spørreskjema-motoren, drives av Microsoft på http://www.azure.com/ i Europa. Plattformen bruker den anerkjente og ledende spørreskjemaleverandøren www.surveygizmo.com som underliggende spørreskjemamotor. Alle spørreskjemabesvarelser ligger her i www.surveygizmo.coms sikre systemer, og oppbevares i et avansert vertsmiljø som leveres av Amazon Web Services (http://aws.amazon.com) i Europa.

Kryptering

All utveksling av fortrolig informasjon mellom nettleseren og plattformen håndteres via SSL.

Databehandling

GAIS vil behandle opplysningene dine til formålet å gjøre kommunikasjonen med brukeren så relevant som mulig, og for at brukeren får mest mulig ut av plattformen.

Markedsføring

Det samles inn opplysninger på nettstedet tilknyttet brukerens atferd. De samlede opplysningene brukes til å gjøre kommunikasjonen vår så relevant som mulig, og til å hjelpe brukeren videre. Opplysninger oppbevares frem til brukeren aktivt melder fra ved å slette profilen sin.

Utveksling av data

Alle opplysninger som sendes inn av en deltaker, blir i utgangspunktet ikke delt eller gjort tilgjengelig for andre enn brukeren og GAIS. Unntak defineres nedenfor

 • Alle svar og beregnede indekstall inkluderes i anonymisert form i referanseverdi-data som er tilgjengelig for alle brukere via GAIS Dashboardet.
 • Alle svar og beregnede indekstall inkluderes i anonymisert format i dataeksport fra referanseverdi-datagrunnlaget og kan brukes av GAIS og utvalgte partnere

Kun deltakeren har tilgang til sine egne ikke-anonymiserte opplysninger og indekstall. Men deltakeren kan eksplisitt velge å gi tilgang til vedkommendes dashboard og data til utvalgte partnere. Den utvalgte partneren, organisasjonen eller virksomheten får tilgang til GAIS-plattformen gjennom en tredjeparts partnerside på GAIS-plattformen. Partneren vil alltid få tilgang til følgende informasjon om brukeren:

 • Navnet på virksomheten
 • Bransje
 • Alder
 • Kjønn
 • Hvilke spørreskjemaer deltakeren har fylt ut, samt når

Sletting av opplysninger

Brukeren kan velge å slette sin individuelle GAIS-profil, og virksomhetsadministratorer kan velge å slette virksomhetens GAIS-profil til enhver tid ved å ta kontakt med GAIS på info@gais.dk. Når man ber om at en profil skal bli slettet, vil følgende opplysninger slettes fra plattformens systemer og databaser:

 • Virksomhetens/enkeltpersonens innloggings- og kontaktinformasjon, herunder alle navn, e-poster og andre opplysninger som eksplisitt identifiserer virksomheten eller enkeltpersonen

Følgende opplysninger slettes ikke, men beholdes 100 % anonymt i det samlede datasettet for GAIS, og vil inngå i statistisk analyse:

 • Alle anonymiserte opplysninger som samles inn gjennom én eller flere spørreskjemaer på plattformen
 • Datarettigheter

Behandlingen, oppbevaringen og eierskapet av opplysninger eies av GAIS. Alle opplysninger eies av GAIS. Anonymiserte opplysninger som deles, deles i henhold til Creative Commons i samsvar med deres vilkår og betingelser, samt deltakerens aktive valg om å dele opplysninger.

Bruk av data

GAIS-plattformen er utviklet for å fokusere på å så godt som mulig sikre opplysninger som kan kobles til personer. GAIS kan bruke deltakernes anonymiserte opplysninger til alle formål som GAIS ønsker, mens GAIS alltid vil overholde personvernforordningen og beskyttelsen av deltakerne som definert i disse vilkårene og betingelsene. Eksempler på bruk kan være, men er ikke begrenset til:

 • Akademisk forskning
 • Analyse av anonymiserte opplysninger
 • Publisering av artikler og rapporter basert på data

Denne bruken av anonymiserte personopplysninger er ikke identifiserende, men basert på brukerens anonymiserte testresultater.
Når man oppretter en bruker, både som enkeltperson og virksomhet, godtar man å motta informasjon fra GAIS. Informasjonen inkluderer, men er ikke begrenset til systemoppdateringer, transaksjonsmessige e-poster, tillatelsesforespørsler og generelle oppdateringer fra GAIS. Deltakelse i denne informasjonflyten er en integrert del av å opprette en profil og kan kun velges bort ved å slette profilen. Vi behandler opplysningene dine for å sende deg så relevant informasjon som mulig. Det er alltid mulig å melde seg av informasjonen ved å slette profilen sin. Dette gjøres ved å sende en e-post til info@gais.dk.

Informasjonkapsler

GAIS samler inn opplysninger om brukernes atferd på våre digitale plattformer. De innsamlede opplysningene brukes for å gjøre brukeropplevelsen og kommunikasjonen så relevant som mulig for brukerne våre. Opplysningene samles blant annet inn via informasjonskapsler, som til enhver tid kan slettes eller blokkeres i brukernes Internett-innstillinger.

Hva er informasjonskapsler?

En informasjonskapsel er en tekstfil som lagres på brukerens datamaskin, smarttelefon eller nettbrett. GAIS bruker disse informasjonskapslene til å samle inn statistikk om blant annet brukernes demografi og atferd på nettstedet. Herunder antall besøk, hvilke sider som besøkes, alder, kjønn, geografi og andre typer samhandling med siden. En informasjonskapsel er ikke farlig for datamaskinen din og kan ikke identifisere deg som person.

Hvor lenge oppbevares informasjonskapsler?

Informasjonskapsler oppbevares i et varierende antall måneder fra første besøk på nettstedet. Hvis nettstedet besøkes på nytt, forlenges perioden, men informasjonskapsler slettes automatisk når de er utløpt. Les mer om sletting eller blokkering av informasjonskapsler nedenfor.

Slik deaktiveres eller slettes informasjonskapsler

Hvis du ikke vil lagre informasjonskapsler i nettleseren din, kan du blokkere eller slette alle informasjonskapsler. Finn nettleseren din i listen under og les mer om sletting eller blokkering av informasjonskapsler.

Informasjonskapsler fra Google Analytics

GAIS bruker tredjeparts-informasjonskapsler fra Google Analytics til å evaluere bruken av nettstedet og utarbeide rapporter om brukernes atferd på nettstedet. Data fra Google Analytics gjør det mulig for GAIS å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet.

Informasjonskapsler fra Facebook og LinkedIn

Via “Facebook Pixel” og “LinkedIn Insight Tag” bruker GAIS tredjeparts-informasjonskapsler til evaluering av atferd på nettstedet.

Hvis du har spørsmål om dette juridiske dokumentet, kan du ta kontakt med info@gais.dk