KulturDetektiven | GAIS

KulturDetektiven og GAIS sætter arbejdslyst på formel

Mål arbejdslysten hos dig selv eller dit team, og få personlig inspiration, guides og værktøjer – helt gratis.

GAIS er udviklet af og leveres i samarbejde med:

KulturDetektiven og GAIS sætter tal på god arbejdslyst

KulturDetektiven har fokus på organisationskultur, primært i produktionsvirksomheder. Tilbyder udarbejdelse af kulturanalyser samt workshops. Et andet stort fokusområde er implementering af internationale medarbejdere, ligesom support til disse medarbejderes generelle relocation til Danmark er spændende opgaver for KulturDetektiven. Tilbyder udarbejdelse af personalehåndbøger samt hjælp til onboarding strategier.

Vi ser mange interessante krydsfelter, hvor GAIS / God Arbejdslyst kan blive et godt tilbud til virksomhederne. Helt specielt i forbindelse med udarbejdelse af en god onboarding strategi kan resultatet af en sådan test være en indikator for det aktuelle samarbejdsklima samt visualisere de reelle forhold.

Sådan virker GAIS

1. Tag målingen

Gennemfør først GAIS-målingen med en række spørgsmål, der er baseret på God Arbejdslyst Indeks.

2. Se resultatet

Din arbejdslyst bliver vist, så du overskueligt kan se, hvor du kan sætte ind.

3. Få anbefalinger

Baseret på dine besvarelser får du hjælp og inspiration til at arbejde videre med din arbejdslyst.

“GAIS er federe, nemmere og mere brugervenligt
at gå til,
end alternativerne på markedet.”

Daniel Baun, HR Ansvarlig, Trendhim

“Vi har nu taget to GAIS-målinger
og har forbedret vores resultat med 20%”

Allan Kent Jørgensen, CEO og partner, Metier

Mål arbejdslysten med GAIS

Arbejdslyst er faktisk helt konkret og er noget, du kan forbedre. Med en GAIS-måling får du kortlagt din arbejdslyst og får inspiration og helt konkrete råd til, hvordan du forbedrer din trivsel.

GAIS kan bruges af
virksomheder, teams og individer

GAIS er en komplet trivselsplatform, der hjælper virksomheder og medarbejdere til at forstå og forbedre arbejdslysten. GAIS skaber rammerne for et vedvarende trivselsarbejde, der understøtter forandring over tid.

Bedre arbejdslyst
giver bedre resultater

Der er god fornuft i at arbejde aktivt og målrettet med at forbedre arbejdslysten. Al forskning viser, at trivsel har en markant positiv effekt på engagement, motivation og kreativitet. Og det smitter af på både kunder, brugere og evnen til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere.

GAIS gør det nemt at forbedre arbejdslysten – kom i gang allerede i dag!

Prøv GAIS med KulturDetektiven som samabejdspartner